4/12 Stickprov Afrika

I detta nummer av Clarté granskar vi den motsägelsefulla afrikanska verkligheten med några stickprov, framför allt i det subsahariska Afrika, en kontinent långt större och mer variationsrik än Europa. Vi kan därför bara göra några snabba översikter och nedslag, och ställa frågor vi tror är centrala. Afrikas framtid är oviss, men vi hoppas att artiklarna i detta nummer ska hjälpa läsarna att bättre förstå den.

Medverkar gör bl.a.

  • Hans Öhrn, "Ur Sirtes ruiner - söndring och kamp om råvarorna",
  • Malena Rydberg, "Kongo från gummi till coltan"
  • William Gumede, "En solkad regnbåge"
  • Daniel Hedlund, "Angola"
  • Håkan Danielsson, "Om Gambia bortom turismen"
  • Gunnar Kraft med två artiklar; "The Scramble for Africa - redux" och "Det ljusnar för Afrika"

Innehållet

4/12 Stickprov Afrika