3/15 Spelet om Eurasien

Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien - var finns inte Nato? Och Sverige ska med; kampanjen är intensiv. Nato ger sig in i krig i många delar av världen, i strid med folkrätt och internationella konventioner. Vad innebär ett Natoanslutet Sverige? Spänningen stiger i närområdet, som det heter. Risken ökar betydligt att fler unga svenskar kommer hem i kista eller plastsäck. Vi ger aktivt stöd till USA:s strategiska strävanden.
I detta nummer av Clarté beskriver vi det skärpta världsläge där den svenska neutralitetspolitiken håller på att spelas bort.
Mathias Cederholm överblickar spelet mellan USA och regionala stormakter som Ryssland och Kina, Richard Sakwa tillbakavisar vanliga myter om konflikten i Ukraina och Hans Isaksson kommenterar en typisk kommentar till den senaste händelseutvecklingen i Syrien.
För antimperialister och fredsvänner gäller det nu att förhindra en svensk Natoanslutning.