3/13 Östeuropa

Periferi under press
Järnridån föll och den liberala kapitalismen skulle visa sina företräden. Utländska storföretag köpte upp industrier och försäljningskanaler, och banker från Sverige och andra västeuropeiska länder tog över finanserna. Efter några år av svindlande affärer kollapsade ekonomierna i land efter land. Svåra nedgångar - på sina håll djup depression - har följts av massutvandring från många länder i regionen.
Bortom de akuta följderna av den globala finanskrisen skymtar en längre strukturell förskjutning: Östeuropa pressas liksom andra regioner i EU:s periferi ner i en position som leverantör av underbetald arbetskraft till exportenklaver och förslummade delar av Västeuropas arbetsmarknad.

Ett urval artiklar ur utgåvan

Prenumerera!

Innehållet

3/13 Östeuropa