3/12 Eurokrisen

Den europeiska krisen blir djup och långvarig, och den har djupa orsaker. I detta clarténumret diskuterar vi en kris som också är kapitalismens:

Alan Cafruny och Magnus Ryner: Den ekonomiska utvecklingen i finanskapitalismens EU är ojämn. Det leder till maktkamp mellan olika stater. Tyskland påbjuder stålbad.

CEO: European Roundtable of Industrialists driver fram ett samhälle i marknadens tjänst.

Jan-Erik Gustafsson: Regeringen planerar att ansluta Sverige till den europeiska finanspakten. Landets finanspolitik läggs i händerna på EU.

Benny Andersson: Finanskapitalet tar över. Det sker i USAs och Europas mer och mer sammanlänkade ekonomier. Vi granskar ekonomerna Duménil och Levys analys av grunddragen i västkapitalismens omdaning.

Innehållet

3/12 Eurokrisen

EU-drömmar i eftertankens kranka blekhet

Alan Cafruny och Magnus Ryner

Se upp!

Corporate Europe Observatory

Gute Nacht till demokratin

Jan-Erik Gustafsson

Krisens källkod

Benny Andersson

Nobels fredspris

José Manuel Bar Barroso

Varning för R2P!

Ulf Karlström

Antihumanismen

Daniel Hedlund

Demokratin degraderad

Anders Björnsson

Recensioner 2012-3

Redaktionen