Tema - EU in i väggen

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

I snart 25 år har vi levt med Maastricht, i snart tio med Lissabon. Resultat: permanent arbetslöshet, växande ojämlikhet, raserade välfärdssystem, söndertrasade fackföreningsrörelser, rasism och högerextremism. Men också ett växande motstånd. Temat i detta clarténummer handlar om ett EU som gått in i väggen.

Stefan de Vylder hoppas att Grekland stjälper euron, Hugo Torstensson visar att det antifackliga är en avsikt med valutaunionen, Daniel Cederqvist visar att spanska Podemos har idelogiska rötter i Latinamerika, och. Björn Erik Rosin beskriver ett delat Frankrike.

Artiklarna ger en bild av en prokapitalistisk, folkfientlig union som kan stå inför sitt sammanbrott.

Ett urval andra artiklar av samma författare

Recensioner 2016-3

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

Hängt och ohängt 2016-2

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Recensioner 2016-2

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Recensioner 2016-1

publicerad i 1/16 Någonstans att bo 15 juni 2016

Recensioner 2015-3

publicerad i 3/15 Spelet om Eurasien 24 januari 2016

Hängt och ohängt 2015-2

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Recensioner 2015-2

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Innehållet

2/15 EU in i väggen