1914 - ingress

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

Borgerliga ideologer räknar gärna lik att lägga den ryska revolutionen till last. De berör ogärna den människoslakt som kommunisterna vände sig emot.

En tredjedel av alla tyska män mellan 19 och 24 år dödades i första världskriget. I Frankrike miste hälften av alla män mellan 20 och 32 år livet. 8902_01.jpg

Det var en strid mellan nationer som sades stå på höjden av framsteg, kultur och civilisation. Ett helt samhällssystem var bankruttförklarat när kriget tog slut. Endast de ryska bolsjevikerna, och oppositionella socialdemokrater i Europa, krävde förbehållslös fred och kunde peka ut en annan samhällsordning.

Många skriver om 1914 i år. Men få skriver som det var: en medveten och välplanerad masslakt för imperialistiska vinningar och för att vända arbetarklassen bort från socialismen, in i nationalism och chauvinism.

Man ska vara försiktig med historiska paralleller. Men i princip samma ekonomiska system råder idag som 1914, nya konflikter om intressesfärer i Europa blossar upp, och den svenska regeringen är minst lika lockad av krigsäventyr som statsledningen för 100 år sedan. Det finns mycket att lära av 1914.8902_05.jpg

Ett urval andra artiklar av samma författare

Recensioner 2016-3

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

Hängt och ohängt 2016-2

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Recensioner 2016-2

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Recensioner 2016-1

publicerad i 1/16 Någonstans att bo 15 juni 2016

Recensioner 2015-3

publicerad i 3/15 Spelet om Eurasien 24 januari 2016

Tema - EU in i väggen

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Hängt och ohängt 2015-2

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Recensioner 2015-2

publicerad i 2/15 EU in i väggen 6 december 2015

Innehållet

2/14 1914 - första världskriget