Glöm inte att ha ljudet på i din webbläsare.

Beställ nya numret av Clarté!

 

Joseph Roth (1894-1939) levde inget långt liv. Hans författarskap infaller mellan två världskrig. Hans ryktbarhet vilar på två romaner av episk bredd och längd: Job. Historien om en enkel man (1930) och Radetzkymarschen (1932), båda översatta till svenska, den första rentav två gånger.

Då hade Roth framträtt för världen som en konservativ nostalgiker, en dyrkare av Österrike, hans fädernesland, och den gamla dubbelmonarkin som hade gått under i första världskriget - och för säkerhets skull en gång till, i Radetzkymarschen - och som strikt talat inte har sträckt sig längre tillbaka än 1867.

Men avstånd och ålder är relativa begrepp. Joseph Roth åldrades tidigt, han söp hårt och omvärlden var inte hygglig mot en judisk man som föddes och växte upp i östra Galizien, helt nära gränsen mot Ryssland, där Roth kom att anse att det fanns mycket mer av just den där varan hygglighet, och av tolerans mot det som var udda och eljest, än i Västeuropa, den "civiliserade världen", där hans karriär som journalist och författare kom att utspela sig.

Wien, Berlin, Paris, Amsterdam blev några av hans uppehållsorter. Reportageresor gjorde han till Albanien och Ryssland bland annat. Hemma kände han sig ingenstans efter det gamla rikets fall, och en fast adress skulle han aldrig ha. Ett kafébord var hans pulpet. Hans verk är mäktigt och för många oupptäckt.

Redan som krigsfrivillig officer i de lägre graderna började Roth att skriva i pressen, från 1917 och framåt. Han drevs med av rådande uppbrottsstämningar, han reagerade mot den usla behandlingen av krigsveteraner, han såg det rättfärdiga i de fattigas sak. Han säljer sig till vänsterpressen, medverkar i socialdemokraternas huvudorgan men, från och med 1923, också i socialliberala Frankfurter Zeitung vars stjärnskribent han skulle bli.

8514_01.jpgJoseph Roth.

Sedan skriver han vasst även i skämtpress och satirorgan. Det är obestridligt att han befinner sig på den engagerade vänsterkanten i tysk politik under de tidiga Weimaråren. Hans första publicerade romaner, Spindelnätet (1923) och Hotell Savoy (1924), bär syn för sägen. Här är en samhällskritiker i farten.

Jag har plockat fram några dagsverser och kupletter, närmast i Kurt Tucholskys anda, från den här tiden, och här är ett översatt exempel. "Den nya läroboken", införd i tidningen Lachen links ("Skratt till vänster"), är en vass uppmaning till det tyska folket att göra sig av med sina undersåtefasoner.

Tyskarna var inget av hans favoritfolk. På många ställen i hans verk tadlas de, liksom ungrarna för övrigt, inte minst i Kapucinekryptan (1938), den sista publicerade romanen under hans livstid och aldrig utkommen på svenska. Bland slaver, menar Roth i förordet till en essäsamling, Judar på vandring (1926-27), känner sig östjuden som tryggast.

8514_02.jpgJudiska barn från de trakter i östra Galizien där Joseph Roth växte upp.

Det var väl, som annat hos Joseph Roth, en sanning med en mycket stor modifikation. Hans egna hemtrakter låg i monarkins fattigaste provins, med ett ogint polsk-ukrainskt omland, och det var också det område i Europa som förlorade störst befolkningsandel i Amerika-utvandringen.

Själv har Roth efter sin ideologiska, eller "historiefilosofiska", omsvängning velat förringa och förtiga sitt ungdomsförfattarskap. Det har han gjort med orätt. Den unge Roth ger oss många ingångar till ett europeiskt förflutet som var proppfullt med dramatik och tragik.

Anders Björnsson översatte och gav ut ett urval noveller av Joseph Roth 2012, Kejsarbysten och andra noveller (Atlantis förlag).

Nytt på Clartébloggen

Mysteriet Novichok

Hans Isaksson - 19 mars 2018

Ständigt denna Putin!  Hur hinner denne vesslelika man ställa till allt jävulskap överallt , från sändningsavbrott i Melodinfestivaler, bombningar av sjukhus i Syrien, olagligt återtagande av Krim, orala  och skriftliga  trollattacker mot Sverige med hjälp av  Hanif Bali och Sd? Och nu, ett par veckor...

Läs mer...

Uttalande om hamnarbetarnas föreningsrättsstrid

Styrelsen - 18 mars 2018

Påbud har utgått från arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om att dess medlemmar måste avbryta allt samarbete med Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar. Även i de hamnar där förbundet organiserar en överväldigande majoritet av de anställda. Medlemsföretag som tillåter organisationens...

Läs mer...

Slutreplik av Kerstin Stigsson

Kerstin Stigsson - 12 mars 2018

Denna artikel är en slutreplik i en diskussion på Clartébloggen som startades av Kerstin Stigsson den 5 mars med svar av Jenny Tedjeza den 8 mars. För fortsatt diskussion hänvisas till möjligheten att lämna kommentarer på artiklarna. Jenny Tedjeza anklagar mig för att vara ohederlig och osaklig....

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 3/17 Hundraåringen som försvann

Bildtext

Om Lenin

Hjalmar Branting - 26 december 2017

I dag framställs Lenin ofta som en olycka för Ryssland. 1924, efter hans död, värderades han på...

Läs mer...

Bildtext

Ukraina i väntan på bolsjevikerna

Benny Andersson - 26 december 2017

I början av 1900-talet var Ukraina en av det ryska imperiets mest industrialiserade delar. 70...

Läs mer...

Bildtext

Sovjeterna vann och förlorade makten

Benny Andersson - 26 december 2017

Bolsjevikernas styrka var förankringen i de demokratiskt organiserade sovjeterna. Därmed kunde...

Läs mer...