Joseph Roth (1894-1939) levde inget långt liv. Hans författarskap infaller mellan två världskrig. Hans ryktbarhet vilar på två romaner av episk bredd och längd: Job. Historien om en enkel man (1930) och Radetzkymarschen (1932), båda översatta till svenska, den första rentav två gånger.

Då hade Roth framträtt för världen som en konservativ nostalgiker, en dyrkare av Österrike, hans fädernesland, och den gamla dubbelmonarkin som hade gått under i första världskriget - och för säkerhets skull en gång till, i Radetzkymarschen - och som strikt talat inte har sträckt sig längre tillbaka än 1867.

Men avstånd och ålder är relativa begrepp. Joseph Roth åldrades tidigt, han söp hårt och omvärlden var inte hygglig mot en judisk man som föddes och växte upp i östra Galizien, helt nära gränsen mot Ryssland, där Roth kom att anse att det fanns mycket mer av just den där varan hygglighet, och av tolerans mot det som var udda och eljest, än i Västeuropa, den "civiliserade världen", där hans karriär som journalist och författare kom att utspela sig.

Wien, Berlin, Paris, Amsterdam blev några av hans uppehållsorter. Reportageresor gjorde han till Albanien och Ryssland bland annat. Hemma kände han sig ingenstans efter det gamla rikets fall, och en fast adress skulle han aldrig ha. Ett kafébord var hans pulpet. Hans verk är mäktigt och för många oupptäckt.

Redan som krigsfrivillig officer i de lägre graderna började Roth att skriva i pressen, från 1917 och framåt. Han drevs med av rådande uppbrottsstämningar, han reagerade mot den usla behandlingen av krigsveteraner, han såg det rättfärdiga i de fattigas sak. Han säljer sig till vänsterpressen, medverkar i socialdemokraternas huvudorgan men, från och med 1923, också i socialliberala Frankfurter Zeitung vars stjärnskribent han skulle bli.

8514_01.jpgJoseph Roth.

Sedan skriver han vasst även i skämtpress och satirorgan. Det är obestridligt att han befinner sig på den engagerade vänsterkanten i tysk politik under de tidiga Weimaråren. Hans första publicerade romaner, Spindelnätet (1923) och Hotell Savoy (1924), bär syn för sägen. Här är en samhällskritiker i farten.

Jag har plockat fram några dagsverser och kupletter, närmast i Kurt Tucholskys anda, från den här tiden, och här är ett översatt exempel. "Den nya läroboken", införd i tidningen Lachen links ("Skratt till vänster"), är en vass uppmaning till det tyska folket att göra sig av med sina undersåtefasoner.

Tyskarna var inget av hans favoritfolk. På många ställen i hans verk tadlas de, liksom ungrarna för övrigt, inte minst i Kapucinekryptan (1938), den sista publicerade romanen under hans livstid och aldrig utkommen på svenska. Bland slaver, menar Roth i förordet till en essäsamling, Judar på vandring (1926-27), känner sig östjuden som tryggast.

8514_02.jpgJudiska barn från de trakter i östra Galizien där Joseph Roth växte upp.

Det var väl, som annat hos Joseph Roth, en sanning med en mycket stor modifikation. Hans egna hemtrakter låg i monarkins fattigaste provins, med ett ogint polsk-ukrainskt omland, och det var också det område i Europa som förlorade störst befolkningsandel i Amerika-utvandringen.

Själv har Roth efter sin ideologiska, eller "historiefilosofiska", omsvängning velat förringa och förtiga sitt ungdomsförfattarskap. Det har han gjort med orätt. Den unge Roth ger oss många ingångar till ett europeiskt förflutet som var proppfullt med dramatik och tragik.

Anders Björnsson översatte och gav ut ett urval noveller av Joseph Roth 2012, Kejsarbysten och andra noveller (Atlantis förlag).

Nytt på Clartébloggen

Bolsjevikernas centralkommitté sammanträder den 10 oktober 1917.

Petrograd, 10 oktober 1917

Benny Andersson - 9 oktober 2017

Den 10 oktober 1917 vaknade Petrograds invånare till vad som såg ut att bli ännu en dag av regn och kalla vindar från Neva och Finska viken. Vänstermensjeviken Sukhanov lovade sin hustru att sova över på arbetet, som han brukade när vädret var dåligt. Strax före tio på kvällen började det knacka...

Läs mer...

MODERN av Bertolt Brecht på Teater Tribunalen

Webbredaktionen - 8 oktober 2017

Revolution kräver kamp. Kamp kräver kunskap. Kunskap kräver medvetenhet. Pelagea Wlassowa är en enkel kvinna. Hon sköter hemmet, tar hand om sin son och accepterar stilla att hon inte har någon möjlighet att påverka sitt liv. Men en dag kommer hon i kontakt med en grupp revolutionärer. Ofrivilligt dras hon...

Läs mer...

NMR:s senaste göteborgshistoria

Hans Isaksson - 1 oktober 2017

NMR-marschen i Göteborg den sista september blev trots massiv förhandspublicitet och dito polisskydd mot tiotusentals förbannade göteborgare  ingen odelad framgång för nazisterna. Såvitt man inte vill kalla en eskorterad promenad från den ena ICA-butiken till den andra och åter för en framgång. Jimmy...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Bildtext

Marx står sig

Nina Björk - 29 december 2016

Marxismen har gett mig de bästa redskapen för att förstå den kapitalism vi lever i, förklarade...

Läs mer...

Bildtext

Krönika

Margareta Zetterström - 29 december 2016

Jan Myrdal har fått kritik för sin medverkan i Nya Tider. Han försvarar sig med att tidningen inte är...

Läs mer...

Bildtext

Så räddar vi svenska skolan

Mats Wingborg - 29 december 2016

Kunskaperna i matematik och läsfärdighet har förbättrats bland svenska 15-åringar på sistone. Men...

Läs mer...