Joseph Roth (1894-1939) levde inget långt liv. Hans författarskap infaller mellan två världskrig. Hans ryktbarhet vilar på två romaner av episk bredd och längd: Job. Historien om en enkel man (1930) och Radetzkymarschen (1932), båda översatta till svenska, den första rentav två gånger.

Då hade Roth framträtt för världen som en konservativ nostalgiker, en dyrkare av Österrike, hans fädernesland, och den gamla dubbelmonarkin som hade gått under i första världskriget - och för säkerhets skull en gång till, i Radetzkymarschen - och som strikt talat inte har sträckt sig längre tillbaka än 1867.

Men avstånd och ålder är relativa begrepp. Joseph Roth åldrades tidigt, han söp hårt och omvärlden var inte hygglig mot en judisk man som föddes och växte upp i östra Galizien, helt nära gränsen mot Ryssland, där Roth kom att anse att det fanns mycket mer av just den där varan hygglighet, och av tolerans mot det som var udda och eljest, än i Västeuropa, den "civiliserade världen", där hans karriär som journalist och författare kom att utspela sig.

Wien, Berlin, Paris, Amsterdam blev några av hans uppehållsorter. Reportageresor gjorde han till Albanien och Ryssland bland annat. Hemma kände han sig ingenstans efter det gamla rikets fall, och en fast adress skulle han aldrig ha. Ett kafébord var hans pulpet. Hans verk är mäktigt och för många oupptäckt.

Redan som krigsfrivillig officer i de lägre graderna började Roth att skriva i pressen, från 1917 och framåt. Han drevs med av rådande uppbrottsstämningar, han reagerade mot den usla behandlingen av krigsveteraner, han såg det rättfärdiga i de fattigas sak. Han säljer sig till vänsterpressen, medverkar i socialdemokraternas huvudorgan men, från och med 1923, också i socialliberala Frankfurter Zeitung vars stjärnskribent han skulle bli.

8514_01.jpgJoseph Roth.

Sedan skriver han vasst även i skämtpress och satirorgan. Det är obestridligt att han befinner sig på den engagerade vänsterkanten i tysk politik under de tidiga Weimaråren. Hans första publicerade romaner, Spindelnätet (1923) och Hotell Savoy (1924), bär syn för sägen. Här är en samhällskritiker i farten.

Jag har plockat fram några dagsverser och kupletter, närmast i Kurt Tucholskys anda, från den här tiden, och här är ett översatt exempel. "Den nya läroboken", införd i tidningen Lachen links ("Skratt till vänster"), är en vass uppmaning till det tyska folket att göra sig av med sina undersåtefasoner.

Tyskarna var inget av hans favoritfolk. På många ställen i hans verk tadlas de, liksom ungrarna för övrigt, inte minst i Kapucinekryptan (1938), den sista publicerade romanen under hans livstid och aldrig utkommen på svenska. Bland slaver, menar Roth i förordet till en essäsamling, Judar på vandring (1926-27), känner sig östjuden som tryggast.

8514_02.jpgJudiska barn från de trakter i östra Galizien där Joseph Roth växte upp.

Det var väl, som annat hos Joseph Roth, en sanning med en mycket stor modifikation. Hans egna hemtrakter låg i monarkins fattigaste provins, med ett ogint polsk-ukrainskt omland, och det var också det område i Europa som förlorade störst befolkningsandel i Amerika-utvandringen.

Själv har Roth efter sin ideologiska, eller "historiefilosofiska", omsvängning velat förringa och förtiga sitt ungdomsförfattarskap. Det har han gjort med orätt. Den unge Roth ger oss många ingångar till ett europeiskt förflutet som var proppfullt med dramatik och tragik.

Anders Björnsson översatte och gav ut ett urval noveller av Joseph Roth 2012, Kejsarbysten och andra noveller (Atlantis förlag).

Nytt på Clartébloggen

Lenins teori om imperialismen och prognoserna om framtiden. Svar till Peter Sundborg, del två

Benny Andersson - 10 december 2017

Jag fick min politiska skolning på 1970-talet, då myten om de ofelbara ”stora” låg tåg tung över vänsterns smågrupper. En myt som måste ha fått den balsamerade Lenin att vrida sig i sin sarkofag. Alla som besvärat sig med att sätta sig in i Lenins gärning, slås av hans osentimentala och jordnära...

Läs mer...

Rapport från Café Clarté: Om betydelsen av 1917 för 2000-talets socialister

Magnus Göransson - 8 december 2017

Shabane Barot talade på café Clarté i Stockholm i tisdags (5 december), om betydelsen av 1917 för 2000-talets socialister. Det är, i alla fall i Stockholm, framförallt 1968-vänsterns politiska organisationer av olika schatteringar som uppmärksammat 1917. Shabane, som kommer från den autonoma...

Läs mer...

Stoppa det orättvisa drevet mot Ebba Busch Thor

Dan Israel - 8 december 2017

Det pågår ett orättvist drev mot Ebba Busch Thor, i vilket kristdemokraternas partiledare framställs som en okunnig produkt av en Livets Ord-friskola. I själva verket försökte Busch Thor på ett diskret sätt avfärda de författare och böcker som inte bör ingå i en svensk kanon. Avsikten med en sådan är...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 2/17 Makten bakom orden

Bildtext

Den geostrategiske marskalken

Anders Björnsson - 17 juli 2017

Hösten 1917 blev Finland självständigt för att snabbt kastas in i inbördeskrig. Den vita sidan...

Läs mer...

Bildtext

Mellanöstern, juni 2017

Mathias Cederholm - 17 juli 2017

Efter några månader med Trump förefaller världen börja vrida sig i nya riktningar, utom i...

Läs mer...

Bildtext

Varken AD eller riksdag stoppar hyvlingen

Erik Bohman - 17 juli 2017

I november beslutade Arbetsdomstolen (AD) att så kallade hyvlingar inte är att betrakta som...

Läs mer...