2/12 Kapitalismen - en spökhistoria

Ett temanummer om den internationella kapitalismen. Huvudartikel är Arundathi Roys artikel "Kapitalismen - en spökhistoria".

Ett urval artiklar ur utgåvan

Ut ur eurokrisen

Benny Andersson
25 december 2012

Minns ni paketen i december och februari som firades som "räddningen" för euron? Den europeiska centralbanken pumpade ut omkring 1 000 miljarder euro till bankerna, medan politikerna krävde fortsatta åtstramningar av staterna och folken i Sydeuropa. Samtidigt som stödpaketen till bankerna har avlöst varandra, har den underliggande krisen fortsatt att fördjupas. Nu hotas Spanien, vars banksystem står på randen till kollaps. Bakom Spanien väntar Italien med en statsskuld på 1 900 miljarder euro. Valen i Grekland och Frankrike visade att människorna inte längre köper budskapet om åtstramning. Den europeiska överheten vacklar. Tillväxt är det nya mantrat. Men hur? Att stärka överstatligheten, t.ex. med en gemensam europeisk stabilitetsfond, och att fortsätta ösa pengar över bankerna och deras ägare, bevarar den ordning som lett fram till dagens kris.

Innehållet

2/12 Kapitalismen - en spökhistoria

Ut ur eurokrisen

Benny Andersson

Socialdemokratiskt pladder

Frances Tuuloskorpi

Svår vår i Syrien

Mathias Cederholm

Hanne Kjöller

Hans Isaksson

Bilder av en stad

Kristian Lundberg

När Amerika kom till byn

Staffan Dahllöf

Recensioner 2012-2

Redaktionen