1/16 Någonstans att bo

Marknadslösningar i stora samhällsfrågor leder bort från välfärd och rättvisa. Bostadskrisen är ett övertydligt exempel. En halv miljon nya bostäder saknas för de närmaste fem åren. Organiserad brottslighet säljer hyreskontrakt svart för tiotusentals kronor. Pyramidspelet med bostadsrätter och villapriser accelererar mot sammanbrott.
Vad göra? Förslagen haglar från alla håll och klassintressen. Den linje som segrar i dag kommer att sätta spår i årtionden. Det är av nöden att lägga fast ramarna för en långsiktig bostadspolitik som styr mot ett annat samhälle.
Karin Hedbrant överblickar det folkliga motstånd mot bostadspolitiken som tar form - eller inte tar form - i miljonprogrammets renoveringsområden. Peter Sundborg frilägger det marknadsfixerade stadsplaneringstänkande som dominerar svenska kommuner. Och med 1900-talshistorien som lärostycke skiljer Erik Berg ut avgörande punkter i en långsiktig, framåtpekande bostadspolitik.

Ett urval artiklar ur utgåvan

Vi är inte ogräs!

Karin Hedbrant
15 juni 2016

Miljonprogrammet byggde hyresrätter i stor skala. Nu renoveras husen. Hyresgäster värjer sig mot lyxrenoveringar och hyreshöjningar. Karin Hedbrant rapporterar om försök att organisera motståndet. Bostaden har överallt och i alla tider varit en markör för social status. Men möjligen var den just i Sverige under några få decennier det inte lika självklart som i övriga världen. Med en medveten statlig bostadspolitik under trettio, fyrtio år från 1950-talet och framåt har en stor del av bostadsbeståndet bestått av kommunala bolag som drivits av så kallat "allmännyttiga" principer, en idé som uppskattats av människor ur skilda klasskikt. Det har varit en unik företeelse. Men steg för steg har en bostadspolitik med sociala förtecken avvecklats. Det är en konsekvens av socialdemokratins abdikering från att företräda låglöneklasserna. En fordom inflytelserik - också den unik svensk - hyresgäströrelse som stagnerat i sina arbetsformer och ambitioner har inte haft styrka nog att bjuda motstånd.

Innehållet

1/16 Någonstans att bo