1/14 Nya effektiva Sverige

Det är de rikas paradis - För ingen hör en fattigs bön...

Kapitalismen skärskådas om New Public Management, hanteringenen av det allmäna, profitens pris och om låtsasmedelklassen. Vidare om Ukraina och vårt eget försvar.
En analys av Europas härskarklass när den härskar ges i ett utdrag ur Dumenil och Levys senaste bok.

Ett urval artiklar ur utgåvan

Innehållet

1/14 Nya effektiva Sverige