På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.

Påbud har utgått från arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om att dess medlemmar måste avbryta allt samarbete med Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar. Även i de hamnar där förbundet organiserar en överväldigande majoritet av de anställda. Medlemsföretag som tillåter organisationens utsedda skyddsombud att verka eller respekterar ingångna lokala överenskommelser riskerar uteslutning.

Detta är den senaste vändan i vad som håller på att utveckla sig till en av de största föreningsrättsstriderna i modern tid. Arbetsgivarna vill utrota det fackförbund i vilket en stor grupp arbetare har valt att organisera sig. Samtidigt försöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson baxa en antistrejklag genom riksdagen – med hänvisning till Hamnarbetarnas oresonliga militans. Att APM Terminals lockouter i Göteborgs hamn får hamnarbetarnas stridsåtgärder att blekna i jämförelse låtsas hon inte om.

Ständigt denna Putin!  Hur hinner denne vesslelika man ställa till allt jävulskap överallt , från sändningsavbrott i Melodinfestivaler, bombningar av sjukhus i Syrien, olagligt återtagande av Krim, orala  och skriftliga  trollattacker mot Sverige med hjälp av  Hanif Bali och Sd? Och nu, ett par veckor för sitt presidentval, ett giftmordsförsök i Salisbury.Var det Ryssland som låg bakom gasen som nästan dödade f d spionen Skripal och hans dotter?  Självfallet vet inte jag det. Lika litet som Theresa May. Men hon påstår detta  och har övertygat alla dem, som vill tro detsamma, inklusive Wallström och till och med Trump.

Denna artikel är en slutreplik i en diskussion på Clartébloggen som startades av Kerstin Stigsson den 5 mars med svar av Jenny Tedjeza den 8 mars. För fortsatt diskussion hänvisas till möjligheten att lämna kommentarer på artiklarna.

Jenny Tedjeza anklagar mig för att vara ohederlig och osaklig. Osakligheten får andra bedöma men jag har alltid ansett mig för att vara hederlig.

Det är intervjun med Lars Åberg som inte är hederlig. L Åberg och författaren till artikeln lyckas att anklaga en grupp av människor i samhället utan att ens namnge gruppen eller grupperna. Åberg nämner ”invandrare”, ”människor” eller ”de” om dessa grupper. Vid några tillfällen ger han antydningar om vilka invandrare han menar: ”… inflyttningen till Malmö de senaste 15 åren” och ”Även värderingsmässigt och religiöst är de i många fall långt ifrån vårt sekulära samhälle”.

Kerstin Stigsson kritiserar på Clartébloggen den 5 mars Proletärens intervju med journalisten och författaren Lars Åberg.

Det är roligt att Proletärens artiklar läses och diskuteras, och det står naturligtvis var och en fritt att tycka att en intervju eller artikel kunde ha skrivits bättre eller på ett annat sätt. Men jag menar att Stigssons text är både osaklig och ohederlig.

Utgångspunkten för Stigssons kritik mot intervjun är att artikeln inte går ihop med en socialistisk och kommunistisk politik. Men det är ju heller ingen som påstår att Åberg skulle vara kommunist, eller att han företräder Kommunistiska Partiets uppfattningar.