Svenska Clartéförbundet finns på olika orter i Sverige och ordnar möten och studier, men dess främsta praktiska uppgift är att understödja tidningsutgivningen.

Det svenska Clarté bildades i början av 1920-talet som en del av den internationella clartérörelsen, vilken var en reaktion på första världskrigets katastrof. Den internationella clartérörelsen är sedan länge upplöst.

Bild: Robert Nyberg

Program för Svenska Clartéförbundet, senast reviderat vid stämma den 25 mars 2017. (Kan även laddas ned som PDF)

Clarté är en partipolitiskt obunden organisation som har funnits sedan 1924. Den strävar efter att kritiskt undersöka vår tids sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten.

Vi lever i imperialismens och den krisande parasitära kapitalismens epok. I den globala kapitalismens centrum, USA och Europa, fördjupas överproduktions- och finanskrisen för var dag som går.

Stadgar för Svenska Clartéförbundet, senast reviderade vid stämma 12 mars 2016

I. NAMN

Förbundets namn är Svenska Clartéförbundet. Dess målsättning uttrycks i dess program.

Nuvarande styrelse valdes på stämman i Malmö 25-26 mars 2017:

Daniel Hedlund, ordförande

Daniel Cederqvist, ledamot

Ulf Ek, kassör

Magnus Göransson, ledamot

Frida Jansson, ledamot

Magnus Nilsson, ledamot

Gustav Landström, suppleant

David Liljequist, suppleant