Kom med i Clarté

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

Vill du hjälpa till? Vill du bli medlem?

Du blir medlem genom ansökan till förbundet som du kan göra via detta formulär. Medlemsavgiften är 60 kr per år. Vill du ha tidningen kostar den 200 kr för fyra (4) nummer under ett år. Medlemsavgiften kan sättas in på Clartés PG 251780-3, märk inbetalningen "medlem".

Vi har många uppgifter som vi behöver vara flera till.

De uppgifter som vi redan utför idag är:Jonas Lundgren säljer tidningen Clarté

  • Redaktionsarbete.Välja ut artiklar och tema, d.v.s. göra politiska val. Politiska diskussioner. Skriva artiklar, korrekturläsning, layout och redigering. Kontakta skribenter. Organisera utgivningen.
  • Översättningar. En del intressanta artiklar måste översättas.
  • Hitta bildmaterial. Fotografera eller få tillgång till dokumentära foton och andra bilder.
  • Administration. Ta hand om och åtgärda post, ekonomi, underhåll av vår prenumerationsdatabas, m.m.
  • Kampanjarbete för att öka prenumerantstocken. Välja målgrupper och bearbeta dessa, höra av oss till gamla prenumeranter, reklam och annat.
  • Förbundsverksamhet. Skapa aktiviteter som uppfyller våra medlemmars förväntningar. Driva politik utifrån vår plattform.
  • Sälja tidningen. Vi säljer tidningen till våra bekanta och vid olika möten och demonstrationer. Du kan bli kommissonär!
  • Webbverksamhet. Vi behöver personer som är intresserade av webbredaktionellt arbete och/eller webbteknik. Du behöver inte kunna både och! 
  • Annat småarbete.

Hör av dig till oss om du kan tänka dig att komma med och få saker gjorda!

Vi är lyhörda för nya ideer och förbättringar av vår verksamhet.

Prenumerera!

Mötesfonden

Vill du hindra den totalitära liberalismen att ta över den offentliga debatten? Lämna ditt bidrag till Clartés mötesfond! Du kan också söka bidrag ur fonden.

Annons

USA-varldspolis.jpg