Välkommen till Clartés stämma i Malmö, 25-26 mars!

Stämman och anslutande aktiviteter hålls på Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 b.

Stämman är öppen för alla medlemmar i Clarté och hålls mellan kl 12 och 15.30. Medlemskap kan lösas genom att sätta in 60 kr på Clartés postgiro, 251780-3 (ange namn, adress och e-postadress).

I anslutning till stämman hålls ett antal kringaktiviteter öppna för alla intresserade. Inget medlemskap krävs:

- Daria Bogdanska inleder om kultur och politik, lördag kl 16-18.

- Stämmomiddag, lördag kl 19

- Samtal om att utveckla det EU-kritiska arbetet, söndag kl 10-13

Föranmälan för att delta i stämman, den kulturpolitiska diskussionen, middagen eller EU-diskussionen, eller samtliga, ska mailas till senast söndag 19 mars

Motioner till stämman ska vara inlämnade via senast lördag 4 mars.

Stämmohandlingarna, inklusive motioner och styrelsens förslag till svar, kommer att läggas ut på clarte.nu senast söndag 12 mars. Den som vill få stämmohandlingarna mailade till sig: anmäl, till , senast söndag 19 mars.