Clartéstämman

Clartés förbundsstämma 2018 ska hållas lördag 14 och söndag 15 april 2018 i Malmö (Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B). Alla medlemmar har tillträde till stämmodelen (kl 13-15 på lördagen). Övriga delar av stämmohelgen är öppna för alla intresserade.

Motioner ska lämnas in senast fredag 2 mars (maila till ). Stämmohandlingarna, inklusive svar på motionerna kommer att läggas ut på clarte.nu senast fredag 16 mars.

OBS! Datum har ändrats jämfört med tidigare kallelse.

Välkomna!
Förbundsstyrelsen