Clartébloggen

Attacken i Paris

Nu är det åter dags känna medlidande med offren för en terroraktion i Paris. Och solidaritet med Frankrikes folk som drabbats. Och inte nog med det! Enligt: DN:s chefredaktör Peter Wolodarski 14/11 söndagsnumret: ”Solidariteten med Frankrike måste vara obegränsad. Det finns ingen viktigare uppgift för den civiliserade världen än att gemensamt stå upp för friheten och demokratin”.
Tidningens första sida pryddes av trikoloren och franska revolutionens storslagna devis: Frihet, Jämlikhet, Broderskap - fast på franska.

Läs mer...

En anspråkslös analys av flyktingmottagningen

Flyktingar brukar bli tvungna att lämna den fasta egendom de eventuellt äger bakom sig vid flykten. Med den svenska modellen för flyktingmottagande kommer dessa egendomslösa att ställas till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att arbetskraften blir större. Det är dock svårt att påvisa någon otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft idag i Sverige. För sådant krävs att man antar att efterfrågan på arbetskraft skulle öka vid ökad tillgång, vilket i sin tur skulle kräva att priset på arbetskraft kunde sänkas som för andra varor.

Läs mer...

Med FNL för Vietnams folk - Vietnamrörelsen 50 år

Läs mer...Det är nu 40 år sedan segrarna i Indokina och 50 år sedan några få aktivister tog initiativ till det som skulle bli De Förenade FNL-Grupperna och en bred solidaritetsrörelse med folken i Vietnam, Laos och Kambodja.

Lördagen den 7 november återupplivas minnen och erfarenheter från denna betydelsefulla tid i våra liv genom ett heldagsseminarium på ABF i Stockholm. Se bifogade flygblad och program.

Det tillfälligas politik - uppehållstillstånd

Det är i skarpa lägen som sanna ansikten blottas. I fredags blev det klart att regeringen går borgerligheten till mötes med att göra treåriga tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) till norm i asylärenden. Lagstiftningen ska harmoniseras med övriga EU-rätten sades det. Det har vi hört på andra politikområden. Det finns förvisso några positiva inslag i överenskommelsen. Exempelvis ska Sverige ta emot 5000 kvotflyktingar. Tidigare har Sverige tagit emot ca 1500- 1900 flyktingar på kvot. Asylsökande ska kunna få svenskundervisning redan från ankomsten samt att barnfamiljer och ensamkommande ska undantas från överenskommelsen. Fast det är enskilda positiva delar som parfymerar något större och riktigt illaluktande. Att införa TUT går emot allt vad vi vet om integration från forskning även utifrån internationella jämförelser. Det är inte konstigt att media inte kunnat hitta forskare som uttalat sig för TUT. Det handlar alltså om ideologisk signalpolitik helt utan stöd i fakta eller vetenskap.

Läs mer...

Moderaterna stänger åter sitt hjärta

Inför valet 2014 uppmanade Reinfeldt oss att "öppna våra hjärtan" för invandringen. Detta i utbyte mot att vi inte skulle kräva så mycket välfärdsreformer av honom i fortsättningen.
Sedan tappade M åtta procent i valet, varav de flesta till de s k Sverigedemokraterna. Och Reinfelt lade benen på ryggen och övergick till memoarskrivande. Och tävlingen bland de borgerliga startade på allvar om vem som bäst kunde emulera Sd, utan att det märktes alltför mycket. Kd lyckades bäst under sin nya högerledare - men det tråkiga med Kd var att de prompt försökte ta upp kampen om regeringsmakten och inte satt still i Alliansbåten, varpå M och de andra måste följa efter.

Läs mer...

Blå Stjärnan (Recension)

Självfallet kan man inte befalla över en författares privata preferenser. Man kan därför inte be Jan Guillou att som hjältar i nästa romansvit någon gång välja ofrälse folk med IQ understigande 150, som vid sidan av storpolitik gillar falukorv och rotmos med mellanmjölk som dryck. Folk som går på fotboll och sysslar med bingo, brottning eller TV-tittande. Från början trodde man att Guillous hat- eller förkärlek för överklassen och dess miljö och vanor var ironiskt menad. Det verkar dock mer och mer som om hans fascination för fint folk är äkta: för deras mat - och framför allt för deras drycker, deras fritidsnöjen - jakt och nu även havskappsegling. Och för deras medaljer och gradbeteckningar. Lite tjatigt blir det allt!

Läs mer...

Henning Mankell

Henning Mankell fick i början av år 2014  plötsligt klart för sig att hans nackvärk inte bara var en banal nackspärr. Han hade lungcancer med betydande spridning, som i varje fall avsevärt skulle avkorta livet. Henning var en ovanligt förståndig intellektuell och författare och tycks, efter den första chockartade insikten, ha använt sina tankar om döden som bevis för att han ännu lever: Jag tänker på döden - alltså är jag ännu till och kan inte bara tänka på, utan till och med företa mig, något vettigt.

Läs mer...

Syrien i oktober

NATO- stater med kolonialt förflutet i området bombar nu i Syrien - Storbritannien och Frankrike. Snart det trogna Australien. Och sedan 23.9 Turkiet och USA förstås.

Eftersom Syrien än så länge är en suverän stat, därtill medlem av FN, får man egentligen inte kriga där, med mindre än att man har ett beslut i FN:s Säkerhetsråd i ryggen eller en begäran från landets regering. Om man gör det ändå kallas det egentligen aggression, vilket numera sällan görs när det gäller dessa stater. Syftet är att byta regim i Syrien, fast det kallas kamp mot terrorism. Detta motsvarar inte heller verkligheten, eftersom deras mest verksamma markallierade ( t ex al Qaida, Nusrafronten) är lika terrorstämplade som det officiella målet: Islamska Staten.

Läs mer...

Ministerstyre utanför ICA?

Visst vore det enklare som folk som asylsökande eller tiggare inte funnes!
Men de finns tyvärr, och utanför ICA påminner de oss om läget i omvärlden. Även om det finns vissa typer, som försöker ifrågasätta deras behov av stöd och skydd, så anser de flesta svenskar att behovet föreligger.
I veckan skrev Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister och Martin Valfridsson (M), nationell samordnare för utsatta EU-medborgare, en debattartikel i DN, där de hävdade att det är bättre att skänka pengar till hjälporganisationer i stället för direkt till tiggare utanför ICA.

Läs mer...

När marknaden får rätt(igheter): Om Amnesty Internationals beslut att verka för full legalisering av prostitution

Den politiska utvecklingen i Sverige lämnar ofta mycket övrigt att önska men ibland finns det små ljusglimtar om man beskådar vissa fenomen med ett kisande och välvilligt inställt öga. Ett sådant fenomen är den i princip enade kritiken (om än av olika skäl) från etablerade svenska partier, seriösa debattörer och ideella organisationer mot Amnesty Internationals beslut att verka för fullständig legalisering av prostitution (eller "sexuella tjänster" som sexindustrins lobbyister brukar kalla det). Amnesty international väljer att beskriva det som att "sexarbetares rättigheter är mänskliga rättigheter".

Läs mer...

Sverige - möjligheternas land

Så här inför det sakta annalkande höstmörkret känns det skönt att få bekräftat att Sverige fortfarande är ett land där det är möjligt för en person från så kallat vanligt folk att börja med två tomma händer och med hjälp av dessa - och en del annat förstås - arbeta sig upp. Och att detta numera inte bara gäller kapitalister och företagare som Ingvar Kamprad eller uppfinnare som Niklas Zennström, utan också för de som tjänat oss alla inom den ideella sektorn. Som Göran Persson, Jan Nygren och Björn Rosengren. I Dagens Industri (11/8) kan vi läsa hur den sistnämnde i dagarna har betalat 31 miljoner för ett hus på 300 kvadratmeter med strandtomt på 1700 kvadratmeter, gäststuga och skyddad hamn för flera djupgående båtar i Saltsjöbaden.

Läs mer...

Om freden och friheten

Fredsrörelserna under kalla kriget kunde utsättas för rätt mycket hån, först från höger, sedan från vänster – dels för att de var Moskvastyrda, dels därför att de satte freden före friheten. Säg inte annat: ”Fred nu” var en kontraproduktiv – för att inte säga kontrarevolutionär – paroll så länge befrielsekampen i Vietnam och de andra härtagna länderna inte hade förts till seger, så såg man det i FNL-rörelsen. Det tog sin tid. Offren i människoliv blev enorma.

Läs mer...

Kvinnoförtrycket i utsatta förorter - tvångssgifte och hederskultur

Detta är en fortsättning på debatten som Dine startade med Om 'I förorten växer männens diktatur' . Inlägget visar på omfattningen av förtrycket och mina ståndpunkter i debatten.

En utsatt förort är de som har störst andel av sociala problem och som typexempel menar man oftast orter som Rinkeby/Tensta eller Rosengård. Det finns flera stora utredningar om både det upplevda tvånget av valet av partners och mätetal av storleken av konflikterna som följer av tvångsgifte. De som jag använder mig utav är utförda med statliga medel, ref. [1] och [2].

Det upplevda förtrycket av kvinnor i förorten är omvittnat och aktualiseras av Amineh Kakabaveh debattartikel i Expressen [3]. Men hon begränsar sig i sin beskrivning till att förtrycket kommer från män i roller av "islamister och fundamentalister" alternativt "männen med långa skägg och i vita klänningar". Vidare så menar hon att dessa som är en del av "manliga enklaver i förorterna" odlar hederskulturer i allmänhet.

Läs mer...

Om "I förorten växer männens diktatur"

Amineh Kakabaveh har skrivit en debattartikel i Expressen, "I förorten växer männens diktatur" . Vidare skriver hon "våra manliga enklaver odlar inte bara heders kultur som diskriminerar kvinnor, de odlar kulturer, som skapar Jihadistkrigare"

Det här är inte rasism menar hon, ty "männen i förorten tillhör ingen specifik nation, ingen ras. (Ska man tala om ras, när det gäller människor ? Det handlar inte om hundar eller katter). Notera att männen i förorten kommer från världens alla hörn inklusive Sverige.

Socionomen, Amineh Kakabeveh ger här, snarare utryck för det klasshat, som blivit allt vanligare inom medelklassen. Tjänstemännen, som gått från att vara "folkets tjänare, till att agera, som maktens förlängda arm. De som står för nedskärningarna, repressionen.

Läs mer...

Tyskland har aldrig betalat sina egna skulder!

PIKETTY OM DEN EUROPEISKA SKULDKRISEN.

En vecka innan den grekiska folkomröstningen intervjuades den franske ekonomen Thomas Piketty av Die Zeit om sin syn på skuldsättningskrisen. Piketty beskrev Tyskland som ett land av hycklare, som alltid låtit andra betala sina skulder men som självt förvägrar Grekland de möjligheter som historiskt stått Tyskland, såväl som Frankrike och Storbritannien, till buds för att komma tillrätta med stora skulder. Piketty föreslår i intervjun en europeisk skuldsättningskonferens i likhet med de som efter andra världskrigets slut medgav stora skuldavskrivningar och omläggningar av lån, för att få Europa ekonomiskt på fötter igen.

Läs mer...

Hur kom Hitler till makten?

Så sent som 1928 fick nazisterna endast 2,5 % av rösterna men två år senare 18 %. Vad som skett där emellan var att sex miljoner blivit arbetslösa till följd av trettiotalskrisen som minskade världshandeln med två tredjedelar och medförde att en tredjedel eller fler blev arbetslösa i USA och Europa. Tyskland var ett av de länder som drabbades hårdast. Dessutom hade landet genomgått flera kriser under tjugotalet som förvärrades av de astronomiska kraven på krigskadestånd från Frankrike på 132 miljarder guldmark, en summa landet aldrig skulle kunna bevaka. Istället ockuperade Frankrike Ruhr-området vilket 1923 vilket ökade nazisternas möjligheter att få stöd för sin revanschistiska propaganda, det vill säga att vänstern förått Tyskland genom att acceptera Versaillefreden.

Läs mer...

Om staten

Utan revolutionär teori inget revolutionärt parti. Det slog Lenin fast. Historien innehåller många tragiska exempel på detta. Vänstersocialister caballero, som utsågs till president under den spanska revolutionen ville fullfölja revolutionen, detsamma gällde Salvador Allende som var president i Chile 1970 -1973. Men de saknade det nödvändiga redskapet, ett parti förmöget att planlägga och genomföra en revolution. Detsamma gällde den framlidne presidenten Chávez i Venezuela.

Läs mer...

Med AB för Kung och NATO

Det huvudsakliga värdet med Aftonbladets dagligen återkommande nätenkäter i aktuella, mer eller mindre politiska, frågor är nog att de ger en (oftast nedslående) bild av tillståndet, inte hos svenska folket, utan bland de stackars läsarna av tabloidens nyhetssidor.

Idag har, efter sin flera månader långa och  idoga propaganda på ledar- , nyhetssidor och hos krönikörer om den "aggressive och oberäknelige" Putin, AB i sin enkät nått 42 % anhängare för svenskt Natomedlemskap, medan fortsatt alliansfrihet endast samlar 33 %.

Å andra sidan bör man inte förundras över att folk, som vecka efter vecka förväntas engagera sig i Madeleines senaste graviditet och vilja ha tips om var man lämpligen kan stå för att kunna vinka åt Carl-Philip och Sophia även vore benägna att rätt av köpa tidningens propaganda för att överge landets 200-åriga alliansfrihet, som hjälpt till att hålla oss ute från två världskrig.

Om staten, forskningsanknytningen och versioner av det förflutna i svenska läroböcker

Varje år brukar några läroboksdebatter blossa upp. Nu i vår presenterade Dagens Nyheter en undersökning som visade att kvinnor var osynliggjorda i böcker för grundskolan. Eleverna presenterades för en manligt befolkad förflutenhet. I kölvattnet efter undersökningen kom en rad reaktioner från forskare och debattörer. I själva artikeln responderande några historiker med budskapet att det naturligtvis fanns "otroligt viktiga kvinnliga aktörer under 1900-talet" (Delin 2015). Några ville synliggöra att de faktiskt ofta var kvinnor som styrde (von Schwerin, Bergström, Harrison, Norrhem, Ullgren & Ulvros 2015). Utbildningsministern kallade till sig läromedelsförlagen och avkrävde bot och bättring. Trots styrdokumentens krav på jämställdhetsperspektiv i undervisningen var kvinnor osynliggjorda i texterna.

Läs mer...

Replik på "Jan Myrdals klokhet är dagsaktuell"

Tord Björk skriver i sitt inlägg, Jan Myrdals klokhet är dagsaktuell, den 16 april: "Det går en rak linje från stormningen av finansministermötet på Lidingö 1967 (egentligen den 29 mars 1968/ÅK) till den globala klasskampen när böndernas folkrörelse Via Campesina i allians med det svarta blocket stormade och rev ned stängslet runt WTO-mötet i Cancun 2003 och en småbrukare begick självmord i politisk protest hängande på stängslet."

Händelserna må ha haft beröringspunkter som att de riktade sig mot Förenta staternas imperialism men att betrakta linjen som "rak" är förenkling intill meningslöshet. Varje skeende måste analyseras utifrån sin egen tid och dess omständigheter.

Läs mer...

Kortis om Marxs värdeteori

Det naturliga för människan är att värdesätta produkter ut dras nytta, det så kallade bruksvärdet. Men inom kapitalismen är det bytesvärdet som räknas, det vill säga produktens pris. Den blir en vara som tillverkas i syfte att inbringa profit till kapitalisten.

Betyder detta att kapitalisten kan ta ut vilket pris som helst? Nej! Visserligen bestämmer varje affär själv vad en vara ska kosta. En coca cola känn kosta Fem kronor på stormarknader, tio i en affär, tjugo i sevicebutiken och 25 i caféet. Men den kostar inte ett hundra. Konkurrensen gör att priset kretsar kring tillverkningskostnaden som avgörs av det arbete som är nedlagt i varan mätt i arbetstid, dels den tid som arbetare på bryggeriet använde, dels den arbetstid som är nedlagd i maskinen och råvaran.

Läs mer...

Klassanalysen i Clarté 1/15 förbigår det typiskt proletära – arbetslösheten

Den artikel som fått inleda Clartés "Klasserna i Sverige" är en aktualisering av Göran Therborns "Om klasserna i Sverige 1930-80". En analys med rötterna i 1970-talets akademiska sociologi. Den teoretiska bakgrunden till denna bearbetning av den svenska arbetsmarknadsstatistiken presenterar Therborn i "Klasser och ekonomiska system"(Zenitserien 14, 1971) och enligt vad han skrev i förordet till artikeln "Om klasserna i Sverige 1930-70" i tidskriften Zenit nr 2 1972 skall analysen i den artikeln vara grundad på kapitlet Om det marxistiska klassbegreppet boken.

Läs mer...

Solidaritet med det spanska folket

I Spanien är utvecklingen regressiv, dvs. den går bakåt. Det regerande högerpartiet Partido Popular [PP], som har sina rötter i Francodiktaturen, tar steg för steg tillbaka de landvinningar som har gjort sedan demokratins införande i mitten på 70-talet.

Läs mer...

Vilse i den marxistiska ekonomin

Har den skolning bland marxister och leninister i en av grundbultarna i marxismen, den ekonomiska teori som Marx (och delvis Engels) utformade i Kapitalet, varit grund, outvecklad och ibland till och med felaktig? Ja, det menar jag. Först, min subjektiva bedömning som gör jag utifrån att jag till och från under minst 15 års tid har försökt diskutera problemet med Marx teori om "Profitkvotens fallande tendens" med svenska marxister. Men det har varit väldigt få av dessa som kunnat diskutera denna teori. Men även jag, skulle det visa sig, hade grund och felaktig kunskap om Marx ekonomiska teori.

Läs mer...

Andersson, Paulsen och lönarbetet

Det är numera inte alltid lätt att förstå sig på DN:s metafilosofiska lördagskolumnist. Men när man ändå hoppas tro sig göra det, blir man lätt beklämd. T ex nyligen, då hon i polemik mot arbetskritikern, sociologen Roland Paulsen, rycker ut till det kapitalistiska lönarbetets försvar. I detta fall är detta delvis helt opåkallat.

Läs mer...

Jan Myrdals klokhet är dagsaktuell

Under 1967 såg Jan Myrdal nödvändigheten av att bygga vidare på de militanta protesterna mot den ekonomiska sidan av Vietnamkriget framför US trade center. Detta genom att inspireras av Gandhis syn på satyagraha som viktig i ett samhällsförändrande motstånd för ett bättre samhälle. För Myrdal gällde det att binda samman de privilegierade intellektuella som i massmedia kunde föra fram sin syn utan hot om polisvåld med gatans parlament för att gemensamt ställa sig upp för sanningen.

Läs mer...

Vem tjänar på TTIP?

TTIP, det transatlantiska handel- och investeringssavtalet, innehåller klausulen ISDS. Den här klausulen riskerar leda till att företag stämmer stater på pengar om deras politik hotar företagens vinster.

Inom ramarna för ISDS, kort för Investor–State Dispute Settlements, kan bara investerare stämma stater på pengar. Vad innebär det i praktiken? Att offentliga pengar överförs till privata företag. Detta görs med hjälp av särskilda domstolar vars dömandemakt står över demokratiskt fattade beslut i Sverige.

Läs mer...

Världsfacket slåss för strejkrätten

Den 18 februari genomfördes en aktionsdag över hela världen för rätten att strejka. Manifestationen samordnades av världsfacket [International Trade Union Confederation, ITUC] i protest mot att arbetsköparna organsationer inte längre erkänner strejkrätten som en grundläggande rättighet för löntagarna.

Läs mer...

Grispolitik

Det officiösa Dagens Nyheter ägnar 11 april en hel ledare åt att följa upp de lektioner som man de senaste veckorna gett oss om vad diplomatiskt umgänge kräver länder emellan. Då gällde det när, var, vad och hur man bör yttra något om länder som Saudiarabien och dess regim. Nu gäller lektionen i stället Kuba och har rubriken "Brödernas grisiga styre" . Brödraparet Castro har nämligen enligt DN "lagt en iskall kalashnikov" (Tranströmer må slänga sig i väggen!) "över demokrati, yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter på ön sedan sent 1950-tal" .

Läs mer...

Kan i få våra pengar tillbaka?

"De svenska storbankerna levererar återigen rekordresultat och skryter om att de numera står starka på egna ben. Det borde därmed vara läge att återlämna en mycket generös gåva från svenska folket,", det konstaterade Andreas Cervenka i Svenska Dagbladet redan i höstas.

Läs mer...

Prenumerera!

Våra fasta bloggare

Hans Isaksson

Hans IsakssonFödd 1941. Inträde i Clarté för första gången 1963. Skriver om film, TV, medicin och allmänt samhällskritiskt. Hemsida: isakssons.eu.

Jonas Lundgren

Jonas LundgrenFödd 1991 och bosatt i Stockholm. Bakgrund i Vänsterpartiet. Kulturpolitisk debattör, driver Kulturpolitikbloggen. Förbundsordförande för Unga Republikaner. Sitter i Svenska Clartéförbundets förbundsstyrelse.

Vill du skicka in en artikel?

Har du ett konstruktivt inlägg som passar på Clartés blogg? Skicka in din artikel till clarte.nu så finns chansen att den blir publicerad här på Clartés blogg. Skriv maximalt 4000 tecken och skicka in artikeln. Vi hör av oss oavsett artikeln passar för publicering eller inte.

Senaste kommentarerna

 • Uttalande från Clartés stämma 2017

  Kerstin Stigsson 16.04.2017 15:27
  Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om ...
   
 • Ännu en nyfrälst ”realist” med bakgrund i vänstern

  Jan Wiklund 13.04.2017 11:00
  Ändå tar det förstås sin lilla tid. Jag tror det var Giovanni Arrighi som påpekade att det brukar ta ...
   
 • Om staten

  martin oskarsson 12.04.2017 21:30
  Den svenska statens "mjuka" sida har blivit hårdare. Försäkringskassan kräver extra läkarintyg och ...
   
 • Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

  Jan Wiklund 12.04.2017 12:40
  Rimligen borde det pågå en strategisk strid inom borgerskapet just nu. Å ena sidan gäller det att ...
   
 • Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

  Jan Wiklund 12.04.2017 10:54
  Egentligen är det ännu värre än så. Staten och kapitalet samarbetade även förr - t.ex. Televerket och ...