Clartébloggen

En lans för Lööf

Den senaste tiden har det pågått en tämligen högljudd debatt om den smått geniale tecknaren och författaren Jan Lööf och hans barnböcker. Själva debatten i sig är inte ny över huvud taget. Den handlar helt enkelt om vad man får och inte får avbildas och i så fall hur. Vi känner igen många liknande diskussioner sedan tidigare, framförallt gällande Stina Wirsens barnböcker om Dom små brokiga.

Det finns för oss som tycker dessa diskussioner är intressanta emellertid några funderingar eller åtminstone aspekter på debatten kring just Jan Lööfs böcker som är värda att titta lite närmare på. Problemet med debatten är att det alltid blir ett fasligt liv om ändringar i just barnböcker görs för att inte kränka rasifierade. Samma upprördhet uppstår inte om det handlar om onödiga våldsinslag eller sexism. Jan Lööf har för övrigt tidigare ändrat i sin bok "Ernies bilar" för att redigera bort pornografiska inslag. Det blev inget ramaskri precis. De flesta märkte det troligen inte ens.

Läs mer...

Betydelsen av full syselsättning i Sverige idag

Det har förekommit rapporter om att Sverige efter alla år med massarbetslöshet efter 90-talskrisen åter har uppnått full sysselsättning. Dessa har dock visat sig innehålla både uttalade och underförstådda reservationer, och borde nog egentligen dementeras. Det är en sak att politiker påstår att ”det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.[i]”

Läs mer...

Folkförsvar, inte solidaritetspolitik!

Det har uppstått en ny säkerhetspolitisk doktrin, ”den svenska solidaritetspolitiken”, och den är knappast kommunicerad med svenska folket. Den rimmar på ”neutralitetspolitiken”, som enligt försvarsminister Peter Hultqvist och den socialdemokratiska vice ordföranden i riksdagens försvarsutskott Åsa Lindenstam i Svenska Dagbladet 24/3 gick i graven 1992, det vill säga under den borgerliga Bildt-regeringen (http://www.svd.se/s-regeringen-enig-om-avtalet-med-nato/om/svenska-natodebatten). Någon måste ha underlåtit att gräva upp den!

Läs mer...

Medlemsbrev Svenska Clartéförbundet april 2016

Hej! Vi kommer att 4 gånger om året publicera ett medlemsbrev som berättar lite om vad som är på gångi och kring Clarté. Dessa brev kommer än så länge att publiceras på hemsidan, men så småningom kommer vi att övergå till att skicka ut det som epost.

Läs mer...

Her kommer de danske soldater…

Nu har Danmark dragit i krig igen, för sjätte gången sedan 1999. Flyg och specialstyrkor ska sättas in i Syrien. Angreppet görs utan inbjudan eller bön om hjälp från den syriska regeringen. Danmark har heller inte, såvitt Clarté kunnat utröna, blivit angripet av syriska styrkor. Alltså en invasion i strid med folkrätten. I förebyggande syfte har Danmarks försvarsminister redan förklarat att det danska angreppet kan komma att leda till civila dödsoffer ”om den militära nödvändigheten kräver det” (till skillnad, antar Clarté, från offren för ryska militära aktioner, som väl gjordes av ren ondska).

Läs mer...

SVT:s linje i avtalsrörelsen

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv har hållit gemensam presskonferens och därvid, som gemensam ståndpunkt att parterna i årets avtalsrörelse, hävdat att facken skall hålla sig vid de 2.2 % som industriavtalet stannat på. Bakgrunden är att vissa fack redan yppat villighet att gå i strejk för någon ytterligare procent. Man säger sig som vanligt måna om vår export.

Läs mer...

Donald Trump, tortyr och annat elände

Tortyr fungerar, enligt mycket lång praktisk erfarenhet och vetenskaplig analys mycket dåligt . D v s för det anhängarna påstår att den skall vara bra för - som straff eller vid förhör. Det betyder förstås inte att tortyr saknar all mening. "Meningen med tortyr är tortyr" har ju en djuptänkt analytiker sammanfattat frågan.

USA anser sig ändå ha användning för metoden. Fast det hedrar landet att den numera, sedan Reagans dagar åtminstone officiellt förnekar bruket eller outsourcar det till sina lydstater.

Läs mer...

Ett generöst förslag?

USA:s president var i veckan på Cuba och bad det kubanska folket att "lägga det förflutna bakom sig" och behandla USA som "som vänner och grannar och som sin familj". Att lova några ytterligare lättnader i den ekonomiska blockad mot Cuba - vilken hela världen i övrigt är emot, kunde han förstås inte lova, eftersom Kongressen vägrar. Liksom en rad storbolag, som revolutionen expropierat. Då lovade han i stället att USA skulle ge Cuba materiell hjälp.

På Sveriges Radio avfärdas den gamle Fidel Castros ampra svar (i Granma) som "hånfullt" , försiktigsvis utan att ge några utförligare citat. Om man hade gett det hade Obamas ord framstått som lika "generösa" som Kungens erbjudande till sina svenska undersåtar att "vända blad" då han ertappats med gylfen öppen.

Läs mer...

Ingen gränslös solidaritet?

Minst 69 människor dödades igår vid ett självmordsdåd i staden Lahore i Pakistan, enligt myndigheterna. Omkring 300 personer ska ha skadats vid explosionen och dödssiffran befaras stiga. Extremistorganisationen Tehreek-e- Taliban Pakistan har tagit på sig attentatet.

Efter det senare terrordådet i Bryssel reagerade svenska politiker snabbt genom att med rätta fördöma gärningen och yppa medkänsla med offren och deras familjer. Någon kommenterade:

"Anonyma terroroffer i Mellanösterns städer - av vilka det går minst hundra på ett europeiskt - brukar våra ledare aldrig solidarisera sig med, på sin höjd räkna. Formuleringarna markerar framför allt att invånare i Bryssel eller Paris mänskligt står oss närmare än araber, kurder eller turkar."

Jag glömde pakistanier i min uppräkning. Men det hade inte varit så nödvändigt att se min iakttagelse bekräftad samma vecka. Ännu har i alla fall veterligen ingen svensk officiell reprentant eller partiledare, till skillnad från t ex Indiens ledare, uttalat sin sympati med offren i Lahore.

Utred Sydafrikaspåret – på riktigt

Den inofficiellt dömde Christer Pettersson har till sist accepterats som Palmes mördare av Åsa Linderborg (Aftonbladet 2016-03-09). Allt annat är för henne numera fiktion. De flesta av ”privatspanarnas” texter och teorier måste avfärdas som konspiratoriska och tragiska, medan andra har litterära kvalitéer – och inom den kategorin placeras författaren och dramatikern Stefan Lindbergs nya bok om den 33-årige EAP-sympatisören från Jämjö som här uppträder i fiktiv gestalt.

Läs mer...

Ett angrepp mot vår demokrati?

Idag har terroristerna slagit till igen, nu i Bryssel. Vi är väl omkring 99,999 % som starkt ogillar även dessa slags attentat och förordar att de som planlade det, grips och döms som andra mördare. Detta, även om vi inser att dessa dåd ytterst har samband med en ytterst ojämlik fördelning av makt, rikedom och vapen mellan folk och stater.

Läs mer...

Kapitalet imponerar

Att katter gillar fisk och att kapitalet och dess politiker gillar maximal utsugning av arbetskraft ligger i sakens natur. Kapitalister som upphör att göra det, är inga kapitalister längre. Ändå är man imponerad över deras uppfinningsrikedom för att i alla lägen motivera högre vinster och lägre pris på arbetskraften:

När Sverige går bra och risken för överhettning föreligger måste våra löneanspråk hållas nere till ett minimum, för annars kommer internationell konkurrenskraft hos vårt näringsliv förloras och en löneinflation utlösas. Med ökad investeringsvilja globalt och åtföljande ökande vinstanspråk måste vinsterna även här tillåtas öka för att vi skall kunna behålla kapitalet inom landet och kunna attrahera utländskt kapital. Detta kräver också lägre löneanspråk.

Läs mer...

Varken rätt eller straff

"I Sverige har vi fokus på att det ska bli rätt, snarare än straff" säger finansminister Magdalena Andersson till SVT som på svar på frågan, varför Sverige, till skillnad från många andra länder, ger amnesti åt kapitalägare, som under upptill sex år, har underlåtit att deklarera inkomster från sina placeringar utomlands.

Läs mer...

Slutet på början i Syrien?

Nu vore det dags att ställa samma fråga till USA:s allierade (i Sverige och Världen), som Madeleine Albright 1996 fick efter det Irakkrig och de sanktioner, som enligt vederhäftiga beräkningar i efterhand krävt 500 000 irakiska barns död: "Var det värt det?" - och som hon besvarade jakande. Sedan dess har samma mer eller mindre villiga USA-allians varit inblandad i ytterligare blodiga krig i Afghanistan 2001, Irak 2003, Libyen 2011 och nu åter sedan 2011 i Irak och Syrien. Anser USA fortfarande att dessa - ännu pågående - krig är värda det?

Läs mer...

Kapitalismens framväxt: landstöld, slavhandel och jakt på råvaror

Läs mer...Som en informell fortsättning på Clartés stämma lördagen den 12 mars hölls på söndagen ett öppet seminarium som behandlade hur modern historieforskning ifrågasätter att kapitalismen skulle ha växt fram som resultat av progressiva borgerliga revolutioner. Med exempel från bl a Storbritanniens historia visade Benny Andersson på hur kapitalismen utvecklades bl a via en våldsam militarisering och statlig maktutövning. Clartéförbundet har publicerat Bennys anförande på Clartépodden.

De förträngda (Anmälan)

Folke Schimanski: De bortglömda. Andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika (Leopard 2015; 300 sid)

I BBC:s omröstning 2006 föreslog 55% av engelsmännen helst vill ha Elgars "Land of Hope and Glory" (inspirerad av Cecil Rhodes testamente) som nationalsång:

Land of Hope and Glory,  Mother of the Free,
How shall we extol thee, who are born of thee?
Wider still, and wider, shall thy bounds be set;
God, who made thee mighty, make thee mightier yet!

Om inte annat vittnar detta om att Folke Schimanskis nyligen utkomna bok behövs, även för den som lever i ett land ännu som "tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden".

Läs mer...

Övermänniskan i Almgården (Anmälan)

Mattias Gardell: Raskrigaren (Leopard 2015 ; 440 s.).

Den första gång jag hörde ordet "svartskalle" var vid slutet på femtiotalet. Det yttrades, som om ordet vore självförklarande negativt, av en ingift farbror i Malmö. Just Malmö är nu den stad, där egendoms- och våldsbrott är allra högst. 1.91 personer per år och 100 000 invånare blev offer för dödligt våld åren 2011–2013, ( 1.29 i Stockholm och 1.31 i Göteborg).

Läs mer...

Om Palme och hans parti

Inför 30-årsjulibleet av Olof Palmes död har många åter tagit tillfället i akt att ge syn på vem som höll i mordvapnet. Sannolikt var det ingen av de 134 som under åren erkänt dådet, i den mån hen fortfarande lever. Såväl Ulf Dahlsten som Stefan Löfvén har samtidigt något irreguljärt försökt sluta dossiern genom att säga sig vara övertygade om att Christer Petterson var mördaren.

För dagspressen, polismakten och domstolsväsendet kan gärningsmannens identitet dock ändå vara av intresse och generera ytterligare säljande löpsedlar och hyllmeter med dokumentpärmar.

Läs mer...

Viktiga val på I - Irland och Iran

Idag går folket i två länder till valurnorna. Två väldigt olika men samtidigt på sätt och vis lika val. I ena fallet handla det om den irländska fristaten, det vill säga den del av Irland som inte är under brittisk kontroll. I det andra fallet handlar det om Iran.

Läs mer...

TTIP - Vad är det egentligen?

TTippen (http://ttippen.se/) har börjat procucerat ett antal filmer som beskriver handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP). Den första filmen berättar om vad själva avtalet går ut på och vad som står på spel.

Läs mer...

Mikael Nyberg får årets Leninpris

Läs mer...Jan Myrdalsällskapets styrelse har beslutat att Jan Myrdalbibliotekets stora pris - Leninpriset för 2016 ska tilldelas Mikael Nyberg med motiveringen:

”Mikael Nyberg är en av vårt lands skarpaste kritiker av det kapitalistiska systemet och av hur människor offras i den ständigt uppskruvade vinstjakten. Mikael har som författare och redaktör för tidskriften Clarté med ovanlig skärpa och insikt skildrat ett allt hårdare arbetsliv och rovdrift på människor. Han har kartlagt hur en av det svenska folkets viktigaste gemensamma tillgångar, järn­vägen förskingrats och sålts ut till riskkapitalister och multinationella bolag.

Han har envist och uthålligt i Lenins anda med "konkret analys av konkreta förhållanden" gett oss unik ny kunskap och inspiration i den nödvändiga kampen för en ny och bättre värld.”

Läs mer på sällskapets webbplats.

Några sverigedemokratiska nyord i svenska språket

Så här års kommer den språkvårdande myndigheten traditionellt ut med en förteckning av sådana ord, som under senaste år vunnit burskap i vårt språk.

T ex vejpa, humpa, snippa etc. Språket förändras emellertid inte främst genom sådana nya ord. Långt vanligare är faktiskt att redan existerade ord genom betydelseförskjutning får en annan , till och med motsatt, innebörd eller valör. I socialt och politiskt överrörliga tider är detta mycket markant.

Läs mer...

Om självbilden, ID-kontrollerna, sossarna och solidariteten

Idag inför Sverige en mer regelrätt gränskontroll mot omvärlden. I detta fall mot Danmark. Det blir obligatorisk legitimationskontroll för den som reser över sundet. Detta är i sig ingen nyhet. Förändringen var aviserad i förväg genom Migrationsöverenskommelsen. Men det ska bli spännande att se hur den implementeras i praktiken. Hittills verkar resultatet inte helt tillfredställande, eller rättare sagt, helt åt helvete.

Läs mer...

Den postdemokratiska förändringen

Klassificering av epoker har alltid varit en av historikernas främsta favoritsysselsättningar. Idag har detta lett till en närmast patologisk upptagenhet vid att ställa diagnos på samtiden hos humanister och samshällvetare. Med etiketter som antingen anger ett "efter" (post-) eller en "pånyttfödelse" (ny-) i relation till någon ideologisk rörelse eller strömning som härrör ur det föregående århundradet, 1900-talet, gör vi frekvent analyser av samtiden. Begrepp som postmodernism, postkolonialism, poststrukturalism, postkommunism, postsekularism har fångat kulturella, vetenskapliga, politiska och religiösa dimensioner i samtiden. Med nynazism, nyfascism, nyliberalism, nykonservatism och new public management (NPM) har vi med kritisk blick etiketterat återkomsten av gamla och nyare ideologiska strömningar.

Läs mer...

Ur en beundransvärd amatörforskares liv (Rec.)

Härom sommaren hade jag en prunkande salladsrabatt. Men plötsligt föll det ena salladshuvudet efter det andra ihop och vissnade. När jag så småningom ryckte upp ett av plantorna föll jag nästan baklänges, eftersom den inte gjorde motstånd: Växten saknade rot, utom en centimeter längs upp. En knäpparlarv hade ätit sig ända upp från rotspetsen upp till strax under jordytan, där den nu satt, uppenbarligen i väntan på att gå in i insektens tredje stadium och förpuppas. Vi fick köpa sallad på COOP i stället.

Läs mer...

Ur den franska kolonialismens historia

Den 17 oktober 1961 mördade Parispolisen 70-200 fredliga demonstranter som deltog i en massdemonstration mot Frankrikes krig i Algeriet. Varför är det viktigt att påminna om det i dag?

Därför att den franska imperialismen åter är på offensiven. De fruktansvärda terrordåden i Paris har självklart också i Sverige väckt sorg, medlidande och ilska. Solidariteten med Paris invånare, drabbade av terror, är riktig och viktig. Men helt oberättigade är de krav på solidaritet med fransk imperialism som omedelbart följde på morden. Frankrike inledde bombningar i Syrien och begärde svenskt stöd. Den svenska regeringen har tillmötesgått kraven till hälften och därmed gett sig in på imperialistiska äventyr. 

Läs mer...

 Lööf tänker till - men inte om

Det är inte ofta som vi har anledning att säga något positivt om Annie Lööf, så det gäller att passa på. I en DN-intervju under sin barnledighet undslapp hon sig dock ett par sanningar. D v s angående våra alltmera stängda gränser för flyktingar:

" Asylrätt och solidaritet är inte bara ord för finrummet när det är vackert väder. Det är ord som måste innebära något konkret när det väl gäller....

Det är ju inte människor som vi ska sätta en krisstämpel på. Åtgärderna ska ju inte sättas in mot de flyktingar som kommer. Åtgärder måste sättas in mot de system som nu inte klarar av trycket... Jag skulle inte kalla det en flyktingkris utan en kostnads- och systemkris som Sverige står inför."

Detta låter för många av oss som självklarheter men orden är ändå välkomna när de kommer från en borgerlig partiledare.

Läs mer...

"Om vi låter terroristerna skrämma oss - så har de redan vunnit"

Ett ord, synbarligen i rättan tid, som numera i varje fall ofta upprepas i myndighetspersoners tal. Det man säger är helt enkelt, att vi inte skall vara rädda, försåvitt vi inte själva råkar vara terrorister. Påståendet implicerar vidare att den som trots myndigheternas uppmaning att icke frukta, ändå gör det, på sätt och vis har gått över till terroristernas sida.

Läs mer...

Inte en krigararmé men en försvarsmakt

Det råder faktiskt inget krig i världen nu – ännu. Eller rättare sagt: det pågår en massa krig. Inbördeskrig, interventionskrig, regionala krig, befrielsekrig (en fortsättning av kolonialkrigen), heliga krig, också handelskrig (ibland kallade ”sanktioner”). Många människor dödas, mördas, far illa, måste lämna sina hem. Kalla kriget – ”terrorbalansen” – förhindrade visserligen storkriget, men det tillät de något mindre krigen. Också Vietnamkriget var, med världskrigsmått mätt, ett ganska litet krig men ett som drabbade miljontals människor.

Läs mer...

Sekularism på avvägar 

Sedan den 11:e september 2001 har det stora hotet mot västvärlden varit islam. Eller nja, kanske inte men det tycks folk ha fått för sig i alla fall. Attackerna mot så kallade västerländska demokratier har i stort sett avlöst varandra och när våldet kommer närmare har detta förorsakat ett liv, ett tjiv och en alarmism som kanske om man försöker se saken lite nyktert kanske inte är helt motiverad.

Läs mer...

Prenumerera!

Våra fasta bloggare

Hans Isaksson

Hans IsakssonFödd 1941. Inträde i Clarté för första gången 1963. Skriver om film, TV, medicin och allmänt samhällskritiskt. Hemsida: isakssons.eu.

Jonas Lundgren

Jonas LundgrenFödd 1991 och bosatt i Stockholm. Bakgrund i Vänsterpartiet. Kulturpolitisk debattör, driver Kulturpolitikbloggen. Förbundsordförande för Unga Republikaner. Sitter i Svenska Clartéförbundets förbundsstyrelse.

Vill du skicka in en artikel?

Har du ett konstruktivt inlägg som passar på Clartés blogg? Skicka in din artikel till clarte.nu så finns chansen att den blir publicerad här på Clartés blogg. Skriv maximalt 4000 tecken och skicka in artikeln. Vi hör av oss oavsett artikeln passar för publicering eller inte.

Senaste kommentarerna

 • Uttalande från Clartés stämma 2017

  Kerstin Stigsson 16.04.2017 15:27
  Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om ...
   
 • Ännu en nyfrälst ”realist” med bakgrund i vänstern

  Jan Wiklund 13.04.2017 11:00
  Ändå tar det förstås sin lilla tid. Jag tror det var Giovanni Arrighi som påpekade att det brukar ta ...
   
 • Om staten

  martin oskarsson 12.04.2017 21:30
  Den svenska statens "mjuka" sida har blivit hårdare. Försäkringskassan kräver extra läkarintyg och ...
   
 • Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

  Jan Wiklund 12.04.2017 12:40
  Rimligen borde det pågå en strategisk strid inom borgerskapet just nu. Å ena sidan gäller det att ...
   
 • Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

  Jan Wiklund 12.04.2017 10:54
  Egentligen är det ännu värre än så. Staten och kapitalet samarbetade även förr - t.ex. Televerket och ...