Clartébloggen

Om våra uppgifter och faran för ett storkrig

Britta Ring( "se här" och "och här" ) och Jan-Peter Stråhle( "senaste not" ) frågar sig om inte faran för ett storkrig kan vara akut, trots de uppenbara skäl som idag tycks tala emot det. Ett sådant krig skulle ju kunna starta av en händelsekedja som de agerande har förlorat kontrollen över. Eller av en slump. Ingen kan säkert förutspå framtiden. Därför bör vi göra vad vi kan för att minska risken för ett sådant krig och för att Sverige ska bli indraget om det ändå inträffar.

Läs mer...

Myrdaldebatten: Svar till Anders Persson m.fl.

Historien visar att krig kan startas för att häva ekonomiska svaghetstillstånd, skriver Anders Persson, och hänvisar till 1939. Men varken världsekonomin eller Tysklands ekonomi i slutet av 1930-talet var till närmelsvis lika strukturellt svaga och obalanserade, som världsekonomin och USAs ekonomi är idag. Det handlar inte bara om smärre olikheter, utan om skilda universum. I slutet av 1930-talet hade världens kreditsystem återhämtat sig, realekonomin i länder som USA och Sverige var på väg upp. I Tyskland hade statsskulden visserligen ökat som en följd av rustningarna. Men det rörde sig om en hanterbar ökning som i stort sett kunde finansieras utan större problem genom att låna på hemmaplan. (Jfr tex Bettelheim: L´economie allemande sous le nazisme. Maspero 1971. Finns också i tysk översättning.).

Läs mer...

Summering av debatten om Myrdal, Lindgren och Nya Tider

Efter att offentligt och på den slutna Clartélistan under en längre tid ha debatterat Jan Myrdals, Stefan Lindgrens och andras närmande till högerpopulismen i dess olika skepnader, är det dags att åtminstone tillfälligt försöka summera. Det som varit genomgående är JMs och hans åsiktsfränders totala avsaknad av empiriska argument. Ett typiskt JM-inlägg börjar med en eller flera historiska analogier, vars relevans för inställningen till dagens högerpopulism aldrig klarläggs. Därefter följer ett antal allmänna påståenden, som emellertid bara undantagsvis stöds av sakargument, och så gott som aldrig av empiriska sådana. Istället förväntas vi alldeles för ofta nöja oss med fyndiga verbala formuleringar och nyord (”hönster, vängster”).

Läs mer...

Ska vi kroka arm med de bruna?

Jan Myrdal har invändningar mot min kritik av hans medverkan i tidningen Nya Tider. Han retar sig bland annat på inledningen till min artikel.

Varför berättade jag om Lars Adelskogh, en stolle med antisemitiska böjelser? "Det är politiskt taskspeleri", skriver Myrdal.i Försökte jag kleta brun färg på honom?

Läs mer...

Lindgren tar sikte

Stefan Lindgren har synpunkter på min kritik av Jan Myrdals artikel i Nya Tider och hans egen medverkan i den lika bruna Fria Tider. "Clartés lösa skott från höften" är rubriken.[i] Lindgren skjuter skarpt.

Läs mer...

Myrdal, Lindgren och Nya Tider

Det är ingen tillfällighet att Jan Myrdal och Stefan Lindgren medarbetar i den bruna publikationen Nya Tider. Här lierar de sig med tvivelaktiga vänner som råkar tycka ”rätt” i den centrala frågan om USA-imperialismens framfart i länder som Mellanöstern. Var ”vännerna” befinner sig i övriga frågor framställs som ovidkommande. Men det stämmer inte riktigt. Det finns gemensamma uppfattningar också när det gäller invandringen, Sverigedemokraternas och andra rasistiska gruppers dominerande intressefråga, åsikter som sitter i generna på dessa högerextrema med rötter i nazismen.

Läs mer...

En bitter man

JM!

Dostojevskijs lysande reaktionära roman, ägnad åt ett ursinnigt angrepp på tidens vänster "Anteckningar från ett källarhål" börjar med orden "Jag är en bitter man". Lika fyndig är inte Du i din polemik, även om du är lika bitter. Jag begär inte att Du skall förstå att många av oss är lika förbannade på Dig, vilket medför en del formuleringar i Nilssons/Nybergs kritik som Du lätt kan betrakta som orättvisa och i Din bitterhet väljer att göra det.
Men även om vi under de senaste åren av Dig omväxlande har kallats "hönster", "anpasslingar" och att ägna oss åt "verbiage" och släppa ut "hot air" m.m. borde Du ändå kunna förstå att vi egentligen inte är "glada" för att Du öppet nu ställer Dig utanför det vi representerar - märk att Du inte är utesluten från Clarté, ty du har på senare år inte varit betalande medlem. Men i dagens läge skulle Du sannolikt inte kunna accepteras för återinträde.

Läs mer...

Var står fienden?

Nu har Clarté genom Mikael Nyberg, ansvarig utgivare för tidskriften Clarté och Clartéförbundet på styrelsens uppdrag genom professor Magnus Nilsson officiellt tagit ställning och uttalat sig om motsättningarna i synen på var den publicistiska huvudmotståndaren till den svenska arbetarklassen och dess allierade inom det svenska folket står att finna: Mikael Nyberg; "Jan Myrdal hoppar ner bland de bruna" och styrelsen genom professor Magnus Nilsson; "Att dela säng med monster". Jag är inte imponerad över resonemangen, de är mest verbiage, ordsvall. Men tar dem på politiskt och intellektuellt allvar.

Läs mer...

Jan Myrdal hoppar ner bland de bruna

Hösten 1994 var jag redaktör för Kritiska EU-fakta, nejsidans tidning inför folkomröstningen om EU-medlemskapet. Vi fick in en artikel som handlade om EU och Bilderberggruppen. Jag hade själv rotat i ämnet och bedömde innehållet som sakligt korrekt. Vi ställde oss positiva till publicering. Författaren, Lars Adelskogh, var okänd för mig - det var före Googles och Wikipedias tid. Vi talades vid per telefon som hastigast och han lovade att skicka mig en synnerligen intressant och givande bok.

Det var ett verk av David Icke, en av dessa ärkestollar som föreställer sig en världsomspännande sammansvärjning ledd av frimurare, judar och utomjordingar.

Jag beslöt omgående att lyfta ut artikeln.

Varför?

Läs mer...

Att dela säng med monster

Uttrycket ”politics makes strange bedfellows” betyder ungefär att det i det politiska livet ofta uppstår märkliga allianser. I kampen mot den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget kunde exempelvis konservativa nationalister och kommunister, som vanligtvis var motståndare, göra gemensam sak. Det var naturligtvis bra. Den nazityska ockupationen var den överlägset viktigaste politiska frågan i Danmark på den tiden, och därför var det i kampen mot den rätt att bortse från sådant som annars skiljde kommunister och konservativa åt. Men att det ibland är rätt att tona ned vissa politiska motsättningar innebär inte att man kan hoppa i säng med vem som helst.

Läs mer...

Marx 2016: Chibberdebatten

Det är ingen överdrift att Vivek Chibbers bok Postcolonial Theory and the Specter of Capital slog ner som en bomb, när den publicerades 2013. En muntlig debatt med historikern Partha Chatterjee (finns på You Tube) och en skriftlig med ikonen Gayatri Spivak (Chibbers svar finns på hans hemsida, Spivaks artikel kräver inloggning från institution eller på annat sätt) vittnar mest om Chatterjees och Spivaks totala brist på motargument. Jag har inte följt debatten sedan dess särskilt noga, så jag kan ha missat intressanta inlägg. Många har emellertid pekat på de positiva insatser och den betydande forskning som postkoloniala kritiker av förtryck och rasism har gjort. Men de har inget ifrågasatt och särskilt inte Chibber. Det frågan gäller är om postkoloniala forskare har lyckats visa att marxismen och vissa universella kategorier och begrepp inte går att tillämpa på koloniala och postkoloniala samhällen, på grund av de ”säregna” förhållanden som antas råda där.

Läs mer...

Marx 2016: Presentation av Lucia Pradella

Marx 2016 äger rum lördagen den 15 och söndagen den 16 oktober på ABF-huset i Stockholm. Clarté, som är en av arrangörerna, har bjudit in två talare: Lucia Pradella och Vivek Chibber. Pradella är en italiensk filosof och samhällsforskare, som idag är verksam vid Kings College i London. Hon är medlem av redaktionen för Historical Materialism. Vivek Chibber är professor i sociologi vid New York University och har också varit verksam som en av redaktörerna för Socialist Register. Här presenterar Benny Andersson Lucia Pradella. Vivek Chibber presenterar sig själv i en intervju som finns att läsa här på hemsidan: Hur talar de Undre? (Clarté 4/2014). I en kortare kommentar skriver Benny Andersson om debatten som följt på utgivningen av Chibbers bok Postcolonial Theory and the Specter of Capital (2013).

Läs mer...

Amerikanska Jeans (Anmälan)

Den sjätte volymen i Jan Guillous dekalogi om 1900-talets Europa, speglad i bröderna Lauritzens och deras efterkommandes öden släpptes nyligen under ovanstående titel (Piratförlaget; 2016; 417 s.).

Vi har nu kommit fram till 50-talet, den äldste brobyggarbrodern Lauritz är död och mellanbrodern Oscar skall snart följa efter. Sverre, esteten, lever numera i det gamla hemmet i Norge.

Läs mer...

RT+svensk extremhöger=Sant?

Den 26/9 ger Ingrid Carlqvist en större intervju i Russia Today's nättidskrift och föremedlar en skrämmande bild av ett Sverige, som håller på att gå under och tas över av islam med hjälp av stenkastning och bildbränder: "Invandrare vill införa sharialagarna i svenska no-go zoner".

Ingrid Carlqvist är en ökänd svensk journalist, författare och spökskrivare, som efterhand har lyckats straffa ut sig , till och med hos Expressen och Barometern, på grund allför grov rasism. På Twitter, där hon är maniskt verksam, hävdar hon att alla muslimer är terrorister och är mindre värda som människor. Därför är de som inte hatar, eller ser islam som ett hot, dårar: det är sunt att vara rädd för islam. Antirasister är antidemokrater, de vill störta den västerländska demokratin och är i själva verket fascister. Dessutom, hävdar Carlqvist, har invandrare alltför låg intelligens för demokrati.

Läs mer...

Ännu en fjättrad folktribun

Ivar Axel Arpi, tillhör en släkt, där varje generation enligt anfadern måste rymma minst en professor. Ivar är ett av de senaste skotten på släktträdet. Han föddes 1982 och har arbetat som ledarskribent på Göteborgs-Posten, Hallandsposten och Liberala Nyhetsbyrån och som redaktör på Antonia A-J:s Axess magasin och på det blåsvarta magasinet Neo. Han har på senare år avancerat till ledarskribent på Svenska Dagbladet, varifrån han anser sig "leverera högerkrokar om allt som har med politik att göra."

Läs mer...

Carolas framgångssaga

Det kan kanske tyvärr vara så att de flesta av oss på sin höjd tjänar till att tömma bäcken, torka skit, städa pissoarer eller gipsa armbrott. Medan ett fåtal exceptionella begåvningar är födda till att återförsälja dessa våra tjänares tjänster.

Jag har haft nöjet att vara studiekamrat med Carola Lemne. Därefter har jag med intresse kunnat följa hennes marsch mot vd-posten hos Svenskt Näringsliv via pillerbranschen, via vd-posten för Danderyds sjukhus och för Praktikertjänst.

Läs mer...

Angående motinstutioner

Kommentar till Olle Josephsons kommentar i Clarté 2:2016

Låt mig säga det på en gång: jag har aldrig motsatt mig motinstitutioner. Fortfarande skriver jag i Clarté, vilket är värdefullt och gör mig tacksam, eftersom jag därmed får en vaken, kompetent och krävande läsekrets. Sedan februari 2015 är jag en av tre utgivare av sajten alliansfriheten.se, som syftar till att skapa en bas av kunskaper och argument för motståndet mot svenskt Nato-medlemskap. Det senare är en viktig uppgift, anser jag, eftersom den stora huvuddelen av svensk press, inklusive etermedia, aktivt har avstått från att ge allsidiga upplysningar i den pågående säkerhetspolitiska diskussionen.

Läs mer...

Till demokratins försvar och utveckling

Det bruna demokratihotet brukar vara lätt att identifiera, trots dess mytologiserande tal om att tolka "folkviljan" eller "vanligt folks" sunda förnuft. Här kan ofta socialister och liberaler skapa gemensam opinion. Det är svårare med det hot som kommer från de upplysta skribenter som i ett sken av förnuftig tolerans riktar sitt demokratiförakt mot svårhanterliga inslag i den liberala demokratin. I grunden handlar dessa hot om att inskärpa demokratins avgränsning till en sfär kringskuren av ett stort privat ägande och en ekonomi präglad av ett "näringsliv" som kan operera oberoende av demokratiskt (läs: folkligt) inflytande och kontroll. Här blir vänsterns bidrag både att blottlägga vad som finns mellan raderna i de upplysta skribenternas alster och att konkret ställa krav på en motsatt agenda – att verka för en fördjupad och utvidgad demokratisk process.

Läs mer...

Vinstmaskinen Syrien

Det skrivs mycket om de förmenta kostnaderna för EU orsakade av att en bråkdel av flyktingar från kriget i Syrien sökt sig till Europa. Det skrivs åtminstone i Sverige nästan ingenting om de halsbrytande vinster EUs medlemsländer gjort sig på att förse krigskådeplatsens olika aktörer med vapen och ammunition.

Läs mer...

Profitkvoten - mer om Carchedis ideer

Tack Anders Axelsson, för ett genomarbetat svar trots sommarvädret. Om man bortser från eventuella mätproblem, tycks det som om vi kan konstatera en tendens till fallande profitkvot i hela den produktiva sektorn i USA under efterkrigstiden, särskilt från mitten av 1960-talet och framåt. En fråga är om denna tendens är allmän för industriländerna, eller om den bara rör USA och ett fåtal andra. En annan är att tolka tendensen och hitta dess orsaker. Robert Brenner hänvisar till ökad konkurrens, Duménil och Lévy till att ett visst slags teknikkluster har uttömt sina möjligheter (se nedan!). Hur avgör man detta?

Läs mer...

Inga reformer utan revolution

Både förslaget om att införa en (icke militär) keynesianism och att använda staten för investeringar och återställa det statliga ägandet av industrier, verksamheter och finansinstitut, är utmärkta förslag.

Det är också sannolikt att dessa förslag måste genomföras för att rädda kapitalismen ur dagens stagnation. Och att detta gäller både för Sverige och för världen i övrigt. Det är till och med så uppenbart att OECD:s ekonomer har påpekat detta även just när det gäller Sverige[i].

Läs mer...

Svar till Benny A. om Carchedis ideer

Benny Andersson är tveksam till Carchedis analys och lyfter fram några frågor kring hur Carchedi egentligen mäter profitkvoten, vilka mekanismer som kan förklara utvecklingen och vilka tolkningar av resultaten som är rimliga att göra.

Läs mer...

Det behövs ett omfattande investeringsprogram för Europa!

Drygt en vecka efter Brexitomröstningen meddelade Storbritanniens finansminister George Osborne att Brexitsegern kommer kräva nedskärningar och skattehöjningar. En justerad budget kommer att presenteras om några månader. Men Osborne sa också att regeringen planerade för en kraftigt sänkt bolagsskatt, något som fick Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, att reagera starkt. Den tyske finansminister är starkt kritisk till det brittiska förslaget som riskerar att leda till en kapplöpning mot låga skatter i Europa.

Läs mer...

Replik: Tre frågor om Carchedis ideer om keynesiansk politik

Detta är Benny Anderssons genmäle på artikeln "Kan keynesiansk politik få ett slut på krisen?"

Håller med om att man inte bara bör beakta efterfrågan, som Keynesianserna brukar göra, utan också utbudssidan, dvs produktionen och dess villkor. Men är ändå tveksam till Carchedis något skolastiska analys. Efter en mycket snabb genomläsning inställer sig ett antal frågor. Bland annat de följande, som jag skjuter av från höften.

Läs mer...

Kan keynesiansk politik få ett slut på krisen?

En introduktion till den marxistiska multiplikatorn

Guglielmo Carchedi, International Socialist Review #136, Oktober 12

Vad är keynesiansk politik?

Enligt Marx är den omedelbara orsaken till ekonomiska kriser en sjunkande genomsnittlig profitkvot (GPK)1. Ett ökande antal studier har visat att denna hypotes inte bara är logiskt konsistent men också stödjs av ett robust och växande empirisk material2. Om en sjunkande lönsamhet är orsaken till krisen kan den ekonomiska nedgången endast få ett slut genom att lönsamheten i ekonomin leds in på en väg av hållbar tillväxt. Då blir den relevanta frågan: kan en keynesiansk ekonomisk politik återställa lönsamheten i ekonomin? Kan en sådan politik få ett slut på krisen?

Läs mer...

Om svenskhet

I Almedalen har veckan ägnats åt slaget om svenskheten. Eller kanske var det gyttjebrottning, om man ser till det intellektuella innehållet och syftet med de diskussioner som fördes. Visst finns det kulturdrag, tänkesätt och mentaliteter som man idag skulle kunna beteckna som typisk svenska. Svåra att kartlägga och avgränsa; det skulle antagligen behövas samhällsvetenskapliga och historiska undersökningar för att blottlägga dem med något slags säkerhet. Sådana undersökningar skulle också visa att det vi idag skulle beskriva som typiskt svenskt, historiskt sett är en produkt av kulturmöten och yttre influenser av många sorter. Som Fredrik Reinfeldt så riktigt påpekade och Erik Helmerson upprepade i DN härom dagen: ”Ursvenskt är bara barbariet”.

Läs mer...

Domedagsprofeterna

Det är nu mer än tre decennier sedan den fria marknaden grävdes upp och återlanserades som politisk universallösning. Tongivande politiker som Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton och Tony Blair tog oss vid handen och ledde oss in på Den Enda Vägen. Som man lovade skulle föra oss till en strålande framtid. Idag har vägen förvandlats till en stig som bara tycks bli stenigare och brantare för varje steg. Allt fler undrar om vi inte har kommit vilse. Men nyliberalismens profeter och vägvisare tvivlar inte. De har bara bytt fot. Den strålande framtiden har ersatts med nödvändighetens tagelskjorta. ”Erkänn att politiken saknar lösningar på många samhällsproblem”, skrev Andreas Johansson Heinö och Karin Svanborg – Sjöwall från Timbro i en artikel om hur populismen ska stoppas (DN-debatt, 18/6). Tre dagar senare, inför riksdagsbeslutet om drastiska begränsningar i flyktingmottagandet, försökte DNs ledarskribent tillämpa receptet: ”Val mellan avskräckande alternativ är vad som står till buds för Sverige. Sådan är den tid vi lever i”. Ty man måste inse att det finns ”absoluta gränser” och att ”svenskt flyktingmottagande har ett institutionellt kapacitetstak”.

Läs mer...

Sinn Feins politiska svek

Hur en politisk förändring sker går ibland att läsa utifrån hur en politisk rörelse som förändras behandlar den historia den är sprungen ur. Inget konstigt med det. Vanlig dialektik. Micael Collins, historisk figur i frihetskampen, organisatören, kämpen, obönhörlig gentemot den brittiska säkerhetstjänsten, Fristatens portalfigur, förrädare mot Saken, avrättad av IRA. För 30 år sedan var det ”blåskjortorna” i Fine Gael som högtidlighöll hans minne, sedan började det hända saker... När filmen om Collins gick publicerade An Phoblacht, Provisoriska Sinn Feins tidning en bioannons: ”Micael Collins Sold out”. Något år senare hade han fått nya beundrare.

Läs mer...

Uppdelad värld - splittrad arbetarklass

En recension av Zak Cope "Divided World Divided Class"[i].

Den som försöker göra en marxistisk klassanalys idag stöter på avsevärda problem. Den grundläggande skillnaden mellan marxismen och det vardagliga tänkandet på området, som medelklassbegreppet och den förespeglade så kallade klassresan, är först och främst att Marx ansåg att de grundläggande klasserna proletariatet och kapitalisterna är antagonistiska, vilket skall leda till en social revolution och att "Proletärerna har i den ingenting annat att förlora än sina bojor" som det står i det Kommunistiska partiets manifest.

Läs mer...

Påskupproret i Dublin 1916

And the world did gaze in deep amaze
At those fearless men, though few,
Who bore the fight that freedom´s light
Might shine through the foggy dew.

Så går en vers i en av de vackraste sångerna om Påskupproret, ”The Foggy Dew”. Om de som åter reste upprorets fana på Irland. För det var inte första gången, men den här gången, det här upproret, blev ett mer framgångsrikt nederlag än de tidigare. Frasen ur Becketts ”Slutspel” är ofta citerad: Try again, fail better. Det var vad som hände. Rebellernas gevär den där påsken smattrade såväl Irlands frihet som det brittiska imperiets svanesång.

Läs mer...

Prenumerera!

Våra fasta bloggare

Hans Isaksson

Hans IsakssonFödd 1941. Inträde i Clarté för första gången 1963. Skriver om film, TV, medicin och allmänt samhällskritiskt. Hemsida: isakssons.eu.

Jonas Lundgren

Jonas LundgrenFödd 1991 och bosatt i Stockholm. Bakgrund i Vänsterpartiet. Kulturpolitisk debattör, driver Kulturpolitikbloggen. Förbundsordförande för Unga Republikaner. Sitter i Svenska Clartéförbundets förbundsstyrelse.

Vill du skicka in en artikel?

Har du ett konstruktivt inlägg som passar på Clartés blogg? Skicka in din artikel till clarte.nu så finns chansen att den blir publicerad här på Clartés blogg. Skriv maximalt 4000 tecken och skicka in artikeln. Vi hör av oss oavsett artikeln passar för publicering eller inte.

Senaste kommentarerna

 • Uttalande från Clartés stämma 2017

  Kerstin Stigsson 16.04.2017 15:27
  Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om ...
   
 • Ännu en nyfrälst ”realist” med bakgrund i vänstern

  Jan Wiklund 13.04.2017 11:00
  Ändå tar det förstås sin lilla tid. Jag tror det var Giovanni Arrighi som påpekade att det brukar ta ...
   
 • Om staten

  martin oskarsson 12.04.2017 21:30
  Den svenska statens "mjuka" sida har blivit hårdare. Försäkringskassan kräver extra läkarintyg och ...
   
 • Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

  Jan Wiklund 12.04.2017 12:40
  Rimligen borde det pågå en strategisk strid inom borgerskapet just nu. Å ena sidan gäller det att ...
   
 • Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

  Jan Wiklund 12.04.2017 10:54
  Egentligen är det ännu värre än så. Staten och kapitalet samarbetade även förr - t.ex. Televerket och ...