Clartébloggen

Om kärnvapen och stormaktshyckleri

Vi, Sovjetunionen och Förenta Staterna, är de starkaste länderna i världen och om vi enas för fred kan inga krig längre finnas. Om någon galning skulle vilja ha krig behöver vi bara hytta med fingret för att avskräcka honom"
(N S Chrustjov, erbjuder i ledarartikel i Kommunist, No. 14, 1963 enad front med USA mot Kina.)

Det finns mycket få saker som folk i hela världen önskar så mycket som fred. Av denna anledning är hycklande fredsvilja, gärna på humanistiska grunder, sedan urminnes tider en närmast obligatoriskt taktik för den som planerar krig.
Demokratiska Folkrepubliken Koreas (DPRK:s) tredje kärnvapenprov härom veckan utlöste indignation, inte minst i de stormakter som själva redan är väl försedda med dessa vapen. På deras initiativ formulerade FN:s Säkerhetsråd ett fördömande av DPRK och sitter nu i förhandlingar om ytterligare stärkta sanktioner mot landet.

Läs mer...

Ännu en viktig tidskrift att rädda

Den borgerliga regeringensdarwinistiska kulturpolitik har under de senaste åren orsakat storasvårigheter för såväl vänsterns (i bred mening) större sommindre organ. Att det inte ligger i den borgerliga regeringens ochstatens intresse att främja yttrandefriheten för oss som inteskriver under på deras verklighetsbild är uppenbart. I Clartélikväl som i Folket i Bild/kulturfront har en annan väg valts genomatt konsekvent vare sig ta eller söka bidrag från staten.

Läs mer...

Socialdemokraterna Framtidspartiets populism

Populistisk politik kan vara väldigt olika saker. På den europeiska kontinenten betyder ordet vanligtvis att ett parti ställer paroller och vallöften som de inte har för avsikt att genomföra. Ett typiskt exempel är det parti som kallade sig nationalsocialistiskt.
På den amerikanska kontinenten kan populism däremot beskriva ett parti som faktiskt har för avsikt att genomföra populära, folkliga krav genom att vinna majoritet i borgerliga parlament.
Vanligtvis slutar sådana försök som Jacobo Arbenz i Guatemala, med en USA-stödd statskupp (1954). Men det har även funnits exempel på populistiska framgångar. Som Peronismen i Argentina. Och ännu tydligare idag då flera sydamerikanska länder enats i Alba-samarbetet.

Läs mer...

Folkrepublikens historia som svart komedi (Recension)

Mo Yan (Guan Moye) skrev den i svensk översättning 632-sidiga romanen "Ximen Nao och hans sju liv" på 43 dygn - enligt egen uppgift. Fast å andra sidan råder bland romanens protagonister stor samstämmighet om att författarens egna uppgifter i allmänhet inte bör tillmätas så stort sanningsvärde. Ett exempel på detta är kanske då Mo i intervjuer påstår att han har haft idén till romanen i huvudet sedan 7-8-åldern, vilket är speciellt märkligt, eftersom dess handling då sträckte sig 50 år framåt.
Att söka sanningen i Mo:s romaner påminner såtillvida om att söka den på Internet - den finns där säkert, men så uppblandad av så mycket lögn och skrönor att en klok sökare snart ger upp och läser vidare i romanen som vad den är - skönlitteratur. Ty med historien ändras ständigt också sättet att tolka den, i Kina som härhemma.

Läs mer...

Clarté som fredsrörelse

När jag för några år sedan bestämdemig för att gå med i Svenska Clartéförbundet var det på grund avden undfallenhet andra delar av vänstern visade för deimperialistiska krigen som USA, EU och Nato för i dearabisk-muslimska länderna. För att visa hur goda demokrater manvar levde stora delar av den vänsterreformistiska rörelsen iSverige i tron att man var tvungna att heja på lite försiktigt i"kriget mot terrorismen".

Läs mer...

Lönesänkarna (Recension)

I dagarna visar SVT en ny film av den förträfflige Erik Sandberg, Lönesänkarna, som egentligen säger vad som folk, företrädesvis till vänster om SAP:s mitt, sedan länge sagt, självfallet utan att någon makthavare dragit någon slutsats av det: Det är hundra år sedan Sveriges arbetande fått så liten andel av de värden de arbetar ihop. Denna andel minskade (enligt EU:s statistik) från 75 % vid 70-talets mitt till cirka 55% för närvarande, dvs den är åter är nere på nivån omkring 1914. Sandberg baserar sig inte bara på statistiken - han har ett kapitalistiskt kronvittne i en mycket belåten miljardär, f d Trelleborgs Rune Andersson, och på instämmanden från Kjell-Olof Feldt, från Lennart Schön, professor i ekonomisk historia. Samt från Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och f d rådgivare till Alliansregeringen. Calmfors har numera fallit i onåd hos regeringen då han antyder att man kanske gått lite väl långt på den väg han varit med om att staka ut.

Läs mer...

Näthatet är en disciplineringsåtgärd

Ett falskt medvetande vaggar oss ofta i tron om att vi lever i ett jämlikt samhälle. Så tyst kan ibland patriarkatet göra sig, att till och med jag själv inbillar mig att vi är jämlika. Men så blir även jag tyst ibland. På seminariet på högskolan, på mötet i partilokalen, på lönesamtalet. Tystad. Pierre Bourdieu lär oss att patriarkatet bor i oss och i allt vi vilar våra ögon på. Ibland blir vi tysta, kvävda inifrån. Oftast för att vi står ensamma, lojalitetslösa. Inte sällan är det klokast att vara tyst, det mest rationella. Vi väljer våra strider. Och ibland väljer vi att inte vara tysta. Att ta plats. Den rättmätiga platsen som det falska medvetandet övertalat oss om att vi har. Då tar patriarkatet till andra sätt att tysta oss.

Läs mer...

The Economists devota hyllning till den svenska ofärdsstaten

Normalt ser jag noggrant till attundvika The Economist, en liberal blaska med en högst bristfälligobjektivitet i sin rapportering. I artikeln framställs Sverige ochNorden som föregångare som de skuldsatta länderna i Sydeuropaborde slänga ett öga på och låta sig inspireras av. Att denansedda tidningen förtiger hur Sverige ser ut bortom Rosenbadsglittrande löften om högsta möjliga välstånd till lägstamöjliga pris verkar media inte riktigt förstå.

Läs mer...

Bingo för SD

Förra veckan höll migrationsministern, Tobias Billström (M) presskonferens och presenterade partiets nya arbetsgrupp som skulle ta reda på hur man kan "påverka volymerna av asylsökande som kommer till Sverige".
Billström har fångat upp stämningen bland sina sympatisörer och väljare som enligt honom är "väldigt, väldigt tydlig - de vill ha en förändring när det gäller migrationspolitiken".
Billström säger inte rent ut, eftersom det inte behövs, att han vill minska "volymen" av flyktingar.

Läs mer...

C:s kris

I år är det Centern som krisar. I fjol var det socialdemokratin och hos Kristdemokraterna är krisen kronisk. Gemensamt för de tre är att de är partier som är eller åtminstone har varit knutna till folkrörelser. Även om de har samma problem som en simmare upplever i avsaknad av vatten är orsakerna, och därmed prognosen olika för dem. Sannolikt är den sämst för C.
Vad Gud och församlingarna av tradition har inneburit för Hägglunds parti har jord och skog inneburit för det f d Bondeförbundet.

Läs mer...

Lyxfällan - en dikt med känsla och med gravt haltande versfot

En pizzabagare lär bo i Hjo.

Han kör, sägs det, en rosa Cadillac.

Själv äger jag gammal Merca, ack

man känner bitter avund gro.

 

Grannarna får bidrag jämt av socialen

men fet och blank är deras katt!

Bidragssamhället har fått fnatt -

kommunen är helt säkert galen!

 

På TV hörde jag om "fattigungar"

men mamman  har synts uppå lokal

och pappan verkar smått asocial.

Och ungarna är visst uppklädda som kungar!

 

Jag hör med avsmak om ett socialfall.

Det kan ju inte vara riktigt rätt

om han, en sådan oduglig sprätt

får visa sig på stadens spelhall.

 

Jag såg på cafeterian vid en latte

mitt på dagen sitta tryggt

skamlöst, overksamt och arbetsskyggt

en karl som bombsäkert var blatte!

 

Det fjäskas för hem- och medellösa

- lär finnas dom med egen smart mobil!

Vad är det nu för jävla stil

på sådant folk kommunens pengar slösa?

 

Ni hackar jämt på oss som lyckats. Jag ber

vad angår det er hur rika vi är?

Gör som vi, vi har ej besvär

att skita fullkomligt totalt i er!


 

Den nya arbetslinjens nationalekonomi

Den nya arbetslinjen med obligatorisk aktivering som Aktivitetsgarantin eller Jobb och utvecklingsgarantin vilket den nuvarande regeringen döpte om verksamheten till, innebär bland annat en politiskt beslutad, statligt kontrollerad överföring av (ekonomiska) värden; från arbete till kapital och från fattiga skattebetalare till rikare. Det är ingen hemlighet. Det framgår av systemet med bidrag till anordnarna. Mindre uppenbart är att själva aktiveringen - om den sköts enligt regelverket - även den innebär en sådan överföring, dels från de aktiverade arbetslösa (vinsten vid försäljning av de framställda varorna och/eller tjänsterna), dels från skattemedel till de aktiverade arbetslösas försörjning.

Läs mer...

Antikapitalism på socialdemokratiska

I programkomissionsens förslag till nytt partiprogram, "vår politik", deklareras helt frankt att "Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti,".
Programförfattarna verkar dock vara medvetna om att det krävs en del justeringar för att dagens svenska socialdemokrater ska passa i denna nya kostymering.
En anvisning om justeringarnas riktning och utsträckning framgår när frasen; "ett antikapitalistiskt parti" i den följande satsen justeras till; "mot kapitalets anspråk på dominerande makt över ekonomi och samhälle."
Det handlar alltså om att vara "anti-" i den mycket inskränkta betydelsen att bygga motkrafter.
Inte "anti-" i betydelsen att vara helt emot, att vilja avskaffa.

Läs mer...

Om arbetsrätt och arbetstidsförkortning, om utbildningsanställningar och affärsplaner på uthuset

Jag tillhör den första generationen på väldigt länge som växer upp och riskerar sämre levnadsförhållanden än mina föräldrar. Den parasitära marknadskapitalismen har pissat ett revir runt Rosenbad som inte byter politisk inriktning oavsett om regeringen är socialdemokratisk eller borgerlig. Jag vill i detta publika forum hälsa Stefan Löfven att han kan ta sin "affärsplan" och använda på avträdet. Utvecklingen i samhället för oss som ska förvalta det i framtiden är oroväckande och resulterar i missmod.

Läs mer...

SD - en rörelse byggd på lögn

När någon läckte en videofilm till Expressen, som visade att ledande medlemmar i Sverigedemokraterna för två år sedan gick omkring i Stockholms innerstad och öppet betedde sig som våldsbenägna fascister i kostym och slips väckte det stor - men övergående - uppmärksamhet i de media, som raskt övergick till att i stället engagera sig i de ommöbleringar i SD:s fasad som framtvingades.

Läs mer...

Arvet efter JR

Det meddelas från Dallas, Texas att skådespelaren Larry Hagman har avlidit i sitt 82:a levnadsår . Hagman spelade huvudpersonen, J R Ewing, i en av tidernas mest sedda TV-serier, lämpligt nog döpt efter just Dallas. Denna såpopera kördes 1978 -1991 i 356 episoder och sågs som mest av 300 miljoner i 57 länder. Ett halvhjärtat försök att återuppliva den lär skola fortsätta, även sedan JR nu måste "skrivas ut". Annars hade vare sig Warner Bros, publiken eller dramakonsten gått miste om något väsentligt.

Läs mer...

Någon måste påminna krigsvänstern om deras misstag

Det är oroande att se, denreformistiska eller frasrevolutionära vänstern har i allt förmånga fall under de senaste åren antagit en passiv hållning tillimperialistiska krigsinsatser. Ursprungsmodellen har varit att förstlöpa med de imperialistiska lakejerna och heja på humanitärintervention. Efter en kort tid av humanitär intervention har mansedan dragit öronen åt sig och börjat formera ett halvhjärtatkrigsmotstånd.

Läs mer...

En norgehistoria?

Vet ni möjligen vem Carl von Ossietzky var?  Jo, en tysk journalist, författare och pacifist. Han dömdes 1931 till 18 månaders fängelse för "spioneri", d v s för att i sin tidskrift ha slagit larm om att Tyskland i hemlighet, såväl för utlandet som för det egna folket, höll på att skaffa sig ett flygvapen i strid mot fredsavtalet efter första världskriget .

Läs mer...

Äta sova dö (Recension)

Om du inte ser annat än svårigheterna med din nästa semesterresa till fjärran land eller hur de sjunkande priserna på bostadsrätter kommer att drabba dig så är denna film inget för dig. Den handlar om arbetare i löpandebandsproduktionen i Skåne och livets upp och nedgångar. Kvinnan i huvudrollen (Nermina Lukac) lever tillsammans med sin far i en sliten fastighet med trilskande oljepanna och färgen som flagar från ytterväggarna. Hon sliter vid löpande bandet med förpackning av grönsaker och innehar rekordet i att packa en låda. Fadern är utsliten med dålig rygg, ben och knän som inte bär.

Läs mer...

Historier av Herman vi hört förut

Herman Lindqvist är en reaktionär och ganska märklig journalist, hobbyhistoriker och författare. Jag har idag mycket att invända mot hans arbete men när jag var 10-12 år hade jag inte det, snarare tvärt om, jag lånade alla VHS:er med Hermans Historia på biblioteket, jag läste många böcker, om Gustav II Adolf och andra kungar. I dagarna har hans skandalomsusade biografi, Mitt i allt, varit föremål för mitt intresse.

Läs mer...

Guillous överklassdandy

Nu har jag avslutat läsningen av densenaste av böckerna i Jan Guillous serie Det stora århundradet.Personligen har jag alltid tyckt att Guillou är ganska braförströelselitteratur. Hur Guillou har tänkt sig att komma framtill den 11 november 2001, vilket om jag inte minns fel är hansuttalade mål med boken, när han i två romaner behandlar sammatidsperiod är lite svårt för mig att förstå, men det ärförfattarens och inte läsarens huvudvärk. I Dandy skildrar Guillouden homosexuelle norrmannen Sverre som efter universitetsstudier tillingenjör i Dresten har flyr till England samman med sin pojkvänAlbert, lord av Wiltshire.

Läs mer...

Den våldsbejakande humanismen

Det finns en variant av verserad islamhets. Den är politiskt helt korrekt och anser sig grundad på "västerländsk humanism och demokrati".

En framstående exponent är sedan länge Lena Andersson, akademiker, DN-krönikör, författare och ledamot i Vetenskapsrådets styrelse.

Läs mer...

En Mitt på väg högerut

Den republikanske presidentkandidaten i USA, Mitt Romney, har bitit sig i tungan och åter defekerat i det blå skåpet, säger man. Häromdagen trodde han sig felaktigt befinna sig bland idel likasinnade, förmögna vänner. Han framförde ett, just i detta förmodade auditorium, föga uppseendeväckande budskap. Han utgick från faktum att c:a 47% av medborgarna inte betalar federal skatt, vilket enligt honom innebar att de var likgiltiga för hans skattesänkningslinje och säkert skulle rösta på demokraterna. Detta emedan "de tror att de har rätt till sjukvård, mat, bostad och vad som helst...och att regeringen skall skänka det till dem".

Läs mer...

Politiska fångar på tapeten

Man bör passa sig för att använda uttryck som att man "tackargud" men när Johan Persson och Martin Schibbye benådades och komhem från Etiopien var det nog många även bland oss som håller osstill vetenskapen som snuddade vid sådana tankar. Men det finns flerän Johan och Martin och den största förtjänsten med deraspresskonferens vid hemkomsten var just att de framhöll detta.

Läs mer...

Tack Ulf, för allt!

För mig, som har självinsikten attöppet stå för att jag är rabulist och häcklare i mångt ochmycket, är det fantastiskt när borgerlighetens handgångna mäninom kultursektorn skriver skämten om sig själva. Det finns någraexempel på sådana personer som fascinerar mig mycket. Här vill jaggå in på en av dem, Ulf Brunnberg.

Läs mer...

"En formidabel borgerlig succé"

Det hävdas ofta att rut och rot-tjänsterna skulle ha eliminerat svartjobben. Inte minst inom städbranschen skall man ha "gjort svarta jobb vita". Det finns dock inga hårda belägg för att svartstädningen har minskat. Däremot visar en undersökning av Anna Gavanas vid Institutionen för Framtidsstudier och SCB:s siffror att endast 6 % av rut-användarna som gått över från att köpa tjänsterna som svart till vitt rut-arbete.

Läs mer...

Ett delar sig i Två

Förnekandet av motsättningar förefaller vara överordnat i politiken idag. Socialdemokraternas ledarskap anser inte att näringslivet är ett särintresse [http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=515&blogg=55732]. Vänsterpartiet anser sig vara radikalt genom att vilja förbjuda vinster i vård och omsorg men vill inte hindra privata ägandeformer [http://www.aftonbladet.se/debatt/article15199453.ab]. I ett Youtube-klipp hör jag Anders Borg tala på en moderatkongress där han pratar om att företagen och de anställda bygger en "gemensam framtid tillsammans" [http://www.youtube.com/watch?v=is86m_qkUkU&feature=youtube_gdata_player].

Läs mer...

Om ”överklassnazismen” på Lidingö och hur arbetarrörelsen svalde högerns historierevisionism

Att nazismen är en överklassensideologi har vi länge vetat. Detta har dock till stor del varit enteoribildning som handlat om arbetarklassens oförmåga att ena signär det gäller klassens kollektiva situation till följd avpåhittade motsättningar som handlat om religion eller nationalitet.

Läs mer...

Angående begreppet kulturarbetare

Inomvänstern hör jag allt oftare röster som menar att man inte bör använda ordet kulturarbetare om människor som arbetar med olika typer av kultur,exempelvis som skådespelare, musiker, författare eller konstnärer. Anledningen som ofta ges är dels att begreppet skulle vara sprunget ur DDR:s kulturpolitik och kulturpolitiska linje där kulturarbetarna ansågsvara statstjänstemän. Huruvida de historiska detaljerna är korrekta eller inte kan jag ärligt talat inte uttala mig om. Däremot finns det också de som menar att man bör ha en mer specificerad benämning för olika yrkeskategorier inom skrået. Vidare finns de som menar att kulturarbetare som begrepp snarast är felaktigt eftersom kultur och kreativt skapande inte kan anses vara ett riktigt arbete. Till sist finns de som menar att man, om man använder termen kulturarbetare döljerklassfrågan, således arbetsköpar- arbetstagarperspektivet.

Läs mer...

Ollningens plats i klasskampen

Bertolt Brecht 1929 skildrar I Regeln och undantaget en rik köpman, som
med en vägvisare och en bärare var på väg genom öknen på väg
till Urga för att sluta ett oljeavtal.

Läs mer...

Prenumerera!

Våra fasta bloggare

Hans Isaksson

Hans IsakssonFödd 1941. Inträde i Clarté för första gången 1963. Skriver om film, TV, medicin och allmänt samhällskritiskt. Hemsida: isakssons.eu.

Jonas Lundgren

Jonas LundgrenFödd 1991 och bosatt i Stockholm. Bakgrund i Vänsterpartiet. Kulturpolitisk debattör, driver Kulturpolitikbloggen. Förbundsordförande för Unga Republikaner. Sitter i Svenska Clartéförbundets förbundsstyrelse.

Vill du skicka in en artikel?

Har du ett konstruktivt inlägg som passar på Clartés blogg? Skicka in din artikel till clarte.nu så finns chansen att den blir publicerad här på Clartés blogg. Skriv maximalt 4000 tecken och skicka in artikeln. Vi hör av oss oavsett artikeln passar för publicering eller inte.

Senaste kommentarerna

 • Uttalande från Clartés stämma 2017

  Kerstin Stigsson 16.04.2017 15:27
  Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om ...
   
 • Ännu en nyfrälst ”realist” med bakgrund i vänstern

  Jan Wiklund 13.04.2017 11:00
  Ändå tar det förstås sin lilla tid. Jag tror det var Giovanni Arrighi som påpekade att det brukar ta ...
   
 • Om staten

  martin oskarsson 12.04.2017 21:30
  Den svenska statens "mjuka" sida har blivit hårdare. Försäkringskassan kräver extra läkarintyg och ...
   
 • Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

  Jan Wiklund 12.04.2017 12:40
  Rimligen borde det pågå en strategisk strid inom borgerskapet just nu. Å ena sidan gäller det att ...
   
 • Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

  Jan Wiklund 12.04.2017 10:54
  Egentligen är det ännu värre än så. Staten och kapitalet samarbetade även förr - t.ex. Televerket och ...