Clartébloggen

Inför nästa krig - avlyssnat

 

USA:s mycket ambitiösa verksamhet för avlyssning kan uppenbarligen löpa amok så att de styrande till och med avlyssnar sina egna hemligaste telefonsamtal. Vid förekomsten av vissa läckor kan detta ibland leda till att vi inblick över det tänkande som har väglett de män som fattar beslut om krig och fred, men också över deras språkbruk och deras målande metaforik. Följande odaterade dialog torde ha inspelats från samtal mellan USA:s Överbefälhavare (presidenten) och hans arméchef inför något av de militära expeditioner, syftande till lynchning av någon misshaglig ledare  i den muslimska världen. Av pietetsskäl har de talandes namn fingerats:

........  MONK: Du vill jag ska göra det. alltså.  

JOHNNIE: Ja - hör på nu, den här jävla typen alltså, jag vill att du, först vill jag att du skär kuken av han. 

 MONK: Okej.  

 

Läs mer...

Vita rockar och bruna skjortor (anmälan)

 

(Ulf Högberg; Universus 2013, 320 sidor)

Ulf Högberg är läkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet. Hans har tidigare publicerat populärvetenskapliga verken De gröna bergen (1981) om sin tid som biståndsläkare i Moçambique och (1983) Svagårens barn, ur folkhälsans historia.

Det finns inte ett enda av de svepskäl, som motståndarna till invandring idag använder sig av, som inte svenska myndigheter eller högerauktoritära debattörer använt sig av alltifrån 1914, då den första lagen om visumtvång för tysk-judiska gårdfarihandlare infördes och fram till 1942, då naziockupanternas massdeportationer och avrättningar av norska judar och motståndsmän gjorde fortsatt "restriktivitet" inrikespolitiskt omöjlig och motsatt politik utrikespolitiskt lovvärd .

Läs mer...

Arbetslöshetsförsäkringens nya regler - målet är sanktioner

De nya reglerna för att få ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd är avsedda att få arbetsförmedlarna att oftare än idag skicka in anmälningar mot sina klienter till a-kassorna. De tidigare hårdare straffsatserna - oftast 45 dagars avstängning från ersättningen - hade nackdelen att förmedlarna alltför ofta såg saken ur de arbetslösas synvinkel, att det finns inga jobb att söka och därför ingen orsak döma ut straff för småförseelser.

Läs mer...

Myrdalsällskapets pris för symptomteorier

Jan Myrdalsällskapets styrelse beslöt den 15/1 2013 att Jan Myrdals stora pris - Leninpriset
2013 skulle tilldelas Maj Sjöwall med motiveringen:
"Med sin breda, klassiska skildring av ett Sverige i brytningstid har Maj Sjöwall och Per Wahlöö med unik konstnärlig medvetenhet och sociologisk skärpa visat hur brottet föds ur vårt samhälle, att den kriminella handlingen är ett symptom och brottslingen själv är ett offer. Sjöwall/Wahlöös polisromaner har förnyat en hel genre och inspirerat nya generationer av samhällskritiska författare, som i sin tur erövrat en hel värld."

Läs mer...

Om et anstäldt försåt emot folket

Diktad på Bellmandagen, en julidag 2013.

Läs mer...Redan på Carl Michael Bellmans tid fanns det föreställningar om att underklassen bara arbetar om de har kniven på strupen. De nationalekonomiska teorier som var i svang byggde på att ju svårare folk har att försörja sig desto mer benägna blir de att arbeta med vad som helst och hur mycket som helst. Och de som sprang lösa och höll sig undan – den tidens "utanförskap" – skulle tvingas till arbete i salpetersjuderier och spinnhus eller med latrintömning.

Stölden av allmänna medel pågick då som nu. Textilfabrikerna på Söder i Stockholm skapades med hjälp av statsbidrag och fungerade som en ekonomisk mjölkko för överklassen så länge det var lönsamt. Sen gjorde man konkurs och vips var tusentals människor arbetslösa.

Spekulationer i den tidens finansiella instrument gjorde några oerhört rika och andra sanslöst fattiga. Det var en tid som präglades av omättligt vinstbegär och inkompetens.

Också den tidens medelklass löpte till kreditgivare för att skjuta upp katastrofen ett tag till. Det var och är inte det egna arbetet som betalar omkostnaderna, det var och är krediterna.

Detta var i slutet av 1700-talet. Nu är vi i början av 2000-talet och kan någon med gott samvete påstå att det är någon reell skillnad? De styrande har en benägenhet att byta namn på saker och ting, men till sitt väsen består verkligheten.

Populisten (Recension)

Förre justitieministern (S), broderskaparen och juristen Thomas Bodström har alltsedan 2008 nästan årligen utkommit med en deckare. För halvtannat år sedan tog han fritt och skrev den i många avseenden mera ruskiga memoarboken Inifrån. Den  handlade mest om myglet inom Stockholms-SAP och partitoppen och om ojusta tacklingar på hans vän Mona Sahlin. Själv spelar Bodström, den f.d. högerbacken i AIK, också på denna politiska SAP-flank.

Men i år är han åter i deckargenren med Populisten. Den fortsätter Rymmaren, Idealisten och Lobbyisten. Motiven i böckerna är inspirerade av, och säljer på  hans och fadern Lennarts erfarenheter från interiörer i Rosenbad och från polisiär och juridisk verksamhet  Stockholm.

Läs mer...

En from förhoppning - som vi delar

Snart börjar den årliga Almedalsveckan - politikens motsvarighet till Kiviks marknad eller möjligen Ronnebys "Tosiga Bonnadan".  Inför de många talen, som våra partiledare kommer att hålla där har ett antal namnkunniga och respekterade politiska opinionsbildare från skilda partier gemensamt  uttalat som sin förhoppning att talarna äntligen  skall tala om för svenska folket vad vi egentligen gör i Afghanistan och om möjligt till och med varför:

http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1497

Tankefrihet med förhinder

Informationsinhämtandet åt USA:s Nationella säkerhetsmyndighet är outsourcat till det privata, multinationella PR-bolaget Booz Allen Hamilton, där Edward Snowden arbetade, innan han blev efterlyst av sin förre uppdragsgivare. Företaget grundades 1914, har en omsättning på 6 miljarder dollar och är en frukt av USA:s krigspropaganda under Första Världskriget.
Om man verkligen vill lära sig något om den ideologi som styr våra moderna västerländska samhällen duger det inte att bara med 40 poäng statskunskap på universitet, studera EU:s grundlagaroch studera USA:s författning och dess presidenters tal från Jeffersson, Lincoln, Kennedy eller Obama. Inte ens en bekantskap med Antonio Gramscis teori om borgerlig "hegemoni" kan ersätta ett studium av Edward Bernays skrifter och liv om man vill förstå varför vi ständigt låter oss regeras av minoriteter med intressen motsatta våra.
Det ger den konkreta historien om hur Barnays PR-företag, sedan 1919 med verksamhet liknande Booz Allen Hamiltons hjälpte till med att i symbios med stat och kapitalistiska storföretag utveckla en struktur för insamlande av information om individer och samhälle och samtidigt distibruera för makten nyttiga idéer till dem.

Läs mer...

Förfärande faktoid i SvD-debatten

Försöken att hylla regeringen med hjälp av statistik blir allt mer krystade. Ett extremt exempel är Ivar Arpis Trösklarna måste sänkas , där denne ledarskribent på SvD försöker sig på att frammana en konspirationsteori kring att oppositionen idag använder uttrycket massarbetslöshet.

Om vi jämför dagens läge med oktober 2006, då Reinfeldt klargjorde vad han då ansåg vara massarbetslöshet, visar det sig att läget idag av allt att döma är värre. Siffran från SCB för 2:a kvartalet 2006 var 257 000 arbetslösa. Medan antalet arbetslösa första kvartalet i år var 433 000. För jämförbarhetens skull drar vi i från de 161 000 heltidsstuderande men siffran är ändå högre än 2006; 272 000.

 

Läs mer...

Bryt tystnaden! (Recension)

Utrikesministrarna i EU uppmanade i maj 2012 Israel att
sluta ”tvångsförflytta” palestinier och ”följa folkrättens stadganden”.
Enligt en ny rapport från Aida, en koalition av 80 biståndsorganisationer, har Israel, trots denna "gruvliga salva" från EU, under det år som gått förstört 535 palestinskägda byggnader och andra konstruktioner från maj 2012 till april 2013 och fördrivit 784 personer, därav mer än hälften barn. euobserver.com rapporterar om detta och fortsätter uppräkningen enligt översättning av shiptogaza:

 

Läs mer...

Om Husby o.s.v.

Vid tioårsminnet av det delvis blodiga upproret i Los Angeles 1992 redogjorde GW Bush för sin analys av det som hänt i staden, där över 50 dog, 2-4000 skadades, 12000 arresterades och det vållades förstörelse för 1 miljard dollar.
"När man frågat mig om vem som orsakat kravallerna och dödandet i Los Angeles brukar jag svara direkt och enkelt. På vem skall man skylla kravallerna? Man skall skylla på dem som deltar. Vem skall man skylla dödandet på? På dem som dödar."
Jämfört med händelserna i Los Angeles ter sig det synbarligen improduktiva eldandet och stenkastandet, som började i Stockholms förorter i veckan, som en gemytlig grillfest.

Läs mer...

Husby och ekonomin

Bränderna och upploppen i våra förorter påminner oss om att något är väldigt fel i samhället. Ungdomen är i mångt och mycket temperaturmätare på hur samhället fungerar. Få har kunnat missa hur samhället sparat resurser och pengar på de som har minst utrymme i samhällsdebatten, medborgare som ser sin "åker" dränerad och torrlagd i rasande fart. Få politiker med röststyrka säger ifrån då jobbskatteavdragen avlöser varandra, samtidigt som välfärdskurvan för de etablerade med tillsvidare anställningar och höga löner stiger brant. 100 miljarder sådär har postats till de välbärgades lönekuvert medan arbetslöshetssiffrorna lyser röda och ligger på snart 9 procent. Hela processen påskyndas av EU där våra lama ankor till politiker sitter och trycker i sina bänkrader. Deras inflytande är ringa och deras huvuduppgift att vara EU-systemet till lags.

Läs mer...

Husby är inte problemet, Husby är resultatet

Jag deltog på ett seminarium om August Strindberg på Teater Tribunalens festival Två veckor i maj förra året. Jag lade då fram teorin att Stindberg, om han varit född idag av invandrarföräldrar och uppvuxen i en förort, hade kastat sten på polisen. Det finns ett rödglödgat hat under en period i Strindbergs liv. Ett hat mot klassamhället.

Läs mer...

Arbetslinje åt rentiärerna!

Låt oss anta att incitament liknande dem som används för att få bidragsbehövande fattiga att ge upp om att få bidrag till sin försörjning skulle få användas på trilskande kapitalister. Att de lata kapitalisterna skulle utsättas för hotet om både ekonomisk nöd och tvångsarbete (Fas 3). Detta när de i stället för att sätta sitt kapital i arbete genom nyinvesteringar för produktion av varor och tjänster ägnar sig åt säkra placeringar; dvs. att uppbära räntor, tillskansa sig kontrollen över och sedan ta hyra för redan tidigare framställda nyttigheter och verksamheter. Vara sådana kapitalister som brukar kallas rentiärer.

Läs mer...

Profitkvot kontra lönsamhet

Att kapitalismen skulle vara krisfri är det numera väldigt få som tror på. Sedan mitten av 70-talet har kriserna avlöst varandra med växande amplituder och 2008 fick vi uppleva den största finansiella krisen sedan 1929.  Hur analyserar då vi marxister de kapitalistiska kriserna? Är det inte så att vi genom att konstatera att kriserna har uppträtt med jämna mellanrum under hela kapitalismens historia, insett att ekonomiska kriser är en lika trogen följeslagare till kapitalismen som baksmällan är till ruset. Men då det gäller att på ett trovärdigt sätt förklara de inre orsa¬kerna till kriserna anser jag att vi behöver förbättra våra teoretiska verktyg och utveckla den marxistiska ekonomiska teorin. En av hörnpelarna i marxistisk ekonomisk teori är "Lagen om Profitkvotens Fallande Tendens" Denna lag diskuteras fortfarande livligt.

Läs mer...

Ideologi på Dansgolvet

Varje helg strömmar vi till diverse etablissemang organiserade kring det sociala förtärandet av alkoholhaltiga drycker. Pubar, barer och restauranger. Vi kanske äter en bit, det skålas och skrattas och spottas sällan i glasen. Ganska snart susar det gott i många skallar - allt för ofta min egen inkluderad. Men detta lilla stycke kommer inte uppehålla sig vid svensk dryckeskultur utan istället vill jag titta närmare på det komplexa och unika forum där utloppet för veckans uppdämda energi tar sig uttryck - jag talar förstås om nattklubbens dansgolv.

Läs mer...

Ett budgetflygplan kommer lastat...

Aftonbladet slog upp det stort när det igår meddelades att ryska flygplan hade övat anfall mot Sverige. Krönikören Wolfgang Hansson skrev om vibbar från kalla kriget och illustrerades med den grundstötta ubåten U-137 i Gåsefjärden.

Läs mer...

Om ett speciellt "samhällsekonomiskt perspektiv"

Att "äldres hälsa inte skulle vara lika mycket värd som yngres" är
definitivt inte Tandvårds- och Läkemedelsförmångsverkets (TLV) uppfattning hävdar avdelningschef Niklas Hedberg idag. Detta som svar på en kritisk kommentar från PRO.
TLV ger riktlinjer för hälsoekonomiska utvärderingar, framför allt till branschen. I sina egna riktlinjer tolkar TLV de folkvaldas beslut om vilka mediciner vi skall ha, och vem som skall ha dem. Man misstänker att liknande riktlinjer kan komma att gälla även för andra delar av vård och omsorg förutom läkemedelsbehandling.

Läs mer...

Räcker Löfvéns utsträckta hand?

SAP:s ordförande Stefan Löfvén föreslår på partiets kongress att "arbete och kapital i hela världen skall räcka varandra handen". Man skulle kunna invända att hans parti redan för 100 år sedan, och  därefter vid upprepade tillfällen, sträckt ut sin hand och mer därtill. Men insatsen  har efter hand höjts. Nu gäller inte för partiledningen bara dess utsträckta hand utan hela skiten - All Of Me.  Lyssna och njut, om ni kan, på   http://isakssons.eu/Lofven.mp3 .

Sången komponerades 1931 av Gerald Marks and Seymour Simons. Året därpå avvisade SAP-kongressen den sista motion om införande av socialism som presenterades i detta forum. Säga vad man vill om Löfvén - är det någon som kan uppfylla Frank Sinatras och kapitalets dröm om den fullkomliga harmonin mellan två kontrahenter - kosta vad det vill - så är det han. 


Thatcher död

 Se först: http://www.leninology.com/2013/04/ding-dong-witch-is-dead.html

Det meddelas från London att Margaret Hilda Thatcher, Baroness, LG, OM, PC, FRS, född Roberts 13 oktober 1925 i Grantham i Lincolnshire, avled   genom stroke idag, 8 april 2013 i London.
Efter sin universitetsexamen arbetade Thatcher som kemist vid British Xylonite och sedan vid J. Lyons and Co. Där gjorde hon en positiv insats genom att utveckla den första mjukglassen. Hon blev så småningom också politiker, Storbritanniens premiärminister 1979–1990 och enligt utsago ett föredöme för moderna centerpartistiska partiledare.
Clarté har tidigare och även relativt nyligen i olika sammanhand givit sin bedömning av hennes politiska livsverk, varför det bjuder mig emot att upprepa densamma.
Jag önskar sällan livet av någon medmänniska och förespråkar inte, till skillnad från Thatcher, döds- och spöstraff. Därför avhåller jag mig från att vid dödsbudet utbrista "Äntligen!" eller i något annat obalanserat jubelrop. På sin höjd kan jag bara beklaga att det kom minst 30 år för sent.

Vad skulle krävas för att genomföra Socialdemokraternas ”Nytt mål för jobben”?

Socialdemokraterna har formulerat ett nytt mål för jobben inför valet 2014.. Det står på hemsidan att "Målet innebär att Sverige mellan 2014 och 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Med dagens arbetslöshet kräver det att Sverige nästan halverar arbetslösheten från 8,2 procent till 4,7 procent."

Låt oss se vad som skulle krävas för att infria detta löfte.

Läs mer...

Guds hästar

Regi: Nabil Ayouch. 
I inledningen av "Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin" (1844) kritiserade Marx berömt religion för att vara "[...] de förtryckta kreaturens suck, hjärtat hos en hjärtlös värld, anden i andefattigdomens tillstånd [...] folkets opium." Detta citat andas inte religionsförakt utan pekar på att de materiella omständigheterna gör att människor tar sin tillflykt till religionen. Materiellt elände såsom fattigdom föder således religiöst elände.

Läs mer...

Efter revolutionen (Après Mai)

Regi: Olivier Assayas.

Den franske regissören Assayas har inspirerad av sina egna minnen försökt fånga tiden efter majrevolten 68, mer bestämt med start våren 1971. Filmen utspelar sig i en grönskande förort till Paris.

Läs mer...

Försiktig optimism om nya politiska initiativ på vänsterkanten

De kallar sig Arbetarbildning, Oktoberrörelsen, Röd Aktion och Kommunistiska Studiegruppen (KSG). De har funnits något längre men tycks vara en utbrytning och uteslutning ur Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU). För någon vecka sedan uppmärksammade mig en kamrat på de nya organisationerna.

Läs mer...

Mot en borgerlig marxism?

Dagens ekonomiskt-politiska regim; NAIRU[i], den så kallade jämviktsarbetslösheten och politikens "arbetslinje", bygger på medvetenhet om att innehavaren av arbetskraft - arbetaren - är en levande varelse som kan uppleva lidande och genom sitt mänskliga medvetande även kan påverkas genom hotelser om att bli utsatt för lidande i framtiden. Men, skrev Marx i Kapitalet[ii]: "

Efter hand som arbetarna kommer underfund med hur det hänger ihop: att i samma utsträckning som de ökar sina arbetsinsatser och frambringar mera rikedom åt andra, i samma utsträckning som deras arbetes produktivitet ökar, blir t.o.m. deras ställning som medel att föröka kapitalet osäkrare;

efter hand som det går upp för dem, att deras inbördes konkurrens helt och hållet är beroende på det tryck, som den relativa överbefolkningen[iii] utövar, försöker de att organisera ett planmässigt samarbete mellan de arbetande och de arbetslösa med hjälp av fackföreningar och på andra sätt för att förhindra eller i varje fall dämpa de ödeläggande verkningar, som den kapitalistiska produktionens naturlagar har för arbetarklassen.

Läs mer...

Alopeci - ännu ett allvarligt ämne i AB

Läs mer...Aftonbladet har en sällsynt förmåga att slå an just de strängar som för ögonblicket ligger svenska folket varmast om hjärtat.

Förra veckan var det vår enligt uppgift högt älskade Prinsessa Lilian som plötsligt ryckts bort - det sista av en hel generation av statliga försörjningsobjekt. AB följde henne till graven och sörjde henne på 16 sidor - fast mycket var bilder av hattar, förstås.
I går var det Gry Forsell, känd från TV4 och Gladiatorerna, som känt sig stressad och som börjat tappa hår. Det syntes visserligen inte ännu, men det är säkert sant. På två fulla sidor i AB kunde man själv se att det dock ännu fanns hopp om att hon skall slippa peruk. Det är ändå skönt att se hur en älskad programledare, även tidigt i förloppet, vågar ge ett eventuellt hotande håravfall ett ansikte. Förhoppningsvis fick hon bra betalt.

När AB så förtjänstfullt bringat detta angelägna ämne på tal vill jag passa på att dryga ut min pension genom att ställa mig till förfogande för en liknande intervju med bilder. Mitt jämfört med Forsells sannolikt mindre kändisskap torde mer än väl kompenseras av ett desto mera avancerat håravfall. Jag kan kanske inte kan räkna med så mycket större arvode än Forsell, men väl med ett rimligen långt större utrymme i tidningen.

Margret Thatcher. En biografi. (Recension)

Historieprofessorn Gunnela Björk har nyligen på Historiska Media utkommit med de första biografin på svenska språket om Järnladyn. Till formatet påminner verket om en av de mest inflytelserika politikerna i Västeuropa under förra seklets sista decennier mest som ett förlängt förord. Det omfattar 174 sidor, vilket inte är mycket i ordbehandlarnas tidevarv. Och så mycket till referenser störs man heller inte av.
Men när detta är sagt bör man påpeka att Björks biografi är en utmärkt snabbinroduktion till ämnet. Det som brister i utförlighet vinner texten i koncentration.

Läs mer...

Hugo Chavez är död!

Hugo Chavez död möttes med mer eller mindre oförställda glädjevrål på ledarsidor och hos krönikörer och kommentatorer. Nu skall Venezuela "öppnas upp" och nu är det slut på "diktaturen".
För de flesta vanliga venezolaner är det dock en sorgens dag. De har förlorat en ledare som på allvar tog upp kampen mot fattigdom och analfabetism. Han bekämpade korruptionen och de som sugit ut landet. Vägen har varit mödosam och mycket återstår att göra. Han gav dessutom landet en självständig röst i världen och bidrog till att frigöra Latinamerika från USAs bakgård.

Läs mer...

Om Italien i Libyen (Anmälan)

Läs mer...Om någon undrar över Khadaffis utstyrsel på bilden ger Göran Häggs bok om Italiens historia sedan 1800-talet besked. (Ett alldeles särskilt land. 150 år i Italien; Norstedts 448 s.) Khadaffi hade klätt sig, för att åter citera - men nu en filmtitel - för "En alldeles särskild dag", nämligen för mötet med Italiens premiärminister Silvio Berlusconi 2009.

Den inte helt diskreta bilden på Khadaffis brösthalva har ett för alla historiskt intresserade italienare och för alla libyer välbekant motiv: Den föreställer den 73-årige libyern Omar al-Mukhtar, i kedjor, färdigtorterad och förberedd för hängning inför 20000 ditkommenderade landsmän 1931.

Läs mer...

Om värdiga och ovärdiga antifascister

Läs mer...Det senaste decenniet präglas av politisk och framför allt organisatorisk tillbakagång för arbetarrörelsen i Europa samt av motsvarande frammarsch för tidigare tillbakatryckta extrema högerkrafter med rasistiska och fascistiska förtecken. Då finner vissa borgerliga ledarsidor att det är dags än en gång köra en påle genom det spöke fortfarande anses gå runt i Europa, kommunismen, och framför allt på samtida svenska antifascister - främst Jan Myrdal (86) förstås. Samt på journalisten Martin Schibbye och Filmskaparen Gabriella Pichler, som också betecknas som varma anhängare till historiska "massmördare" som Lenin och franska revolutionens främste ledare, Robespierre, eftersom de accepterat litterära pris, döpta efter dessa två.

Läs mer...

Prenumerera!

Våra fasta bloggare

Hans Isaksson

Hans IsakssonFödd 1941. Inträde i Clarté för första gången 1963. Skriver om film, TV, medicin och allmänt samhällskritiskt. Hemsida: isakssons.eu.

Jonas Lundgren

Jonas LundgrenFödd 1991 och bosatt i Stockholm. Bakgrund i Vänsterpartiet. Kulturpolitisk debattör, driver Kulturpolitikbloggen. Förbundsordförande för Unga Republikaner. Sitter i Svenska Clartéförbundets förbundsstyrelse.

Vill du skicka in en artikel?

Har du ett konstruktivt inlägg som passar på Clartés blogg? Skicka in din artikel till clarte.nu så finns chansen att den blir publicerad här på Clartés blogg. Skriv maximalt 4000 tecken och skicka in artikeln. Vi hör av oss oavsett artikeln passar för publicering eller inte.

Senaste kommentarerna

 • Uttalande från Clartés stämma 2017

  Kerstin Stigsson 16.04.2017 15:27
  Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om ...
   
 • Ännu en nyfrälst ”realist” med bakgrund i vänstern

  Jan Wiklund 13.04.2017 11:00
  Ändå tar det förstås sin lilla tid. Jag tror det var Giovanni Arrighi som påpekade att det brukar ta ...
   
 • Om staten

  martin oskarsson 12.04.2017 21:30
  Den svenska statens "mjuka" sida har blivit hårdare. Försäkringskassan kräver extra läkarintyg och ...
   
 • Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

  Jan Wiklund 12.04.2017 12:40
  Rimligen borde det pågå en strategisk strid inom borgerskapet just nu. Å ena sidan gäller det att ...
   
 • Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

  Jan Wiklund 12.04.2017 10:54
  Egentligen är det ännu värre än så. Staten och kapitalet samarbetade även förr - t.ex. Televerket och ...