Clartébloggen

Sommarlektyr: Marxs mervärdeslära

Ryktet om min död är betydligt överdrivet skrev en gång den amerikanske författaren Mark Twain. Detsamma gäller socialismen.
Vem minns idag Adam Smith Lloyd George eller Bismarc. Inga andra än de som läser politik eller ekonomi på universitetet.
Men Karl Marx och kollegan Friedrich Engels är ständigt i ropet. Nya biografier och tolkningar kommer varje år. Alltfler yngre som vill läsa originalen som det kommunistiska manifestet och Lön Pris Profit.

Läs mer...

Att rösta rätt är inte lätt

I år är det valår i Sverige och de politiska partiernas valplattformar har presenterats. Det mest centrala i den svenska demokratin är att all offentlig makt skall utgå från folket. Demokratins allmänna idé och det faktiska styrelsesätt som vi har idag i vårt land hamnar dock allt för ofta i konflikt. De allmänna intrycket är att allt fler av de politiska besluten liksom den offentliga förvaltningen fjärmar sig från väljarna. Medborgarnas roll i politiken minskar i takt med att folkrörelserna försvagas och politiken övertas av professionella politiker och specialiserade tjänstemän vars huvudsyfte med det politiska engagemanget är att göra karriär.

 

Läs mer...

Stoner - en slags klassresa (anmälan)

I dagarna har en översättning av en bok som utkom i 2000 ex 1965 i USA (Stoner: Natur&Kultur 294 s.) utkommit. Författaren hette John Williams (1922-94) och var professor i engelsk litteratur vid Missouriuniversitetet. Williams hade förstås kunnat ana att boken "Stoner" och dess titelperson löpte stor risk att få samma livsöde som han själv: d v s att bli en enligt sakkunniga gedigen yrkesman, som person föga intagande, mera respekterad än hyllad av samtiden. Känd mest av ett fåtal vänner i litteraturfacket - ända fram till ett postum geniförklaring på 2000-talet då New Yorker vid en nyutgåva upptäckt att boken Stoner var "den största amerikanska roman du aldrig hört talas om".

Läs mer...

Mannen som slutade ljuga (anmälan)

"Mannen som slutade ljuga" (Dan Josefsson; Lind&Co; 2013).
Man skall inte tro, eller grunda sina omdömen på något, som man inte har grundad anledning att hålla för sant.
Inom rättsväsendet har vi alltsedan Pontius Pilates dagar i princip inte talat så mycket om det som är "sant", utan om det som utan rimligt tvivel kan bevisas. Tyvärr kan vi inte som enskilda personer i alla situationer leva efter denna sunda, men rigida, princip. Men ett minumum av klokskap bjuder oss att till vardags vara försiktig med att avkunna domar mot folk, även om de inte omedelbart kunnat bevisa sin totala oskuld.

Läs mer...

Russia Wants War?

Årets första Café Clarté

Café Clarté är tänkt att vara en slags publik direktkontakt med våra läsare och andra intresserade. Vi provar olika platser/caféer i Stockholm och bjuder in gäster som har anknytning till det senaste tidskriftsnumret. Marx Kapitalet och marxläsning idag blev ämnet på senaste caféet som hölls på Aspuddens bokhandel torsdagen den 13 mars.

Läs mer...

USA:s hot och löften är "Krim-krams".

Krim var "autonom" provins i Sovjetunionen, då Nikita Chrusjtjov (f d partichefen i Ukraina) 1954 efter en bättre middag , och utan att rådfråga halvöns ryska majoritet, gav bort det till den ukrainska sovjetrepubliken.

Efter 1991 var inte Chrusjtjovs gåva inte längre en tom gest, ty då vägrade Sovjetunionens ledare Gorbatjov att använda sin makt för att hålla Sovjetunionen intakt, släppte Ukrainas delrepublik och tillät Tyskland att återförenas. I utbyte utfäste sig USA: s president, Bush Senior, att inte expandera Natos gränser österut, och definitivt inte till Rysslands gränser. Fast på den tiden betraktade Washington det avlövade Ryssland som en tredjevärldennation, till vilken man inte behövde hålla sina löften. Bush senior och hans efterträdare, Bill Clinton, började förskjuta västalliansens inflytande österut till Baltikum, Rumänien, Bulgarien, Kosovo, Albanien, Georgien och till Centralasien. NATO erbjöd medlemskap till Ukraina. Moskva såg sig på goda grunder åter inringat.

Läs mer...

Vem sa ”beredskapsjobb”?

I onsdagens TV-Rapport[i] (2014-03-05) fanns ovanstående stillbild med. Det var en rubrik som lagts in i reportaget om socialdemokraternas "Tio principer för jobb och välfärd"[ii]. Bilden med denna rubrik kan ha gett tittarna uppfattningen att socialdemokraterna skulle ha uttryckt som sin avsikt att återinföra beredskapsjobben.

Men i så fall hade tittarna missuppfattat saken.

Läs mer...

Skolan förfaller

Det är verkligen något som inte står rätt till med den svenska skolan. Man kan få ångest för mindre än att se på när skolan förfaller. Alla dessa politiska beslut och förslag, som haglar över skolan, fattas utifrån ideologiska ståndpunkter utan grund i vare sig forskning, kunskap eller erfarenhet.

Läs mer...

Amnesty står upp för rätten till konsumtion - av kvinnokroppar

Ibland blir man irriterad på Amnesty men oftast är de en organisation värd att hedra för sitt djupa engagemang för mänskliga rättigheter. Men de senaste dagarna har frågetecknen hopat sig och nu börjar det bli dags att ställa frågan: vart är Amnesty på väg?

Läs mer...

Nationalekonomernas bedrägeri mot sjukförsäkringen 1: Måndagssjukan

Karl Marx beskrev på 1870-talet i Kapitalet nationalekonomer som kapitalisternas lakejer. Hundra år senare var denna beskrivning bara delvis riktig. På 1970-talet förekom o-ortodox ekonomisk forskning även inom den svenska akademiska världen. Därefter har dock 1870-talets eländiga ordning återställts. Återställningen inleddes genom att svenska kapitalisterna skapade eller reformerade förment vetenskapliga propagandacentraler som SNS vilka i sin tur köpte in tjänster av ekonomer, publicerade resultatet och därmed både vann ekonomernas lojalitet och gav sitt klassegoistiska budskap en framtoning som att det skulle vara något slags allmängiltig – och allmännyttig(!) - vetenskap.

Läs mer...

Om Återträffen!

Bland det mest tillfredsställande med att skriva offentligt är när man tycker sig ha fått till det dräpande inlägg som ovedersägligt vederlägger vad en ideologisk motståndare har sagt.Om man i likhet med de flesta anser sig vara en i grund och botten vänlig och generös person, kan man styrka denna självkarakteristik genom att, med uppbjudande av endast en liten gnutta hyckleri, tillägga att det näst mest tillfredsställande är att medge att en motståndare yttrar något positivt eller rentav föredömligt. DN:s liberala husfilosof Lena Andersson förtjänar, vad jag kan förstå (om jag denna gång faktiskt har förstått henne), idag ett erkännande.

Läs mer...

Kommer de nästa gång? - Kärrtorp i backspegeln

Nu har det gått några dagar sedan den antirasistiska manifestationen i Kärrtorp som samlade hela 16.000 deltagare. Såhär i backspegeln undrar jag nyfiket; kommer de igen, alla de som demonstrerade?

Läs mer...

"Av princip ger jag inte till tiggare"

Det finns folk som berömmer sig av att inte ha några principer, fast dem skall man inte tro på. Man måste i sådana fall misstänka att man har att göra med personer med dålig självkännedom, i den mån de inte rentav far med osanning.

De flesta av oss har en och annan princip - som vi mer eller mindre dagligen bryter mot av mer eller mindre goda skäl, t ex då den kolliderar med andra av våra principer eller med vårt behov av dagligt levebröd .

Men det finns högre och lägre principer: Det finns folk som "av princip" vägrar att låna ut sin bil eller ens sin gamla cykel. Och som rent av kräver vår respekt för sin "principfasthet" när de bestämt vägrar att dela med sig av sitt överflöd. Just givande av allmosor har just nu blivit ett aktuellt debattämne, inte minst bland huvudstadens medelklass, d v s bland folk som inte är helt barskrapade, utan kan välja: skall man/inte ge till det allt större antalet tiggare i gathörnen?

Läs mer...

"JAG har ju inget att dölja"

Vid julen har många statsöverhuvuden för sed att framträda med mer, eller mest mindre, märgfulla tal till sina undersåtar. Kung Carl-Gustaf XVI jultalade i år till oss för fyrtionde gången. Storbritanniens drottning har gjort detsamma, alltsedan sin kröning 1953.

Till Elizabeth II:s drottningstal har det, i motsats till vad fallet är hos oss, sedan några år funnit ett alternativ för den TV-publik som av olika skäl inte finner speciellt behov av rojalistisk juluppbyggelse. I år jultalade Edward Snowden parallellt med Elizabeth i Channel4.

Läs mer...

Ohlsson och extremismen

Läs mer...

En gammal Hillersbergteckning visar en polis som vid en vänsterdemonstration med batong pucklar på en åskådare som klagar: "Men snälla konstapeln! Jag är ju antikommunist!" Svar: "Jag ger väl fan i vad för slags kommunist du är. Jag ska slå ihjäl dig din jävel!"

Polisens hållning påminner om grundsynen i Fp:s Birgitta Ohlssons nu klara utredning om "våldsbejakande extremism". Tre ledamöter i Ohlssons utredning har i pressen anmält en viss kritik över att ministern gett utredningen direktiv om att inte ta hänsyn till att de grupper man utreder måhända motiveras av diametralt motsatta ideologier.

Läs mer...

"Vi kan ju inte hjälpa alla!"

I förra veckan publicerade DN - sannolikt efter moget övervägande - en mycket påkostad annons för en s k faktabok "Invandring och mörkläggning" av etnologen Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin, socionom och journalist. Båda är sedan många år kända som, milt sagt, invandringfientliga högerdebattörer. Båda har sedan länge hävdat att en "vänstervriden" journalistkår, och till och med Alliansregeringen, som går i dess ledband, döljer sanningen om invandrare och har sammansvurit sig mot dem på grund av deras omutliga sanningskärlek.

Läs mer...

Café Clarté: Drivet för kulturkampen

Läs mer...Vi var 24 personer på ett fullsatt Café Tjärhof, som lyssnade till Jonas Lundgren, Bengt Berg, Nike Markelius och varandra i vad som blev ett upplivande samtal om kultur och kulturarbete som drivkraft och livsnödvändighet.

Läs mer...

Sjukförsäkringen missgynnar kvinnorna

Ett par förhoppningsfulla forskare på IFAU har i rapporten Könsskillnader i preferenser för sjukfrånvaro1 lanserat begreppet "morbiditets-mortalitetsparadox" för att beskriva förhållandet att kvinnor har något högre medellivslängd än männen trots att de oftare tar sjukledigt, använder läkemedel och vänder sig till sjukvårdande verksamheter.

Det intressantaste i denna rapport är dock författarnas ställningstagande till de hälsomått som förekommer inom icke-nationalekonomisk forskning att:

"I den mån sjukskrivningar, läkemedelskonsumtion och läkarbesök tolkas som objektiva hälsomått skulle man entydigt dra slutsatsen att kvinnors hälsa i genomsnitt skulle vara betydligt sämre än hälsan hos män. Samtidigt är det kanske mest objektiva hälsomåttet som finns tillgängligt, den förväntade livslängden, entydigt; kvinnor lever betydligt längre än män och detta gäller för alla åldrar och i nästan alla delar av världen."

Läs mer...

Ett ambitiöst mål för 2020?

Stefan Löfven deklarerade på SAP-kongressen i april partiets mål beträffande arbetslösheten, och upprepar det idag i DN:

"Vi har satt upp ett ambitiöst mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det krävs för att finansiera välfärden." För att nå dit måste man enligt Löfven investera i jobb- och praktikplatser för unga, utbildning och en aktiv näringspolitik.

Det fanns en tid, då parollen för SAP och LO var full sysselsättning (möjligen med undantag för en s k friktionsprocent). Då Sverige inträdde i EU 1995 antog man samtidigt det monetaristiska "inflationsmålet" som rättesnöre för den ekonomiska politiken, vilket de facto innebar att sysselsättningen aldrig mera skulle tillåtas att bli full.

Läs mer...

Inte värdigt en demokratisk välfärdsstat

Dagligen möts vi av rapporter om platsbrist i sjukvården och om vanvård eller andra problem i äldreomsorgen. De kommunala biståndshandläggare som har till uppgift att bedöma hjälpbehovet överhopas av övermäktiga mängder av ärenden. I vissa kommuner förekommer det att en biståndshandläggare har upp till 150 ärenden parallellt vilket är naturligtvis alldeles för mycket. Det är helt enkelt omöjligt att göra en adekvat bedömning och avgöra så många ärenden samtidigt. Istället för att erbjudas en plats i äldreboende tvingas mängder av hjälpbehövande åldringar till ett liv i misär utan möjlighet till ett värdigt liv. Istället för äldreboende erbjuds det billigare alternativet hemhjälp istället. Jag vill inte på något sätt nedvärdera hemhjälpspersonalen de gör säkert så gott som de förmår med de alldeles för små resurser som står till deras förfogande. Ty kommunernas budgetar styr istället för vårdbehovet.

Läs mer...

Det förkastliga integrationsbegreppet

De senaste året har det blossat upp en diskussion inom vänstern i bred mening om begreppen integration och segregation. Begreppen är kniviga. Det märker jag inte minst på mitt jobb som politisk sekreterare i en invandrartät kranskommun i Stockholm.

Läs mer...

Võ Nguyên Giáp

dog den 4 oktober kl 18.09 i Hanoi vid 102 års ålder. Dödsfallet väckte här hemma långt mindre uppmärksamhet än Prinsessan Lilians. Det kommer nog inte att skapas någon dramapseudodokumentär om hans liv, som nyligen skedde med Prinsessan Dianas - kanske inte ens i hans hemland.

Men till skillnad från dessa var Giáp sannerligen en vår tids hjälte - inte bara i Vietnam, utan bland alla som bekymrar sig om den nationella frigörelsekamp, som ännu faktiskt pågår och om socialismen.

Läs mer...

Han är tillbaka (Recension)

"Tysken av idag

sorterar sitt avfall grundligare

än sina raser

med ett enda undantag:

på humors område. Här drar

enbart!

tysken skämt om tysken

och turken skämt om turken.

Sorken drar skämt om sorken

och

råttan om råttan..

Från och idag kl 22.45 skämtar sorken

om råttan,

taxen om råbocken

och tysken om turken...."

(Ur den exhumerade Hitlers installationstal i tysk TV 2011)

Er ist wieder da är en av det senaste årets bästsäljande böcker i Tyskland Den är redan översatt för 30 språk, däribland svenska på Leopard (Han är tillbaka; 352 s.), vilket inte är illa för en romandebutant.

Läs mer...

Alice Munro

En viss kvinnlig svensk författarinna hade, några år före sitt nobelpris, refererats till som "den där skollärarinnan".  Alice Munro kunde på femtiotalet, då hon debuterade som författare till sina nu Nobelprisvinnande noveller, på liknande föga generösa sätt av en manlig recensensent bli kallad "en viss hemmafru". Vederbörande recensent medgav visserligen att Munro skrev bra noveller, men att han inte ville gå till sängs med henne. "Ingen har bett honom!" genmälde författarinnan surt.

Jag kan inte principiellt invända mot Akademiens belöning av hennes novellkonst, där hon gång på gång gestaltar det lilla livet i Ontario med stor inlevelse. Ytterst få kan känna sig förbannade på det hon skriver. Det kan dock vara alltför sent för såväl som Munro och mig med gemensamt sänggående. Därför måste jag idag tyvärr instämma med 50-talsrecensenten beträffande det sexuella. Men att däremot gå till sängs med Munros noveller kan jag, efter att ha provat med den senaste samlingen , "Brinnande livet", varmt rekommendera. Det var faktiskt ovanligt lätt att somna vid läsningen, trots det ägde rum framför en pc-skärm.

Fast det var ju inte det som priset motiverades med?

Läs mer...

Till Kjöllers försvar (?)

I "Buch der Wendungen" låter Brecht sin fiktive filosof Me-Ti beklaga sig över att folk ständigt misstolkar honom. Exempel har någon hört honom påstå att 2+2 inte är 4. Me-Ti förklarar varför: om någon hävdar är 2+2 är 4 eftersom 2+3 är 6 brukar han raskt säga att 2+2 i så fall inte är 4. Sedan citerar man honom raskt för att visa hur okunnig han är. Me-Ti blir förbannad när han hör folk yttra något som låter som sanningar - fast med okunniga argument, ty i dessa munnar låter sanningar som lögner. Han drivs till genmäle och skjuter därvid stundom över målet.

På samma sätt förhåller det sig med en del av den kritik som i dagarna riktas mot Hanne Kjöller. Det ovan sagda tjänar till att förhindra ev. beskyllningar mot mig för att försvara hennes journalistik.

Läs mer...

Smör eller kanoner USA?

Det ser inte ut som om USA satsar på att militärt anfall mot Syrien i just nu. De tre större operationer man företagit mot stater i den muslimska världen redan under innevarande sekel har inte blivit någon succé. Inte ens med USA:s egen måttstock - där effekterna i form av någon miljon människoliv och miljoner flyktingar inte ingått i kalkylen.
Trots att USA har militär närvaro i minst 150 länder över hela jorden och har en krigsmakt större de tjugo största ländernas i världen tillsammans, inklusive Ryssland och Kina, tycks man inte längre inte ha möjlighet att engagera sig i stora konventionella krig.

 

Läs mer...

Är det fortfarande arbetslösheten som bestämmer lönenivån?

Frågan kan verka absurd, när både Riksbanken och arbetsmarknadspolitiken bygger på den så kallade NAIRU-modellen. Men NAIRU,"Non-Accelerating Inflation Rate-of-Unemployment" förmodas bara använda arbetslöshet för att åstadkomma något gott för hela ekonomin, underförstått för både fattig och rik: Att förhindra att inflationen, penningvärdesförsämringen, accelererar okontrollerat. Den skräckvision som kopplas till detta är hyperinflationen i Tyskland på 1930-talet.

Läs mer...

Ingmar Bergman (recension)

Om Ingmar Bergman har Thomas Sjöberg skrivit en bok  - "en berättelse om kärlek, sex och svek" (Lind&Co 2013 34 s.). Sjöberg är tidigare känd biografiförfattare över Kungen, Kamprad, Berth Milton) med specialitet att gräva upp även ofördelaktiga privata sidor hos föremålen som vederbörande inte alltid velat ha spridda.

I fallet IB tycks detta både ha varit lättare och svårare än eljest. Lättare, såtillvida att en monumentalt fåfäng, maktlysten och verbalt och artistiskt högt begåvad person med utsträckt makt över en stor del av svenskt kulturliv redan under sin livstid har sett till att göra och desarmera postuma avslöjanden.

Läs mer...

Ett krig till??

 FN:s och Arabförbundets sändebud Lakhdar Brahimi sade vid en presskonferens i Genève idag att en kemisk ”substans” sannolikt brukats vid gasattacken mot Gouta utanför Damaskus. Uppgifterna om offer varierar våldsamt - kanske 300 eller 1000 döda skall ha krävts.

USA och Storbritannien säger sig ha "ovedersägliga bevis" för att det är regeringssidan i Syrien som använt giftgas mot sin befolkning. Detta i strid mot internationell lag, som man, när det passar, åberopar. Brahimi framhåller att FN och arabförbundet " är mycket intresserade av att höra vilka bevis det handlar om".

Läs mer...

Prenumerera!

Våra fasta bloggare

Hans Isaksson

Hans IsakssonFödd 1941. Inträde i Clarté för första gången 1963. Skriver om film, TV, medicin och allmänt samhällskritiskt. Hemsida: isakssons.eu.

Jonas Lundgren

Jonas LundgrenFödd 1991 och bosatt i Stockholm. Bakgrund i Vänsterpartiet. Kulturpolitisk debattör, driver Kulturpolitikbloggen. Förbundsordförande för Unga Republikaner. Sitter i Svenska Clartéförbundets förbundsstyrelse.

Vill du skicka in en artikel?

Har du ett konstruktivt inlägg som passar på Clartés blogg? Skicka in din artikel till clarte.nu så finns chansen att den blir publicerad här på Clartés blogg. Skriv maximalt 4000 tecken och skicka in artikeln. Vi hör av oss oavsett artikeln passar för publicering eller inte.

Senaste kommentarerna

 • Uttalande från Clartés stämma 2017

  Kerstin Stigsson 16.04.2017 15:27
  Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om ...
   
 • Ännu en nyfrälst ”realist” med bakgrund i vänstern

  Jan Wiklund 13.04.2017 11:00
  Ändå tar det förstås sin lilla tid. Jag tror det var Giovanni Arrighi som påpekade att det brukar ta ...
   
 • Om staten

  martin oskarsson 12.04.2017 21:30
  Den svenska statens "mjuka" sida har blivit hårdare. Försäkringskassan kräver extra läkarintyg och ...
   
 • Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

  Jan Wiklund 12.04.2017 12:40
  Rimligen borde det pågå en strategisk strid inom borgerskapet just nu. Å ena sidan gäller det att ...
   
 • Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

  Jan Wiklund 12.04.2017 10:54
  Egentligen är det ännu värre än så. Staten och kapitalet samarbetade även förr - t.ex. Televerket och ...