Clartébloggen

Osloavtalets era är över

"Israels rätt att försvara sig" utövades ännu en gång sommaren 2014. Det som Israel kallar sin ständiga rättighet att döda, vilket på nytt bekräftades vid offensivens början av Barack Obama, resulterade under 51 dagar i det största dödandet av den Palestinska befolkningen och förstörelse av vital infrastruktur under de senaste 30 åren. Angreppet var så förödande att det resulterade i att den nytillträdda svenska regeringen erkände Palestina som stat bl.a. med motivering att på nytt få igång fredsförhandlingarna under det s.k. Osloavtalet.

Läs mer...

Den stora illusionen eller imperialismen som fredsgarant

La Grande illusion är kanske den mest kända s k antikrigsfilmen någonsin. Handlingen och titeln hämtades från en mycket spridd broschyr, Den stora illusionen från 1911 av Sir Ralph Norman Angell (1872 - 1967). Angell var en engelsk föreläsare, journalist, författare och riksdagsledamot för Labourpartiet. Han var medlem i rådet för av Royal Institute of International Affairs, blev en ledare för Världskommittén mot kriget och fascismen, ledamot i verkställande utskottet för Nationernas Förbund m m.

 

Läs mer...

Om hemmazisterna 1943 (Anmälan)

Magnus Alkarp må vara arkeolog, musiker, skönlitterär författare och dramatiker. Däremot är han ingen virtuos på att skriva klar och lättläst historia, vilket man tyvärr måste konstatera vid läsningen av "Fyra dagar i april" (Historiska Media 2013; 253 s.) där han ändå förtjänstfullt och angeläget skildrar den nazistiska femtekolonnen inom Uppsala, dess rättsväsende och polismakt med utgångspunkt från det Riksläger som Lindholmsnazisterna (SSS ; Svensk socialistisk samling) anordnade påsken 1943.

Läs mer...

Säljande nekrofili

I franska alperna miste 150 människor nyligen livet, uppenbarligen på grund av att en melankoniskt deprimerad pilot hade beslutat sig för begå ett utvidgat självmord. Därefter har en god del av de flesta nyhetssändningarna i radio och TV och 4-8 sidor av rikstidningarna grundligt och utdraget uppmärksammat händelsen, utan att vi haft så mycket glädje därav, som skulle uppväga olägenheten av förlusten av information om t ex andra, potentiellt undvikbara eller åtgärdbara, katastrofer som samtidigt trängts bort.

Läs mer...

De två pelarna och enhetsfronten mot Nato-medlemskap

Den 17 februari lanserades sajten alliansfriheten.se av Rolf Andersson, Lars-Gunnar Liljestrand och mig. Den vill vara en kunskapsbank och ett debattforum för motståndet mot svenskt Nato-medlemskap. Den kan ses som en uppföljare av antologin Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (Celanders, 2014) som jag redigerade tillsammans med ambassadör Sven Hirdman och som utkom i höstas.

Läs mer...

De femton familjerna II (Anmälan)

Tillfrågad vad som skiljer rikt folk från oss andra skall Ernest Hemingway, enligt ryktet, lakoniskt ha föreslagit: "De har mera pengar".

Är detta verkligen det enda som skiljer oss från dem? I förstone tror man gärna att Hemingway hade missat något, i synnerhet efter att något försenat sträckläst Göran Häggs "Svenska förmögenheter" (Lind&Co; 2013; 383 s.).

Fast, Hemingway hade nog i grund och botten rätt i alla fall: det är inte skitstövlar som gör pengar - det är pengar som gör skitstövlar av folk och som gör att de har råd att vara det.

Läs mer...

Mer provisoriska utopier

"Allting kan ändras" sjunger Björn Afzelius i låten "Ifall de många går ihop". Orden i dansbandstakt brukar ackompanjera min städning. Låt oss stanna upp inför dem. De är samtidigt självklara, omöjliga och hoppingivande. Som historiker vill jag närma mig orden deskriptivt: Allting ändras.

Läs mer...

Demokratin kräver ett nej

Vi som har undertecknat detta brev är djupt oroade över den påverkan EU:s föreslagna frihandelsavtal med USA (TTIP) och Kanada (CETA) skulle kunna ha på demokratin, arbetares och konsumenters rättigheter, samt på miljön och vår livsmedelsstandard. Med detta brev riktar vi oss till Socialdemokraterna.

Läs mer...

Sahlinismen, den nya McCarthyismen - om jakten på oliktänkande

Det tål att skrattas lite åt, men tas mer på allvar ändå, regeringens arbete mot våldsbejakande extremism. På vänsterkanten har man passat på att peka finger ordentligt, mot Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) och Förbundet Allt åt alla. Dessa grupper krävs på avståndstagande från våld och utpekas som extremister.

Läs mer...

Webbplats för svensk alliansfrihet

Den 17 februari lanserades webbsajten alliansfriheten.se. Webbplatsen är ett viktigt inslag i arbetet mot svensk Nato-anslutning, en av de allra viktigaste politiska uppgifterna idag. Syftet med alliansfriheten.se är att vara en kunskapsbank för dem som argumenterar mot att Sverige ska ge upp sin traditionella säkerhetspolitiska linje som i 200 år har hållit landet utanför krig mellan stormakterna. Här finns länkar till grundtexter som belyser den ståndpunkten.

Läs mer...

Café Clarté i Göteborg

Läs mer...En lördageftermiddag härförleden samlade Café Clarté Göteborg en publik på drygt 30 mycket intresserade till en diskussion med TTIP-aktivisterna Li Eriksdotter, historiker, och Emma Wallin, filosof.

Diskussionerna pågick djupt och länge och naturligtvis dök frågan upp: Hur väcker vi en opinion mot avtalet och dess målsättning att sätta den borgliga demokratin åt sidan för storkapitalets slutliga herravälde? Framkom att Jordens Vänner är på gång med "home parties" på känt mönster. Bara att bjuda in en TTIP-aktivist till sitt hem tillsammans med en 15-20 vänner och bekanta. Mycket lovvärt, bara att sätta igång!

Möte i Norrköping om kapitalismen under 2000-talet

Lördag 24 januari samlades drygt fyrtio personer i ABFs lokaler i Norrköping för att delta i en föreläsning med Åke Kilander. Åke talade under rubriken "Kapitalismens globala utveckling under 2000-talet" och föredraget var en sammanfattning och fortsättning av hans artikel om Monopolkapitalet i Clarté nr 3-2014. Utgångspunkten var "Monthly Review"-traditionen om monopolkapital och imperialism med namn som Paul Baran, Paul Sweezy och Samir Amin.
Diskussionen från och med deltagarna kom att röra bl a Baran-Sweezy kontra traditionell marxism, om Kina är en progressiv kraft eller inte och funderingar på vad vi konkret kan göra.

Möte arrangerades av Clarté, Centrum för Marxistiska Samhällsstudier, Kommunistiska Partiet och ABF.

Dags att förbjuda privata vaktbolag

När det kommer till frågan om våldmonopol är det självklart att det sådant kan behövas. Men det måste kontrolleras och regleras på ett bra och ansvarsfullt sätt. Dagens avslöjande i Sydsvenskan skvallrar om att det inte fungerat på det sättet.

Läs mer...

Än en gång om invandring - "det verkliga problemet"

Jag lovade återkomma om bostadsfrågan och de problem invandringen skapar. Men jag hoppar över att visa hur bostadskrisen orsakats av kapitalets offensiv, och hänvisar till min artikel om låtsasmedelklassen i Clarté 1/14. För även om vi lyckas få igenom en förändrad bostadspolitik, kommer bostadsbristen att kvarstå för år framöver. Och invandringen kommer att göra denna brist än mer kännbar. Alltså, borde vi inte slå in på en restriktiv invandringspolitik? Antagligen är det den frågan, och en liknande fråga när det gäller arbetslösheten, som ligger och gnager hos de som anser att jag hittills missat att ta upp "själva problemet".

Läs mer...

Det brunröda argumentet mot flyktingmottagning

Ett centralt "brunrött" argument mot flyktingmottagningen är att denna orsakar "mer arbetslöshet och elände för svensken1" och att om man minskade asylinvandringen skulle – med allt annat lika - både arbetslösheten och eländet minska. Eller åtminstone sluta öka.

Argument av denna typ har framförts vid många tillfällen och i många olika varianter. Det mest kända exemplet, åtminstone här i Uppsala, är den så kallade bollhusresolutionen19392.

Läs mer...

Välfärden och världsläget

Det finns mängder av delförklaringar till varför välfärdskapitalismen har avskaffats i Sverige. De flesta förklaringslinjerna för den inomkapitalistiska sidan av historien löper samman till de ändrade förutsättningarna för världsekonomin efter dollarkrisen 1971, då dollarn inte längre kunde bytas in mot guld. De imperialistiska ländernas samarbete som utgick från den så kallade Bretton Woods-överenskommelsen 1944 upplöstes 1973 på grund av att dollarvärdet gjorts flytande. Därefter vidtog åter konkurrensen mellan de imperialistiska länderna som under tiden före 2:a världskriget och förutsättningen för rustningskeynesianismen och Sveriges exceptionella status raserades.

Läs mer...

Oro

På bloggen 8 dagar oroar sig Stefan Lindgren för välfärden och den svenska nationen. Och så oroar han sig för Clarté. Som av rädsla för att inte vara tillräckligt pk sägs negligera både välfärdsfrågorna och "hotet mot nationen och freden". Stefan Lindgren oroar sig också för SDs framgångar. Ja, han är så orolig att han vill att vänstern ska ta över deras bild av världen. Ty det är inte i första hand kapitalet som sägs hota välfärden, inte främst imperialistiska stormakter som sägs hota freden och den svenska nationen. Det är "den oreglerade invandringen" och alldeles särskilt flyktingarna. Därför har Stefan på sin blogg under det sista året mest oroat sig för invandrare, flyktingar och tiggare, och bara berört välfärdsfrågorna i förbigående, i samband med dessa grupper och de problem de kan förväntas orsaka. Kampen mot kapitalet har fått minimal uppmärksamhet. Resultatet blir en bild där "välfärdskakan" betraktas som given och oföränderlig. All uppmärksamhet riktas mot hur den ska fördelas – vilka som ska få del av den, och vilka som ska bli utan.

Läs mer...

Konspirationsmyter om invandring

Det är en fet falsk myt som cirkulerar i vissa kretsar att kapitalet vill ha fri invandring. Syftet skulle vara att "öka reservarmén" av arbetslösa och därigenom pressa löner och villkor.

Det är empiriskt fel. USA, Canada, Australien och EU har alla mycket snäva gränser för invandring (tänk Schengen!). Obamas omtalade lättnader för en mindre del av de illegala invandrare som redan befinner sig i USA gick hand i hand med en upprustning av gränsskyddet. Redan innan upprustningen kostade det aktningsvärda 12 miljarder dollar per år.

Läs mer...

Kierkegaard om Charlie

Apropå manifestationerna med anledning med det blodiga attentatet mot Charlie Hebdo är det glädjande att erfara att så många människor hos oss åter har fått upp ögonen för yttrandefrihetens betydelse i Västerlandet. Sist vi hade ett liknande skov, fast lokalt och mindre, var i samband med Lars Vilks' och Jyllandspostens muslimhets.

Jag utgår förstås då naivt från att alla som denna gång stod i demonstrationens främsta led, inklusive Lieberman, Netanyahu etc enbart var besjälade av samma demokratiska lidelse.

Ändå finns det anledning att även denna gång tänka efter när någon med höjd röst förkunnar - i synnerhet när denne någon gör det unisont med några av vår tids mest ökända folkmördare - vad 99,5 % av mänskligheten sedan länge har ansett för självklart: Man skall inte annat än i yttersta nödläge skjuta ner - eller bomba -obeväpnade människor.

Situationen för oss i väst påminner mig om den (antidemokratiske, men humoristiske) Kierkegaards iakttagelse för 150 år sedan:
"Folk kräver mera friheter utan att använda dem de har. De har tankefrihet, men kräver yttrandefrihet".

Yttrandefrihet har ett mycket stort värde, som skulle bli än större den dag vi kan tänka fritt från den massiva imperialistiska indoktrinering vi dagligen utsätts för av våra krigförande politiker och media.

 

Tiggare och nationalekonomi

Hur behandlas tiggarna av nationalekonomerna? Finns det underliggande fördomar i deras hypoteser?

I två artiklar i Dagens Nyheter har nationalekonomen Lars Calmfors behandlat tiggarna ur ett nationalekonomiskt perspektiv. På ytan är dessa artiklar underverk av välformulerad glasklar nyliberal logik, ja det låter riktigt ödmjukt, men under ytan finns en rad problematiska antaganden.

En grundbult i Calmfors artiklar är hans antagande att tiggarna har låg utbildning. Det är fascinerande att denna hypotes inte underbyggs av någon statistik. Om jag skulle skriva en artikel om gotlänningar och påstå att ett stort problem var gotlänningarnas låga utbildningsnivå, då skulle alla avkräva mig någon sorts bevis; varifrån har jag hämtat denna uppgift? Men Calmfors redovisar ingen statistik. Det finns nämligen ingen!

Läs mer...

Militant organisering 2.1: Del 4 - Folkrörelselinjen efter FNL- och ISAK-generationen

Ett okritiskt förhållningssätt till FNL-rörelsen och solidaritetsrörelsen för Södra Afrika är ett hinder för att idag frigöra en starkare solidaritetsrörelse i Sverige. Det som behövs är en uppgörelse med den fastlåsning i att antingen att se nationalstaten eller också se ett gränslöst globalt samarbete som den stora lösningen på strategifrågan. Men den dominerande beskrivningen av erfarenheterna av solidariteten med FNL och ANC sätter hinder i vägen.

Läs mer...

Motsättningar i dagens samhälle

Tyvärr har exluderande alltid, oberoende av vem som haft den politiska makten, varit en del av vår kultur i Sverige.
Det har aldrig funnits ett Sverige där alla talade svenska i stugorna eller ett Sverige där alla utövade samma religion och trodde på samma gud. Det har heller aldrig funnits ett Sverige där alla delade samma grundläggande moraliska, politiska och sociala värderingar. Det har däremot legat i den, starkt centraliserade, svenska statens intresse att måla upp en bild av en homogen nation.

Läs mer...

Militant organisering 2.1: Del 3 - Kan FNL- och Isolera Sydafrika-generationen lära oss något?

Hur ser FNL och Södra aktivisternas generation på sina erfarenheter och därmed på hur dagens kamp bör föras? Flera böcker som getts ut senare år om solidaritetsrörelsernas framväxt på 1960-talet fram till segrarna mot USA i Vietnam 1975 och mot apartheid i Sydafrika knappt 20 år senare gör det möjligt att diskutera detta.

Läs mer...

Gnosjöalliansen fullständigt opålitlig

Inför valet lovade Gnosjöalliansen att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Gnosjömoderaterna förnekar, till och med på sin Facebooksida, all organiserad samarbete med Sverigedemokraterna. Efter dagens kommunstyrelsesammanträde (22/12 2014) kan vi dock konstatera att den styrande alliansen i Gnosjö i det fördolda har ett nära samarbete med det främlingsfientliga SD. Vad som förvånar är att samtliga ledamöter från alliansen (7st), Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet, utan undantag, röstade på Sverigedemokraternas kandidat i valet till kommunstyrelsens ordförandeberedning.

Läs mer...

Militant organisering i Vietnamrörelsen

I två inlägg den 7 och 15 december om "militant organisering" inom Vietnamrörelsen anklagas jag av Tord Björk för att ha begått det "grundläggande felet" att osynliggöra "behovet av medvetet vald militans /.../ för att förändra samhället" (i ett inlägg på Socialistiskt forum) och att förminska "betydelsen av FNL-rörelsens framgångar genom militans" (i boken "Vietnam var nära").

Läs mer...

Kampen mot immaterialrätten är revolutionär

Det är känt att girigheten hos kapitalisterna är omättlig. Detta märks tydligt inom mediebranschen. Där försöker man utsträcka rättigheterna till materialet - böcker, musik och film - till att gälla ofantligt länge. Men denna extrema närighet hämmar över hela världen produktivkrafterna och folken, genom att undanhålla dem kulturarv och kunskap från böcker, läromedel och forskningsrapporter. Andra områden som immaterialrätten inmutar är utvecklandet av läkemedel och teknik, via licenser och patent. Det är nu möjligt och rätt att befria folken från den immateriella rättens inskränkningar.

Läs mer...

Invandringspolitik från vänster?

Pål Steigan hör till dem som på senaste tid tagit till orda för en invandringspolitik från vänster, med marxistiskt resonemang, Han har skrivit flera blogginlägg om det och inspirerat en del vänsterfolk i Sverige att anamma hans resonemang. Jag har läst hans inlägg och har några invändningar.

Läs mer...

Militant organisering 2.1: Del 2 - Vad kan FNL-aktivisternas militans lära oss?

Vi kan lära oss mycket av FNL-rörelsens militans. Men det tycks dagens åldrande f.d. FNL aktivister helst vilja glömma. Diskussionen som följt efter utgivningen av boken Vietnam var nära skriven av Åke Kilander ger nya möjligheter att lära sig av FNL-rörelsens erfarenheter och historia. Men den har också svagheter på en begränsad men avgörande punkt som förminskar betydelsen av FNL-rörelsens framgångar genom militans. En svaghet som underlättar för en skönmålning av FNL-rörelsens historia i syfte att slå mot dagens aktivister.

Läs mer...

Mankell om döden (Anmälan)

Jag tror det gäller för väldigt många av oss - oberoende av var, när eller hur vi lever eller har levat - att vi tänker på döden.

Redan i förskoleåldern börjar man tänka på döden som ett problem - men då kanske framför allt på andras - föräldrarnas eller närståendes. Efter fyrtio-femtioårsåldern och krämporna sätter in börjar man märka att man kanske rentav själv är dödlig. Då börjar tankarna igen, nu på allvar, och stannar kvar för gott.

Vi brukar dock trösta oss med att tidpunkten för döden ligger tillräckligt långt bort för att man ännu kan skjuta problemet framåt på obestämd tid.

Intill dess att man, t ex vid ett läkarbesök får reda på att detta inte längre är möjligt, vilket är fallet när man fått en dödlig cancer.

Läs mer...

Militant organisering 2.1: Del 1 - Bryt tystnaden kring Vietnamrörelsens militans

Kan tidigare rörelsers erfarenheter användas i dagens situation för att förändra samhället? I ett samhälle med växande klyftor med förnedring av arbetslösa, brutalisering av arbetslivet, växande klyftor inom och mellan länder och skenande miljöförstöring kunde erfarenheter vara till nytta. Inte minst om de innehåller viktiga lärdomar om hur en folkrörelse kan växa fram som med vad den gör förmår utmana hela den rådande samhällsordningen. Ett ifrågasättande som bärs fram av människor ur vad Svenska akademin definierar som folkrörelsers grund, folkets breda lager.

Läs mer...

Prenumerera!

Våra fasta bloggare

Hans Isaksson

Hans IsakssonFödd 1941. Inträde i Clarté för första gången 1963. Skriver om film, TV, medicin och allmänt samhällskritiskt. Hemsida: isakssons.eu.

Jonas Lundgren

Jonas LundgrenFödd 1991 och bosatt i Stockholm. Bakgrund i Vänsterpartiet. Kulturpolitisk debattör, driver Kulturpolitikbloggen. Förbundsordförande för Unga Republikaner. Sitter i Svenska Clartéförbundets förbundsstyrelse.

Vill du skicka in en artikel?

Har du ett konstruktivt inlägg som passar på Clartés blogg? Skicka in din artikel till clarte.nu så finns chansen att den blir publicerad här på Clartés blogg. Skriv maximalt 4000 tecken och skicka in artikeln. Vi hör av oss oavsett artikeln passar för publicering eller inte.

Senaste kommentarerna

 • Uttalande från Clartés stämma 2017

  Kerstin Stigsson 16.04.2017 15:27
  Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om ...
   
 • Ännu en nyfrälst ”realist” med bakgrund i vänstern

  Jan Wiklund 13.04.2017 11:00
  Ändå tar det förstås sin lilla tid. Jag tror det var Giovanni Arrighi som påpekade att det brukar ta ...
   
 • Om staten

  martin oskarsson 12.04.2017 21:30
  Den svenska statens "mjuka" sida har blivit hårdare. Försäkringskassan kräver extra läkarintyg och ...
   
 • Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

  Jan Wiklund 12.04.2017 12:40
  Rimligen borde det pågå en strategisk strid inom borgerskapet just nu. Å ena sidan gäller det att ...
   
 • Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

  Jan Wiklund 12.04.2017 10:54
  Egentligen är det ännu värre än så. Staten och kapitalet samarbetade även förr - t.ex. Televerket och ...