JM!

Dostojevskijs lysande reaktionära roman, ägnad åt ett ursinnigt angrepp på tidens vänster Anteckningar från ett källarhål börjar med orden Jag är en bitter man. Lika fyndig är inte Du i din polemik, även om du är lika bitter. Jag begär inte att Du skall förstå att många av oss är lika förbannade på Dig, vilket medför en del formuleringar i Nilssons/Nybergs kritik som Du lätt kan betrakta som orättvisa och i Din bitterhet väljer att göra det.
Men även om vi under de senaste åren av Dig omväxlande har kallats hönster, anpasslingar och att ägna oss åt verbiage och släppa ut hot air m.m. borde Du ändå kunna förstå att vi egentligen inte är glada för att Du öppet nu ställer Dig utanför det vi representerar - märk att Du inte är utesluten från Clarté, ty du har på senare år inte varit betalande medlem. Men i dagens läge skulle Du sannolikt inte kunna accepteras för återinträde.

Det är ej heller inte så att vi kallar dig run - det är därför som vi blir upprörda när du hoppar ner bland detta folk och använder deras argument. Ditt val att publicera Dig i Nya Tider var inte en blixt från klar himmel - och förhållandet att Du inte känner skunkdoften vid läsandet av denna publikation och informeras om redaktionens antecedentia är illavarslande. Många av oss i Clarté har under åtskilliga år fått ägna oss att, i ökande utsträcknng, försvara Dina stundom utrerade ställningstaganden i vissa frågor, t ex beträffande Dina nedlåtande attityder till asylsökanden, tiggare, bögar, EU-romer. Detta, eftersom vi ansetts tillhöra samma rörelse, där Du med rätta har ansetts vara en betydande auktoritet- medlem eller inte. Om vi är glada är det endast för att vi slipper detta besvär.

Du ursäktar Dig med att de ledande borgerliga fora refuserar Dig och utgår, sannolikt delvis felaktigt, från att detta helt och hållet sker på politiska grunder. Du vill ju att Mina ord skall spridas och läsas och blir desperat då Du alltmera ofta blir refuserad. Du anser Dig vara utsatt för inskränkt yttrandefrihet, varför Du går över gränsen och publicerar Dig hos en rörelse, vars marktrupper med hot och våld och genom tio-tolv mord det sista decenniet verkligen försöker täppa till munnen på de progressiva. Är inte dessa också en elefant som Du inte ser?
Du bör vara medveten om att Du talar till kamrater som hela livet varit utsatta för att inte fått se sig publicerade i borgerliga media utan att för den skull känna sig personligen kränkta. Alla vill vi se oss i tryck, men när Du talar om mina ord skall skall spridas och läsas låter Du som vore Du en Jesus eller Zarathustra. Ingen av oss ifrågasätter Din begåvning eller kunskaper, bara Ditt politiska omdöme. Kom ner på jorden! Det får aldrig vara för sent.

Jag och många andra inom vänstern delar Din irritation mot den splittran de och avledande roll som allsköns tal om homofobi och rasism och liknande kan spela, där den ersatt grundläggande strider mot borgerskap, kapitalism och imperialism, d v s ersatt denna avgörande front med mindre avgörande stridsfrågor inom folket. Om ett socialistiskt eller kommunistiskt parti övergår till att i stället kalla sig feministiskt är detta en kapitulation å arbetarklassens vägnar. Men felet är inte är inte, som Du mer än antyder, att folk kämpar för kvinnors rätt, för bögars och flyktingars rättigheter - utan om de inskränker sig till detta.
När Du hävdar att Clarté försummar att söka den materiella grunden för framgångarna för (i Sverige) SD och andra högerkrafter stämmer detta definitivt inte på oss. Ej heller att vi vore hemfallna åt sk identitetspolitik. Eftersom denna beskyllning är så osaklig behöver vi inte här orda mera om den. Tyvärr har Du själv inte varit så produktiv när det gällt att klarlägga nämnda materiella grundvalar, att det skulle berättiga Dig att bränmärka vänsterns tillkortakommanden på detta område. Du borde granska Dina insatser i detta avseende, som enligt min uppfattning inskränker sig till att upprepade gånger referera några exempel ur arbetarrörelsens och den europeiska politikens historia - och till att kasta skit på vänstern.

En mindre fråga: Du refererar i din replik till Gunnar Sträng, som kallade egnahemsägarna för vårt folk. Om jag inte minns fel -  var det inte snusarna han talade om när partiet ville höja skatten på vitala produkter som Ljunglöfs, General och Röda Lacket? Men det är en bisak.

Kommentarer   

0 #1 Frank Nilsson 2016-11-08 12:28
Jag noterar att Hans Isaksson undviker att beröra det Jan Myrdal skrev om, nämligen vänsterns glidning till att överta imperialismens ståndpunkter (som t.ex. Jonas Sjöstedts ståndpunkt i Syrienfrågan). Det är särskilt allvarligt i ett läge där faran för ett storkrig växer.

I ett sådant läge gäller det att samla bredast möjliga enhetsfront mot det imperialistiska kriget och för freden.

Iställer väljer Hans Isaksson att försöka åstadkomma ett karaktärsmord på Myrdal.

Jag förstår att Hans Isaksson som gammal (r)-are inte har något grundmurat begrepp om detta med huvudmotsättning och enhetsfront, men skulle ändå vilja rekommendera läsning av Dimitrovs "Enhetens och folkfrongtens problem".

Jan Myrdal hänvisade också till Dimitrov, men betydelsen av detta verkar ha gått Clartéstyrelsen förbi...
Citera

Nytt på Clartébloggen

Bolsjevikernas centralkommitté sammanträder den 10 oktober 1917.

Petrograd, 10 oktober 1917

Benny Andersson - 9 oktober 2017

Den 10 oktober 1917 vaknade Petrograds invånare till vad som såg ut att bli ännu en dag av regn och kalla vindar från Neva och Finska viken. Vänstermensjeviken Sukhanov lovade sin hustru att sova över på arbetet, som han brukade när vädret var dåligt. Strax före tio på kvällen började det knacka...

Läs mer...

MODERN av Bertolt Brecht på Teater Tribunalen

Webbredaktionen - 8 oktober 2017

Revolution kräver kamp. Kamp kräver kunskap. Kunskap kräver medvetenhet. Pelagea Wlassowa är en enkel kvinna. Hon sköter hemmet, tar hand om sin son och accepterar stilla att hon inte har någon möjlighet att påverka sitt liv. Men en dag kommer hon i kontakt med en grupp revolutionärer. Ofrivilligt dras hon...

Läs mer...

NMR:s senaste göteborgshistoria

Hans Isaksson - 1 oktober 2017

NMR-marschen i Göteborg den sista september blev trots massiv förhandspublicitet och dito polisskydd mot tiotusentals förbannade göteborgare  ingen odelad framgång för nazisterna. Såvitt man inte vill kalla en eskorterad promenad från den ena ICA-butiken till den andra och åter för en framgång. Jimmy...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Bildtext

Klokt tänkt om miljön

Åke Kilander - 29 december 2016

Marxistisk analys behövs för att reda ut de ekologiska frågorna. Åke Kilander rekommenderar...

Läs mer...

Bildtext

Öppet mål för arbetarrörelsen (intervju)

Mats Wingborg - 29 december 2016

Mats Wingborg om SD, alliansen och Svenskt Näringsliv _ Öppet mål för arbetarrörelsen.

Läs mer...

Bildtext

Timothy Snyder sprider myter

Daniel Lazare - 29 december 2016

Partisaner, judiska motståndsrörelser i och inte minst Sovjet drog lika mycket elände över...

Läs mer...