Tankefrihet med förhinder

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

Informationsinhämtandet åt USA:s Nationella säkerhetsmyndighet är outsourcat till det privata, multinationella PR-bolaget Booz Allen Hamilton, där Edward Snowden arbetade, innan han blev efterlyst av sin förre uppdragsgivare. Företaget grundades 1914, har en omsättning på 6 miljarder dollar och är en frukt av USA:s krigspropaganda under Första Världskriget.
Om man verkligen vill lära sig något om den ideologi som styr våra moderna västerländska samhällen duger det inte att bara med 40 poäng statskunskap på universitet, studera EU:s grundlagaroch studera USA:s författning och dess presidenters tal från Jeffersson, Lincoln, Kennedy eller Obama. Inte ens en bekantskap med Antonio Gramscis teori om borgerlig "hegemoni" kan ersätta ett studium av Edward Bernays skrifter och liv om man vill förstå varför vi ständigt låter oss regeras av minoriteter med intressen motsatta våra.
Det ger den konkreta historien om hur Barnays PR-företag, sedan 1919 med verksamhet liknande Booz Allen Hamiltons hjälpte till med att i symbios med stat och kapitalistiska storföretag utveckla en struktur för insamlande av information om individer och samhälle och samtidigt distibruera för makten nyttiga idéer till dem.


Barnays, som avled nästan 104 år gammal 1995, anses ha varit en av USA:s hundra mest inflytelserika personer under 1900-talet. Han grundade sin PR-firma 1919 och var kanske de förste att tala om "public relations" om den
(des-)information som sprids av den egna myndigheten eller betalande kunder till skillnad från "propaganda" som spreds av andra stater eller konkurrenter till de företag som i regel var Bernays' kunder.
Vi sägs leva i ett demokratiskt samhälle, även om kapitalismen fanns på plats långt före demokratin. Vart fjärde år kan vi nämligen i princip välja lagstiftare i enlighet med våra preferenser - med den reservationen att de lagar våra ombud stiftar numera måste vara kompatibla med EU:s. Med vissa undantag får vi framför allt inom lagens ram yttra och vad vi vill - till exempel att demokrati och yttrandefrihet överhuvudtaget är skräp och borde avskaffas.
Yttrandefrihet är ett bra ting. Om vi verkligen skall kunna dra nytta av yttrandefriheten kräver den dock tankefrihet. I teorin taget har vi alltid sådan, även under i de mest nattsvarta diktaturer.
Men - som alla vet - brukar tankens frihet endast i undantagsfall utnyttjas. Genom tiderna har makten, som sannolikt inte skattat denna frihet så högt, lagt ner mycket möda för att vidmakthålla denna vår uraktlåtenhet.
“Det medvetna och intelligenta manipulerandet av massornas vanor och åsikter är ett viktigt element i ett demokratiskt samhälle. De som styr denna osynliga samhällsmekanism utgör en osynlig regering som är den sanna regeringsmakten i vårt land". Detta hävdade Edward Bernays 1928 i sin kända skrift "This Business of Propaganda". Här kan man verkligen tala om en utsaga direkt från hästens mun.
Om man verkligen tror Bernays beträffande vad han säger om fria, demokratiska samhällen (enkannerligen om det, enligt egen utsago, största av alla), borde man rentav ställa sig frågan om man strängt taget borde tala om dylika samhällen, eftersom tankemanipulerade människor knappast kan tänka fritt och därför inte heller fritt kan yttra sig och välja styresmän. Dessutom styrs folk enligt Bernays inte av dem som de för ändamålet trott sig välja.
Om man bara läser det korta citatet från Bernays, utan att veta mera om författaren, kunde man tro att han gillade demokrati och tankens frihet och ogillade manipulation av folks tankar. Denna tolkning tenderar dock att överskatta hans demokratiska sinnelag och bortse från att han hela sitt liv försörjt sig på just sådan manipulation.
Bernays betjänade under decennier ett antal presidenter genom att lägga upp deras propaganda - t ex rådde han myndigheterna att i maktens intresse underhålla och förstärka fruktan för kommunismen - ett råd man definitvt efter Andra Världskriget tog fasta på. Han lade upp den kampanj åt United Fruit vilken 1954 störtade vänsterregeringen Guatemala m m . Bland hans mest lyckade uppdrag för storbolagen var hans kampanjjippo för tobaksindustrin på 20-talet som äntligen, under slogans om kvinnornas frihet (cigaretten är "Frihetens Fackla") fick USA:s kvinnor att börja röka offentligt. Barnays skriver "Vi lever en tid av massproduktion. I den materiella produktionen har vi utvecklat en omfattande teknik för distributionen. Vi behöver numera också en teknik för massdistribution av tankar".("Manipulating Public Opinion" 1928)
Icke olikt vad man i dessa dagar möter hos den EU-byråkrati som, trots tal om demokrati medvetet upprätthåller det "demokratiska underskott" som medger dess fortvaro var Bernays ideologi snarast en av "upplyst diktatur" i samverkan med USA:s storkapital och militärmakt, landets ryggrad. Enligt honom närstående ansåg han privat att allmänhetens demokratiska omdöme var alltför opålitligt. Folket måste därför "styras ovanifrån" och i dessa dagar alltmer uppenbart också övervakas.
Eftersom denna styrning och övervakning av massornas vanor och åsikter för att fungera måste ske diskret, men anses så vital för samhällets fortbestånd, har numera begreppet "spioneri" fått en ny och bredare innebörd, t ex att avslöja statens spioneri mot det egna folket.
Från dem som avslöjade IB:s underrättelseverksamhet, riktad mot vänstern i arbetarrörelsen, fram till Mannings avslöjande av USA:s lögner och krigsförbrytelser (som vi känt till i minst 50 år) och Snowdens "avslöjanden" och regimens och IT-bolagens spioneri mot bl a det egna folket är makten uppenbarligen beredd att androm till varnagel slå till mycket hårt mot dem som under stora personliga uppoffringar varit beredda att dokumentera myndigheternas övergrepp mot demokratin.
Det har å andra sidan av konspiratoriskt lagda påpekats att Bernays' osynliga regering, "den sanna regeringsmakten," likt en gång DDR:s regim såg på Stasi, samtidigt inte är helt obekväma med de avslöjanden som Snowden via The Guardian nu i sovrat skick offentliggör. Ty när folk får reda på att myndigheten via internet och lydiga IT-bolag förfogar över nästan total information om medborgarna tjänar blotta medvetandet om existensen av denna övervakning som ett maktmedel mot folkets massa. Att USA:s ettersura president  nu hävdar att denna verksamhet för spioneri och masspåverkan behövs för terrorbekämpning och har "räddat liv" är obevisat, men kan möjligen i något fall vara sant. Fast det förklarar inte att den för USA:s del således har pågått åminstone 80-90 år innan någon nämnde förekomsten av "internationell terrorism".
"Tänka fritt är stort men tänka rätt är större" står fortfarande över porten till vår äldsta universitet, dvs en problematisk aforism av Thomas Thorild. Den höggs in väggen ett par århundraden innan "politik korrekthet" fått sina citationstecken omkring sig och en egen ironisk förkortning: PK. Om man skulle byta devis över porten. och därvid hålla sig närmre sanningen skulle det stå: "Vad som i varje skede är rätt bestäms av rådande maktförhållanden". Dessa förhållanden väger idag inte,och lika litet som på Thorilds tid, till folkets fördel.

 

 

Kommentarer   

 
0 #3 Carmencita 2013-07-07 20:36
Det går att ha flera synvinklar på problemet tänka stort och större. Dock är klart att i vår historia har överordnade ansett sig ekonomiskt ha "guds hand" med sig i motsats till oss underordnade som endast skulle användas.
Vi var objekt åt den högre tanken som ju var och är ekonomisk.

Den starkaste subjektet (krigsherren) skulle segra i världen. För att vilja få seger måste det tänkas rätt.
Citera
 
 
0 #2 Hans Isaksson 2013-07-02 00:55
Det tror jag inte. Efter en snabb genomgång av ett antal ganska seriösa och kunniga auktoriteter som alltsedan
1887 (då man som först högg in citatet) måste jag dra slutsatsen att inte en jävul tyckt sig förstå vad Thorild egentligen menade. Och jag håller med dem.
Men mannen var nog egentligen en hedersman för sin tid.
Citera
 
 
0 #1 jan mellring 2013-06-27 22:58
"Tänka fritt är stort men tänka rätt är större"
kanske menade torild att naturens lagar står över människors ideer
jm
Citera
 

Ett urval andra artiklar av samma författare

Springtime for Hitler?

publicerad i Clartébloggen 22 januari 2017

Ledare - Dumpad livslön

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

Ur hästens mun

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

En from förfalskning

publicerad i Clartébloggen 14 december 2016

Vårt folk???

publicerad i Clartébloggen 27 november 2016

Fidel dog igår

publicerad i Clartébloggen 26 november 2016

Dylan: Vår granne, busen

publicerad i Clartébloggen 11 november 2016

En bitter man

publicerad i Clartébloggen 30 oktober 2016

Amerikanska Jeans (Anmälan)

publicerad i Clartébloggen 4 oktober 2016

RT+svensk extremhöger=Sant?

publicerad i Clartébloggen 3 oktober 2016

Ännu en fjättrad folktribun

publicerad i Clartébloggen 11 september 2016

Carolas framgångssaga

publicerad i Clartébloggen 8 september 2016

Så möter vi det ryska hotet

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Ditt nya hem

publicerad i 1/16 Någonstans att bo 15 juni 2016

Ett generöst förslag?

publicerad i Clartébloggen 30 mars 2016

Prenumerera!

Aktuella bloggartiklar

Daniel Hedlund ny ordförande i Clarté

Clartéredaktionen - 22 maj 2017

Vänsternationalism

Kerstin Stigsson - 18 maj 2017

Nationella Frontens ekonomiska dubbelspel

Benny Andersson - 4 maj 2017

Loretta Napoleonis bok Kidnappningsindustrin

Åke Kilander - 18 april 2017

Terrordådet i Stockholm den 7 april

Förbundsstyrelsen - 11 april 2017

Uttalande från Clartés stämma 2017

Clartéstämman - 28 mars 2017

Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

Hans Isaksson - 9 mars 2017

Inställda operationer

Dan Israel - 13 februari 2017

Om Nordirland, ett svar till Lennart Rahm

Kerstin Stigsson - 12 februari 2017

Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

Benny Andersson - 5 februari 2017

Slutord, för den här gången

Benny Andersson - 29 januari 2017

Slutreplik till Kerstin Stigsson om Nordirland.

Lennart Rahm - 25 januari 2017

Strejk i Göteborgs hamn!

Webbredaktionen - 24 januari 2017

Springtime for Hitler?

Hans Isaksson - 22 januari 2017

Behöver Sverige invandrad arbetskraft?

Benny Andersson - 15 januari 2017