Bränderna och upploppen i våra förorter påminner oss om att något är väldigt fel i samhället. Ungdomen är i mångt och mycket temperaturmätare på hur samhället fungerar. Få har kunnat missa hur samhället sparat resurser och pengar på de som har minst utrymme i samhällsdebatten, medborgare som ser sin "åker" dränerad och torrlagd i rasande fart. Få politiker med röststyrka säger ifrån då jobbskatteavdragen avlöser varandra, samtidigt som välfärdskurvan för de etablerade med tillsvidare anställningar och höga löner stiger brant. 100 miljarder sådär har postats till de välbärgades lönekuvert medan arbetslöshetssiffrorna lyser röda och ligger på snart 9 procent. Hela processen påskyndas av EU där våra lama ankor till politiker sitter och trycker i sina bänkrader. Deras inflytande är ringa och deras huvuduppgift att vara EU-systemet till lags.

Steget till Husby syns långt men är icke det ty svallvågorna når oss också i Sverige.
Här hemma innebär det att förorterna dräneras på service och medborgerliga inrättningar. Centrumanläggningar mister sina butiker då de internationella kapitalet äger centrumanläggningarna, och driver ut hyresgästen med cynism, och profit som drivande kraft. Tillsammans med ungas arbetslöshet, och i många fall dåliga skolgång, väller hat mot samhällsordningen upp hos de unga. I Frankrike under regeringen Sarkozy var upploppen särskilt starka. Unga människor utan framtidshopp skövlade och brände under ett par veckor Paris förorter.
Husbyungdomens upplopp måste ses i bilden av det som händer i Europa, och i bilden av vad som sker i Sverige, där regeringens s.k jobblinje inneburit en katastrof för de som regeringen betecknat som människor i utanförskap. En beteckning som är tillskuren att passa en elitistisk människosyn, som illa passar den gängse medborgaren. Ity utanför är medborgarna inte tvärtom mitt i samhället där somliga inte räknas.  Det är unga utan utbildning, det är människor i vårdbehov som tvingas arbeta i nedvärderande FAS 3 jobb, som 1930-talets AK-arbetare. Världsekonomin är i gungfly och 1930-talets depression och regression ter sig lindrigt i jämförelse. Det kräver  idag en handlingskraftig ekonomisk injektion från regeringens maktcentra och ekononomikansli typ statlig stimulanspolitik, istället ser vi en insnörpt ekonomi, i smala ekonomiska gränder, som tränger ihop arbetslösa och vårdkrävande i en salig röra, med växande maktlöshet, och frustration som svar.

 

Kommentarer   

0 #3 Helge 2013-07-13 19:43
(... forts)

En sekundär orsak är önskan att förändra turordningsreglerna i LAS och därigenom öka godtyckligheten, bl a gentemot fackliga företrädare.

Clarté låter numera nästan som Dagens nyheter :-). Inte har väl Clarté glömt klasskampen? Gör inte det!

Vänlig hälsning
Helge
(clarteist på 70-talet)
Citera
0 #2 Helge 2013-07-13 19:40
Förvisso finns det många problem i förorterna, förvisso också en stor andel trasproletariat. Vad gäller Husby vet vi nu att den tändande gnistan var polisens upptrappning vad gäller bevakning av narkotikaförsäljarna i området.

Många åsikter florerar beträffande orsaken till invandringen i Sverige. En vanlig och av statsmakten sanktionerad uppfattning är att människor i andra länder av oklar anledning är oförmögna att klara sig själva och därför måste få komma hit. Orsaken är emellertid en annan :-). Ägarna till de större svenska koncernerna har trots fortsatt rationalisering i arbetslivet och därigenom minskat behov av arbetskraft via sina branchorganisationer drivit frågan om s k arbetskraftsinvandring sedan slutet av 70-talet. Läs Dagens industri! Huvudorsaken är konkurrenssituationen och ägarnas önskan om vinstmaximering. Metoden är arbetslöshet vilket sänker priset på arbetskraften.

(forts följer ...)
Citera
+1 #1 Dine Malmsten 2013-05-27 14:43
I dag är politiska partier , företrädare för medelklass och överklass.
Den medelklass, som köpt bostads rätt och fortfarande har fast anställning och någorlunda bra betalt.
De så kallade "socialistiska partierna" värnar om dessa väljare och deras hjärte frågor, "feminism" "HBTQ" "miljö" "kravmärkta varor" "vegetarisk kost" osv.
Under tiden som man varit upptagen med dessa frågor har klassklyftorna växt, välfärdsystemet urholkats, offentlig sektor sålts ut, arbetsvillkoren försämrats, individuell löne sättning, ring och spring jobb ersatt fasta anställningar och det senaste,man importerar folk till byggen, resturanger och städning.
Snöskottning för ett tak kostar 1400 tim, snöskottarens lön 80 kr i tim.
Pengar plockas ut i ren vinst,allt mindre går till lön.
Ojämnlik fördelning av ekonomiska till gångar ! Blir ojämnlik fördelning av makt.
Man skickar "genus kärringar" till förorten, för att unga killar har för mycket makt?
Citera

Nytt på Clartébloggen

GP vill att borgarnas sympatisörer skall återvända från SD - enbart

Fred Torssander - 26 september 2017

Teodorescu på Göteborgsposten verkar uppfatta problemet för den borgerliga parlamentarismen idag. Hon skriver att ”Om det parlamentariska läget känns hopplöst nu är det inget mot vad det kan komma att bli om alltfler väljare upplever att makthavarna föraktar dem och vänder dem ryggen. (GP 23/9...

Läs mer...

Alexandra Kollontaj (t v), en av revolutionens ledare och folkkommissarie för sociala frågor.

Ryska revolutionen 100 år

Martin Fahlgren - 24 augusti 2017

I år är det 100 år sedan den ryska revolutionen ägde rum, en händelse som skakade om hela världen och som fick djupgående återverkningar på 1900-talets historia. Den inledde en epok av omvälvningar som ryckte loss en stor av mänskligheten ur kapitalismens grepp: Östeuropa (efter 2:a världskriget), Kina,...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Bildtext

Krönika

Margareta Zetterström - 29 december 2016

Jan Myrdal har fått kritik för sin medverkan i Nya Tider. Han försvarar sig med att tidningen inte är...

Läs mer...

Litteraturlista och kommentarer - Clarté nr 4/2016

Åke Kilander - 19 januari 2017

Litteraturlista och kommentarer till artiklarna Planeten pallar inte mer och Klokt tänkt om miljön i...

Läs mer...

Bildtext

Ledare - Reepalus linje 2

Mikael Nyberg - 29 december 2016

En bekant hamnade bredvid en höjdare från Wall Street vid en middag i New York. De kom in på de...

Läs mer...