geschwister_scholl_stamp_gdr_1961.jpggeschwister_scholl_stamp_gdr_1961.jpgDet senaste decenniet präglas av politisk och framför allt organisatorisk tillbakagång för arbetarrörelsen i Europa samt av motsvarande frammarsch för tidigare tillbakatryckta extrema högerkrafter med rasistiska och fascistiska förtecken. Då finner vissa borgerliga ledarsidor att det är dags än en gång köra en påle genom det spöke fortfarande anses gå runt i Europa, kommunismen, och framför allt på samtida svenska antifascister - främst Jan Myrdal (86) förstås. Samt på journalisten Martin Schibbye och Filmskaparen Gabriella Pichler, som också betecknas som varma anhängare till historiska "massmördare" som Lenin och franska revolutionens främste ledare, Robespierre, eftersom de accepterat litterära pris, döpta efter dessa två.

Smålandsposten kontrasterar 23/2 våra vänsterintellektuella mot en legitim antifascist, Sophie Scholl. Hon giljotinerades likt brodern av nazisterna i februari 1943 för sin medverkan i Vita Rosen, en företrädesvis kristen motståndsgrupp mot hitlerregimen. Hon var en riktig antinazist, ty som Smålandsposten påpekar
"Hennes motstånd mot den kollektivistiska ideologin är rotad i en kristen tro och i studier i klassisk filosofi".
Detta till skillnad från svenska "så kallade intellektuella" vänstermänniskor vars engagemang genomgående sägs härröra från marxism-leninismen, ty "Överallt där Lenin fått stå byst i maktens korridorer har människor som Sophie Scholl förföljts" påstår Smålandsposten.
Även den som, uppenbarligen till skillnad från ledarskribenten, inte vistats i alla sådana korridorer måste ändå notera att i DDR talrika gator, minnesstenar och diverse institutioner i alla fall ofta bar hennes namn. Hon porträttrerades på frimärken. I synnerhet sedan 1970-talet har samma välförtjänta uppmärksamhet ägnats åt henne och hennes organisation även i det förenade Tyskland sedan Västtysklands myndigheter äntligen postumt upphävde dödsdomarna mot dem på 80-talet. Även kommunister som Karl Marx, Ernst Thälmann och Bertolt Brecht hedras i det enligt Smålandsposten intellektuellt mera högstående Tyskland.
Smålandsposten som säkert anser sig vara motståndare till "kollektivistiska ideologier", gräver ovanligt djupt i idéhistorien och påstår modigt att nazismen i detta avseende egentligen kopierade marxismen. Denna upptäckt är kanske nästan lika grundad som Hitlers, att kommunismen var inspirerad och styrd av "judarna på Wall Street".
Vad gäller kristen tro och klassisk filosofi som motgift mot "kollektivistisk ideologi" kan man erinra om att den revolutionäre borgaren Robespierre var grundligt filosofiskt skolad och via Rousseau influerad av den kristna jansenismen, att Marx - doktor i ämnet - och Lenin förvisso var ordentligt hemma i filosofins historia, att Stalin studerat till ortodox präst och att nazisternas ideolog Rosenberg var mycket bevandrad i europeisk, och till med indisk, filosofi. Platon, den mest klassiske filosofen av alla, var dessutom den förste att just på filosofiska grunder förorda ett totalitärt, kollektivistiskt samhälle.
Robespierre och den franska revolutionen förknippas i hans land ännu framför allt med avskaffandet av feodalism och slaveri och den första europeiska proklamationen av mänskliga rättigheter. Smålandsposten hävdar däremot att hans namn och revolutionen idag främst förknippas med giljotinen - trots att fallbillan hade använts i Europa sedan 1200-talet och i det borgerliga och icke-kollektivistiska Frankrike användes fram till 1981.
Lenin förknippas av mig och fortfarande av flertalet ryssar med tsarväldets avskaffande och uppbyggandet av ett modernt Ryssland - inte med "folkmord".
Lenin och Robespierre deltog i revolutionskrig och försvarade sina nationer mot inre och yttre fiender, vilket krävde människoliv. Borgarnas summariska massavrättningar 1871 efter Pariskommunens nederlag skördade 10 gånger fler offer än franska revolutionens "terror" 1792-94 i hela Franrike.
Att bortse från de sammanhang Lenin och Robespierre verkade i skulle vara lika felaktigt som att endast tala om de borgerliga revolutionärerna George Washington och Thomas Jefferson som "folkmördare" eftersom de dessutom var slavägare och grundlade en nation som med våld rensade landet från urinnevånare. Veterligen brukar borgerliga historieskrivare i deras fall aldrig begå just detta misstag.

 

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Nytt på Clartébloggen

Bolsjevikernas centralkommitté sammanträder den 10 oktober 1917.

Petrograd, 10 oktober 1917

Benny Andersson - 9 oktober 2017

Den 10 oktober 1917 vaknade Petrograds invånare till vad som såg ut att bli ännu en dag av regn och kalla vindar från Neva och Finska viken. Vänstermensjeviken Sukhanov lovade sin hustru att sova över på arbetet, som han brukade när vädret var dåligt. Strax före tio på kvällen började det knacka...

Läs mer...

MODERN av Bertolt Brecht på Teater Tribunalen

Webbredaktionen - 8 oktober 2017

Revolution kräver kamp. Kamp kräver kunskap. Kunskap kräver medvetenhet. Pelagea Wlassowa är en enkel kvinna. Hon sköter hemmet, tar hand om sin son och accepterar stilla att hon inte har någon möjlighet att påverka sitt liv. Men en dag kommer hon i kontakt med en grupp revolutionärer. Ofrivilligt dras hon...

Läs mer...

NMR:s senaste göteborgshistoria

Hans Isaksson - 1 oktober 2017

NMR-marschen i Göteborg den sista september blev trots massiv förhandspublicitet och dito polisskydd mot tiotusentals förbannade göteborgare  ingen odelad framgång för nazisterna. Såvitt man inte vill kalla en eskorterad promenad från den ena ICA-butiken till den andra och åter för en framgång. Jimmy...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Bildtext

Klass med nio liv (intervju)

Beverly J Silver - 29 december 2016

Fackligt folk i USA på 1920-talet hade inte många skäl för optimism. Medlemstalen hade rasat, och...

Läs mer...

Bildtext

Nationalstaten död? Men den rör ju på sig!

Daniel Hedlund - 29 december 2016

Det sägs att nationalstaten är överspelad och att kapitalisterna har blivit globalister. Tvärtom,...

Läs mer...

Bildtext

Marx står sig

Nina Björk - 29 december 2016

Marxismen har gett mig de bästa redskapen för att förstå den kapitalism vi lever i, förklarade...

Läs mer...