Om värdiga och ovärdiga antifascister

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

geschwister_scholl_stamp_gdr_1961.jpgDet senaste decenniet präglas av politisk och framför allt organisatorisk tillbakagång för arbetarrörelsen i Europa samt av motsvarande frammarsch för tidigare tillbakatryckta extrema högerkrafter med rasistiska och fascistiska förtecken. Då finner vissa borgerliga ledarsidor att det är dags än en gång köra en påle genom det spöke fortfarande anses gå runt i Europa, kommunismen, och framför allt på samtida svenska antifascister - främst Jan Myrdal (86) förstås. Samt på journalisten Martin Schibbye och Filmskaparen Gabriella Pichler, som också betecknas som varma anhängare till historiska "massmördare" som Lenin och franska revolutionens främste ledare, Robespierre, eftersom de accepterat litterära pris, döpta efter dessa två.

Smålandsposten kontrasterar 23/2 våra vänsterintellektuella mot en legitim antifascist, Sophie Scholl. Hon giljotinerades likt brodern av nazisterna i februari 1943 för sin medverkan i Vita Rosen, en företrädesvis kristen motståndsgrupp mot hitlerregimen. Hon var en riktig antinazist, ty som Smålandsposten påpekar
"Hennes motstånd mot den kollektivistiska ideologin är rotad i en kristen tro och i studier i klassisk filosofi".
Detta till skillnad från svenska "så kallade intellektuella" vänstermänniskor vars engagemang genomgående sägs härröra från marxism-leninismen, ty "Överallt där Lenin fått stå byst i maktens korridorer har människor som Sophie Scholl förföljts" påstår Smålandsposten.
Även den som, uppenbarligen till skillnad från ledarskribenten, inte vistats i alla sådana korridorer måste ändå notera att i DDR talrika gator, minnesstenar och diverse institutioner i alla fall ofta bar hennes namn. Hon porträttrerades på frimärken. I synnerhet sedan 1970-talet har samma välförtjänta uppmärksamhet ägnats åt henne och hennes organisation även i det förenade Tyskland sedan Västtysklands myndigheter äntligen postumt upphävde dödsdomarna mot dem på 80-talet. Även kommunister som Karl Marx, Ernst Thälmann och Bertolt Brecht hedras i det enligt Smålandsposten intellektuellt mera högstående Tyskland.
Smålandsposten som säkert anser sig vara motståndare till "kollektivistiska ideologier", gräver ovanligt djupt i idéhistorien och påstår modigt att nazismen i detta avseende egentligen kopierade marxismen. Denna upptäckt är kanske nästan lika grundad som Hitlers, att kommunismen var inspirerad och styrd av "judarna på Wall Street".
Vad gäller kristen tro och klassisk filosofi som motgift mot "kollektivistisk ideologi" kan man erinra om att den revolutionäre borgaren Robespierre var grundligt filosofiskt skolad och via Rousseau influerad av den kristna jansenismen, att Marx - doktor i ämnet - och Lenin förvisso var ordentligt hemma i filosofins historia, att Stalin studerat till ortodox präst och att nazisternas ideolog Rosenberg var mycket bevandrad i europeisk, och till med indisk, filosofi. Platon, den mest klassiske filosofen av alla, var dessutom den förste att just på filosofiska grunder förorda ett totalitärt, kollektivistiskt samhälle.
Robespierre och den franska revolutionen förknippas i hans land ännu framför allt med avskaffandet av feodalism och slaveri och den första europeiska proklamationen av mänskliga rättigheter. Smålandsposten hävdar däremot att hans namn och revolutionen idag främst förknippas med giljotinen - trots att fallbillan hade använts i Europa sedan 1200-talet och i det borgerliga och icke-kollektivistiska Frankrike användes fram till 1981.
Lenin förknippas av mig och fortfarande av flertalet ryssar med tsarväldets avskaffande och uppbyggandet av ett modernt Ryssland - inte med "folkmord".
Lenin och Robespierre deltog i revolutionskrig och försvarade sina nationer mot inre och yttre fiender, vilket krävde människoliv. Borgarnas summariska massavrättningar 1871 efter Pariskommunens nederlag skördade 10 gånger fler offer än franska revolutionens "terror" 1792-94 i hela Franrike.
Att bortse från de sammanhang Lenin och Robespierre verkade i skulle vara lika felaktigt som att endast tala om de borgerliga revolutionärerna George Washington och Thomas Jefferson som "folkmördare" eftersom de dessutom var slavägare och grundlade en nation som med våld rensade landet från urinnevånare. Veterligen brukar borgerliga historieskrivare i deras fall aldrig begå just detta misstag.

 

Ett urval andra artiklar av samma författare

Springtime for Hitler?

publicerad i Clartébloggen 22 januari 2017

Ledare - Dumpad livslön

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

Ur hästens mun

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

En from förfalskning

publicerad i Clartébloggen 14 december 2016

Vårt folk???

publicerad i Clartébloggen 27 november 2016

Fidel dog igår

publicerad i Clartébloggen 26 november 2016

Dylan: Vår granne, busen

publicerad i Clartébloggen 11 november 2016

En bitter man

publicerad i Clartébloggen 30 oktober 2016

Amerikanska Jeans (Anmälan)

publicerad i Clartébloggen 4 oktober 2016

RT+svensk extremhöger=Sant?

publicerad i Clartébloggen 3 oktober 2016

Ännu en fjättrad folktribun

publicerad i Clartébloggen 11 september 2016

Carolas framgångssaga

publicerad i Clartébloggen 8 september 2016

Så möter vi det ryska hotet

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Ditt nya hem

publicerad i 1/16 Någonstans att bo 15 juni 2016

Ett generöst förslag?

publicerad i Clartébloggen 30 mars 2016

Prenumerera!

Aktuella bloggartiklar

Daniel Hedlund ny ordförande i Clarté

Clartéredaktionen - 22 maj 2017

Vänsternationalism

Kerstin Stigsson - 18 maj 2017

Nationella Frontens ekonomiska dubbelspel

Benny Andersson - 4 maj 2017

Loretta Napoleonis bok Kidnappningsindustrin

Åke Kilander - 18 april 2017

Terrordådet i Stockholm den 7 april

Förbundsstyrelsen - 11 april 2017

Uttalande från Clartés stämma 2017

Clartéstämman - 28 mars 2017

Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

Hans Isaksson - 9 mars 2017

Inställda operationer

Dan Israel - 13 februari 2017

Om Nordirland, ett svar till Lennart Rahm

Kerstin Stigsson - 12 februari 2017

Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

Benny Andersson - 5 februari 2017

Slutord, för den här gången

Benny Andersson - 29 januari 2017

Slutreplik till Kerstin Stigsson om Nordirland.

Lennart Rahm - 25 januari 2017

Strejk i Göteborgs hamn!

Webbredaktionen - 24 januari 2017

Springtime for Hitler?

Hans Isaksson - 22 januari 2017

Behöver Sverige invandrad arbetskraft?

Benny Andersson - 15 januari 2017