SD - en rörelse byggd på lögn

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

När någon läckte en videofilm till Expressen, som visade att ledande medlemmar i Sverigedemokraterna för två år sedan gick omkring i Stockholms innerstad och öppet betedde sig som våldsbenägna fascister i kostym och slips väckte det stor - men övergående - uppmärksamhet i de media, som raskt övergick till att i stället engagera sig i de ommöbleringar i SD:s fasad som framtvingades.

När Jimmy Åkesson i vår mest liberala dagstidning samtidigt presenterade SD:s politik och beklagar att man "varit alltför dåliga på att lyfta fram de mjuka aspekterna" av densamma väckte det betydligt mindre uppmärksamhet och föga mothugg. Hans debattinlägg skulle kunna tolkas som att SD numera tar avstånd från "hårda" inslag, som t ex järnrör, och att  i allt väsentligt ansluter sig till sedvanliga högerrecept. Dvs att upphöra med "bidragsjobb, vuxendagis och andra särlösningar(??)...en effektiv (!?)arbetsmarknadspolitik , en ändamålsenlig (?!)utbildningspolitik och tydliga krav från samhällets sida."

Jimmy Åkesson fortsätter med att exemplifiera SD:s något diffusa, mjuka sida genom att förtydliga dessa "tydliga krav", som uppenbarligen inte främst ställes mot folk som, med Reinfeldts terminologi, kallas "etniska svenskar", utan: "När vi idag delar ut svenska pass till människor som inte kan ett ord svenska och efterskänker invandrares hemutrustninglån för miljarder sänder vi ut helt fel signaler". Om detta är SD:s mjuka sida kan vi hoppas att vi aldrig skall behöva uppleva den hårda.

Beträffande Åkesssons påstående om invandrare och flyktingars privilegierade tillvaro lämnar Migrationsverket följande besked om svenska statens generositet: Har den asylsökande eget hushåll, vilket är vanligast, och sköter matinköpen själva är dagersättningen: 71 kr/dag för vuxna ensamstående; 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll; 37 kr/dag för barn upp till 3 år etc.  Dessa ersättningar är oförändrade sedan 1994. För vuxen boende på flyktingförläggning utgår 24 kronor per dag.

Det som framför allt tycks hindra Åkesson från att helt omfatta Alliansens politik - trots att man i minst 80% av alla omröstningar i Riksdagen stöder den, är  att det inte "går att bedriva fortsatt massinvandringspolitik och samtidigt utradera utanförskapet." Begrepp som t ex "arbetslinje" och "utanförskap"  är tomma påsar, som man uppenbarligen kan fylla med vad som för ändamålet passar. "Arbetslinjen" gäller t ex uppenbarligen inte att samhället skall följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och se till att alla får jobb.  "Utanförskap"  är i SD:s fall är etniskt eller kulturellt baserat. Men visst är det märkligt att SD nu säger sig vilja bekämpa "utanförskap". Ty SD är en rörelse som bygger hela sin ideologi på att en stor grupp av  invånare, de utlandsfödda, skall hållas just "utanför", helst från våra gränser, och i annat fall intill tredje eller fjärde led skall behandlas med misstänksamhet, som hotande, kriminella, kryllande, fertila och alltid särbehandlas som mindre värda.

Men när Jimmy Åkesson på DN:s debattsida kan påstå att Sverige "under 2012-2013 tänker ta emot fler än 200.000 asyl- och anhöriginvandrare från avlägsna länder - sannolikt närmare 200.000 fler än vad samhället i dag klarar av...." är, om folk obesett tror honom,  fara på färde. När STV samtidigt köper hans sätt att resonera och  tjänstvilligt ordnar debattprogram och frågar "hur många invandrare vi klarar av" blir man verkligt orolig. Alltmera  stressade mediajournalister har med få undantag inte gjort sig mödan (5-10 minuter) att kolla fakta bakom Åkessons fantasisiffror, t ex i SCB:s och Migrationsverkets utmärkta databaser. Ett lysande undantag är Maria Robsahm på "Feministiskt Perspektiv" som nyligen gjort just detta och därvid, likt jag själv i efterhand, lätt funnit att:

Förra året invandrade totalt 97.000 människor till Sverige - en minskning från året innan -samtidigt som 51000 utvandrade.  Den överlägset största delen, 20 procent - var återvändande svenskar. I andra hand kom invandrarna från Skandinavien -7557 personer.  På tredje plats kom  arbetskraftsinvandrande polacker med drygt fyratusen var. Alla andra nationaliteter - inklusive somalier, irakier och afghaner - var 3.000 eller färre. Under 2011 kom 29 648 asylsökande till Sverige. Detta var en minskning jämfört med 31 819 år 2010. Flyktingar som fick uppehållstillstånd i Sverige var cirka 15.000, inklusive sk kvotflyktingar och deras anhöriga.

Antalet somaliska flyktingar , som SD speciellt brukar hävda att vi översvämmas av, som fick uppehållstillstånd i Sverige minskade i fjol från knappt 7.000 till drygt 3.000. Hittills i år har endast 200 anhöriginvandrare från Somalia faktiskt "svämmat över" oss i Sverige, lika litet som antalet anhöriginvandrare överhuvud, vilket varit detsamma i tio år. Dessutom är mer än 90 % av sådana invandrare makar eller barn till svenska medborgare, inte till flyktingar. I år har antalet asylsökande ökat påtagligt från ett enda land, Syrien. Från ett fåtal hundra 2011 rör det sig bara hittills i år om över 6.000 syrier som sökt asyl i Sverige.

"200.000 asyl- och anhöriginvandrare från avlägsna länder"

är helt enkelt en medveten, kalkylerad  lögn av SD:s ledare. I stället för att ta reda på fakta väljer många att låtsas som om Sverigedemokraterna bara vore en högerrörelse bland många - bara lite mera vulgär och lite mindre elitistisk och etablerad. Rasistiska och fascistiska rörelser har, inte ens uppklädda i slips och kostymer och även om de presenterar sig som t ex "kritiska mot integrationspolitiken", aldrig kunnat få inflytande utan att tillgripa stora och grova lögner och få aningslösa personer att tro på dem.

Mot deras järnrör kan vi säkert försvara oss. Men det har sagts att en lögn som fått 24 timmars försprång adrig hinns upp av sanningen. Det bör tilläggas att detta är dubbelt sant, om de som skulle jaga lögnen är alltför bekväma för att ens ta upp jakten.Det är i längden livsfarligt att som bl a SVT tro att denna rörelse vill "diskutera verkliga problem", men förhindras göra det, när den inte är här för att  diskutera överhuvudtaget. Att politiker ibland har ett avspänt förhållande till sanningen är vi vana vid. Men om en hel rörelse bygger på att sprida grova lögner om en stor del av folket för att splittra det skadar den oss alla. All erfarenhet säger oss det.

Kommentarer   

 
0 #4 Pierre Gilly 2013-01-02 20:17
Det finns ett arabiskt ordspråk med den iden: "En bra lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel medan sanningen letar efter sina sandaler". Churchill gjorde en egen variant av den har jag för mig.
Citera
 
 
0 #3 Göran S 2012-12-15 04:27
SD - En rörelse byggd av fascister
Låt oss inte hymla om vad det där är för figurer.
De har med all säkerhet redan anlitat arkitekter för ledningsdragning av gasrör.
Om de inte stoppas i tid så kommer återigen miljoner att slaktas i den stora omfördelningen.
Citera
 
 
0 #2 Hans Isaksson 2012-12-10 16:57
Så var det nog med de 24 timmarna.
Vid närmare eftertanke finns det flera talesätt med motsatt innebörd - t ex att sanningen alltid segrar till slut, vilket har den fördelen, eller snarare nackdelen, att det aldrig kan vederläggas - till skillnad från mitt falska Goebbelcitat.
Tack för påpekandet.
Citera
 
 
0 #1 Fred Torssander 2012-12-09 21:07
Det förekommer rätt många olika citat om Goebbels lögntaktik. De viktigaste citaten, de om att en lögn om den upprepas tillräckligt ofta blir sann, verkar i stället ha sitt ursprung i Hitlers Mein Kampf. http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Goebbels#Misattributed
och om man forskar vidare så handlade Hitlers skriverier i ämnet om att han anklagade judarna för att exploatera metoden med den stora lögnen http://bytwerk.com/gpa/falsenaziquotations.htm

Att en lögn som får försprång vinner loppet eller att lögnen är (sprider sig) snabbare än sanningen, är påstående som såvitt jag kan se inte är nazismens.
Citera
 

Ett urval andra artiklar av samma författare

Springtime for Hitler?

publicerad i Clartébloggen 22 januari 2017

Ledare - Dumpad livslön

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

Ur hästens mun

publicerad i 3/16 Slaveriets republik 27 december 2016

En from förfalskning

publicerad i Clartébloggen 14 december 2016

Vårt folk???

publicerad i Clartébloggen 27 november 2016

Fidel dog igår

publicerad i Clartébloggen 26 november 2016

Dylan: Vår granne, busen

publicerad i Clartébloggen 11 november 2016

En bitter man

publicerad i Clartébloggen 30 oktober 2016

Amerikanska Jeans (Anmälan)

publicerad i Clartébloggen 4 oktober 2016

RT+svensk extremhöger=Sant?

publicerad i Clartébloggen 3 oktober 2016

Ännu en fjättrad folktribun

publicerad i Clartébloggen 11 september 2016

Carolas framgångssaga

publicerad i Clartébloggen 8 september 2016

Så möter vi det ryska hotet

publicerad i 2/16 Robotarna 4 augusti 2016

Ditt nya hem

publicerad i 1/16 Någonstans att bo 15 juni 2016

Ett generöst förslag?

publicerad i Clartébloggen 30 mars 2016

Prenumerera!

Aktuella bloggartiklar

Daniel Hedlund ny ordförande i Clarté

Clartéredaktionen - 22 maj 2017

Vänsternationalism

Kerstin Stigsson - 18 maj 2017

Nationella Frontens ekonomiska dubbelspel

Benny Andersson - 4 maj 2017

Loretta Napoleonis bok Kidnappningsindustrin

Åke Kilander - 18 april 2017

Terrordådet i Stockholm den 7 april

Förbundsstyrelsen - 11 april 2017

Uttalande från Clartés stämma 2017

Clartéstämman - 28 mars 2017

Om hur SAP modigt kämpar mot en medvind

Hans Isaksson - 9 mars 2017

Inställda operationer

Dan Israel - 13 februari 2017

Om Nordirland, ett svar till Lennart Rahm

Kerstin Stigsson - 12 februari 2017

Håller borgarklassen på att ömsa skinn?

Benny Andersson - 5 februari 2017

Slutord, för den här gången

Benny Andersson - 29 januari 2017

Slutreplik till Kerstin Stigsson om Nordirland.

Lennart Rahm - 25 januari 2017

Strejk i Göteborgs hamn!

Webbredaktionen - 24 januari 2017

Springtime for Hitler?

Hans Isaksson - 22 januari 2017

Behöver Sverige invandrad arbetskraft?

Benny Andersson - 15 januari 2017