Vet ni möjligen vem Carl von Ossietzky var?  Jo, en tysk journalist, författare och pacifist. Han dömdes 1931 till 18 månaders fängelse för "spioneri", d v s för att i sin tidskrift ha slagit larm om att Tyskland i hemlighet, såväl för utlandet som för det egna folket, höll på att skaffa sig ett flygvapen i strid mot fredsavtalet efter första världskriget .

Carl von Ossietzky var helt unik i ett avseende:  1935 blev han, och förblir till dags dato, den ende oppositionelle medborgare i Västvärlden som av Norska Nobelkommitten förlänats Nobels fredpris för att enligt stadgan "ha gjort mest eller bäst arbete för att främja broderskapet mellan nationer, för att avskaffa eller minska stående arméer och hållandet och främjandet av  fredskongresser".

Däremot har personer ofta prisats, som gjort motstånd mot regimer kritiska till Väst. För att inte tala om ledare för västmakter: Bland andra har inte mindre än sju USA-presidenter och vicepresidenter fått priset för sitt s k fredsarbete, alltfrån Theodore Roosevelt 1906 till Barack Obama 2009. I likhet med tre utrikesminstrar från samma stat. Var och en må bedöma i vad mån alla dessa makthavare strikt har fyllt Nobelstadgans krav.

När nazisterna 1933 kommit till makten brändes von Ossietzkys böcker. Han sattes genast som landsförrädare i koncentrationsläger och han avled där efter fem år av sin Tbc och sitt svaga hjärta. Han fick aldrig hämta sitt pris och nazisterna förbjöd för säkerhets skull året därpå tyska medborgare att någonsin emotta Nobels fredspris.

Sannolikt har tyskarnas försiktighetsåtgärd visat sig onödig. Fredspriset utdelas för gärningar som har allför uppenbar politisk innebörd för att norska Stortinget skall riskera att stöta sig med makter med direkt inflytande över Norges ekonomi och politik. Den kinesiske dissidenten Liu Xiaobos pris 2010 var  på gränsen, och Stortinget kommer nog att tänka sig för innan det upprepas.

Nobelkommittén kommer nog inte i oträngt mål att tala om 1935 års pris. Bland annat eftersom von Ossietzkys fall erinrar alltför mycket om Bradley Mannings. Han är den unge informationsanalytiker, som USA:s regering under ledning av 2009 års pristagare nu hållit fängslad sedan två år utan rättegång.

Manning är "whistleblowern" som i väntan på krigsrätt har suttit isolerad under tortyrliknande förhållanden. Ledande amerikanska politiker kräver att Manning avrättas som landsförrädare. FN:s tortyrrapportör har flera gånger begärt att få träffa honom, men nekats. De hemliga dokument som Bradley Manning läckte till Wikileaks avslöjade krigsbrott och brott mot FN-stadgan i Irak och Afghanistan. Avslöjandena om USA:s samarbete med korrupta diktatorer gav fart åt demokratirörelser i länder som Tunisien och Egypten. Att avslöja krigsbrott - som t ex filmen som visar hur flabbande amerikanska soldater i Irak från helikopter sköt journalister från Reuters - borde vara en plikt för alla. Att Manning, som i år nominerats till Fredspriset, inte fick det, var mot bakgrund av det sagda ingen högoddsare. Priset gick i stället till EU.

Utdelningen av fredspriset har på senare år av elaka bedömare visserligen kallats en återskommande "norgehistoria" - men man glömmer lätt  att även sådana kan ha inneboende poäng och följa ett system.

Kommentarer   

#4 Hans Isaksson 2012-11-26 12:49
"Matematik är inte mitt bästa ämne (om något?) men påstår på fullt allvar att det är 77 år sedan som en ANSTÄNDIG människa fick priset?"

Frågan är om inte förmågan att läsa innantill är ännu sämre?
Citera
#3 Hans Isaksson 2012-11-26 12:45
Nej, förvisso inte enligt min åsikt idag, å andra sidan var han bland de mest systemförenliga ledarna i den afro-amerikanska rörelsen vid mitten av 60-talet till sin död. Jfr MalcomX och Black Panters - som nog ansåg honom vara det. Och - det kan ifrågasättas om Alfred Nobel skulle ha godkänt Medborgarrättsrörelsen som FREDSpristagare. Men det gör väl mindre, även om motståndet mot Vietnamkriget kanske hade förtjänat det bättre och varit mera stadgeenligt - men politiskt omöjligt.
Citera
#2 Örjan Wedin 2012-11-13 10:32
Hur ser du på Martin Luther King? Var han en husneger?
Citera
#1 Göran S 2012-11-11 02:39
Matematik är inte mitt bästa ämne (om något?) men påstår på fullt allvar att det är 77 år sedan som en ANSTÄNDIG människa fick priset?
Citera

Nytt på Clartébloggen

Petrograd 18 juni 1917

St Petersburg, 18 juni 1917

Benny Andersson - 17 juni 2017

Söndagen den 18 juni för jämt hundra år sedan började som en klar och blåsig morgon i Petrograd, som staden hade döpts om till vid världskrigets utbrott. Redan i gryningen hade arbetarna samlats på Viborgsidan. Nu strömmade de över broarna mot Nevsky Prospekt, där de strålade samman med matroser...

Läs mer...

Svar till: "Vänstern och arbetarklassen - allians eller fiendskap?"

Olle Josephson - 7 juni 2017

Bengt Håkanssons plädering för en restriktiv invandringspolitik ger ju inte uttryck för Clartés linje i dessa frågor – tvärtom. Däremot ger det uttryck för en säkert uppriktig oro för att arbetarklassens positioner ska försvagas ytterligare. Den förtjänar därför ett ordentligt bemötande. Med all...

Läs mer...

Vänstern och arbetarklassen - allians eller fiendskap?

Bengt Håkansson - 5 juni 2017

Hur ska vi ta ställning politiskt? Vad är rätt och vad är fel för oss som anser oss vara socialister? Vilka vägar leder framåt och vilka är återvändsgränder? Finns det alls något att hålla sig till eller är det upp till vara och en att göra goda gärningar och hoppas på att den ackumulerade...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Bildtext

Marx står sig

Nina Björk - 29 december 2016

Marxismen har gett mig de bästa redskapen för att förstå den kapitalism vi lever i, förklarade...

Läs mer...

Bildtext

En professor retuscherar historien

Magnus Göransson - 29 december 2016

I 2010-talets politiska klimat ska 1900-talshistorien helst beskrivas som en strid mellan liberal...

Läs mer...

Bildtext

Så räddar vi svenska skolan

Mats Wingborg - 29 december 2016

Kunskaperna i matematik och läsfärdighet har förbättrats bland svenska 15-åringar på sistone. Men...

Läs mer...