Privatiseringarna avvården och det allmänna vårdvalet har slagit hårt mot den jämlikavården, om det är i princip alla överens. Dock finns en inte heltnegativ aspekt av det fria valet, nämligen det fria val somSocialistiska Läkare gjort, att starta en egen, socialistisk,vårdcentral.

På 1930-talet fanns enorganisation i Sverige som hette Socialistiska Läkare. Dennaorganisation har nu återuppväckts av bland andra Theo Bodin, dennystartade föreningens ordförande. Socialistiska Läkare säger sigvara trötta på att stå vid sidan av och se hur vinstintressetselekterar ut människor inom vården och efter privatekonomiskafaktorer öppet diskriminerar människor i rätten till lika bravård. Som reaktion och under "beskydd" av vårdvalet harSocialistiska Läkare valt att starta en egen vårdcentral. Manhoppas att verksamheten kan vara igång någon gång under 2013.

Problemet idag är att vårdcentralerna får samma ersättning perpatient oavsett om besöket gäller en lätt eller svår åkomma, enhjärnhinneinflammation och ett förkylning ger samma ersättning förvårdcentralen. Socialistiska Läkare menar i det fallet att systemetsom det ser ut idag är orättvist och leder till att korta ochlätthjälpta patientbesök prioriteras framför de svåra fallen.
Den slutsats Socialistiska Läkare har dragit är alltså att mananser att en vårdcentral utan vinstintresse skulle kunna satsa pålångsiktighet och kontinuitet istället för att prioriteraekonomisk vinst.
   Visst låter det lovvärt, det projekt Socialistiska Läkareinitierar. Det låter ju precis som den typen av vård vi behöveroch precis den typen av tanke som behövs i vården. Problemet är dåfrågan; är det rätt väg att gå att anpassa sig efter det systemsom finns trots att det är just det systemet man kritiserar och villbort ifrån, som genererat i den produkt man framställer, i dettafall en socialistisk vårdcentral?
Visst kan det vara ettproblem men i detta fall borde det nog vara rätt väg att gå. Detblir i praktiken ett sätt att utföra precis det som behövs. Dockfunderar man ju lite på om inte en socialistisk vårdcentral ävenskulle kunna ha andra åtaganden. För några år sedan var jag påen underjordisk vårdcentral för papperslösa flyktingar driven avAsylkommittén i Stockholm. Det gjorde starkt intryck på mig och detvar en verkligt socialistisk och medmänsklig verksamhet som rymdesåväl fysisk vård som asylrådgivning och juridisk hjälp för depapperslösa flyktingarna. Kanske skulle en sådan typ av verksamhetockså vara bra att driva? Det finns ju trots allt många som behövervård i Sverige idag som inte får det eller inte vågar söka det.

Den enda faran man kan se är ju möjligen att SocialistiskaLäkare blir så pass kära i sin verksamhet att de byter inställningtill vårdvalet när vi fått den politiska makten att avskaffa bådedet och därmed verksamheten på en socialistisk vårdcentral.

Kommentarer   

0 #3 Jens Halldin 2011-11-15 21:52
Som en provokation och för att få uppmärksamhet inför mötet på Socialistiskt Forum vore så klart en annan sak. När jag läste om det först trodde jag att det var det som var tanken. Men tyvärr är det ju ett ärligt menat förslag.
Citera
0 #2 Lundgren 2011-11-15 12:33
Jag förstår vad du menar Jens. Jag vill bara påpeka att Clarté inte tagit ställning i frågan. På Clartébloggen redovisas reflektioner av olika skribenter,fasta medarbetare är jag ocj Hans Isaksson men även gäster förekommer. Detta är alltså min personliga inställning. Jag menar att det kan vara bra att påvisa systemets absurditet, jag inser dock att det inte framgår tydligt i texten att jag inte tycker detta är en hållbar idé eller lösning. Dock tycker jag man kan jämföra med SSU:s kampanj när man skulle starta en socialistisk skola för att visa på det absurda i hur friskolereformen öppnade upp för religiösa vettvillingar att driva skolor.

Mvh
/ Jonas Lundgren
Citera
0 #1 Jens Halldin 2011-11-14 14:10
Att Clarté skulle ställa sig positiv till det här spektaklet är en stor och mycket oväntad besvikelse. Jag klickade på länken och hoppades på en vällustig sågning signerad Hans Isaksson.

Protestera mot privatiseringarna genom att privatisera. Lysande koncept. Not. Men man glädjer mången borgare, se bl.a. https://mobile.twitter.com/#!/NiklasFrykman/status/131022938139922432 och https://mobile.twitter.com/#!/edvinalam/status/131390551978295298.

Varför är borgare som Uvell, Hanif Bali och andra så positiva? Jo, man accepterar ju med detta kundvalssystemet och hjälper till att öka den privata vården på den offentligas bekostnad.

I en situation där all vård är privat ägd och driven för profit kan man ju tänka sig att startandet av ett kooperativ kan ses som progressivt (som när Konsum startades för att slippa göda handlaren utan kunna få behålla överskottet själva). Men i dagens situation blir det ju att delta i privatiseringen. Ska man starta socialistiska apotek, skolor, förskolor, hemtjänstföretag etc också?
Citera

Nytt på Clartébloggen

Bolsjevikernas centralkommitté sammanträder den 10 oktober 1917.

Petrograd, 10 oktober 1917

Benny Andersson - 9 oktober 2017

Den 10 oktober 1917 vaknade Petrograds invånare till vad som såg ut att bli ännu en dag av regn och kalla vindar från Neva och Finska viken. Vänstermensjeviken Sukhanov lovade sin hustru att sova över på arbetet, som han brukade när vädret var dåligt. Strax före tio på kvällen började det knacka...

Läs mer...

MODERN av Bertolt Brecht på Teater Tribunalen

Webbredaktionen - 8 oktober 2017

Revolution kräver kamp. Kamp kräver kunskap. Kunskap kräver medvetenhet. Pelagea Wlassowa är en enkel kvinna. Hon sköter hemmet, tar hand om sin son och accepterar stilla att hon inte har någon möjlighet att påverka sitt liv. Men en dag kommer hon i kontakt med en grupp revolutionärer. Ofrivilligt dras hon...

Läs mer...

NMR:s senaste göteborgshistoria

Hans Isaksson - 1 oktober 2017

NMR-marschen i Göteborg den sista september blev trots massiv förhandspublicitet och dito polisskydd mot tiotusentals förbannade göteborgare  ingen odelad framgång för nazisterna. Såvitt man inte vill kalla en eskorterad promenad från den ena ICA-butiken till den andra och åter för en framgång. Jimmy...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Bildtext

Krönika

Margareta Zetterström - 29 december 2016

Jan Myrdal har fått kritik för sin medverkan i Nya Tider. Han försvarar sig med att tidningen inte är...

Läs mer...

Litteraturlista och kommentarer - Clarté nr 4/2016

Åke Kilander - 19 januari 2017

Litteraturlista och kommentarer till artiklarna Planeten pallar inte mer och Klokt tänkt om miljön i...

Läs mer...

Bildtext

Klass med nio liv (intervju)

Beverly J Silver - 29 december 2016

Fackligt folk i USA på 1920-talet hade inte många skäl för optimism. Medlemstalen hade rasat, och...

Läs mer...