Peter Englund hade i åtskilliga år som menig Akademiledamot varit flitig bloggskribent, när han sommaren 2009 lade bloggen på is, eftersom han ansåg att hans nya, maktpåliggande befattning som Svenska Akademiens Ständige Sekreterare krävde det. Englund tog sig dock sig tid att i DN på ett par rader spy lite galla över historiker- och författarkollegan Mattias Gardell, vinnare av Jan Myrdals stora pris det året och sedermera deltagare i Ship to Gazaexpeditionen. Detta genom att tilldela honom sitt (och sina två katters) "Pol Potpris" och kalla honom "naiv och historielös".

Sedan i fjol bloggar Englund åter, nu i sin privata "Akademisekreterareblogg" - fast mera sparsamt. Där har han förut, inte olikt den bloggande Excellensen Bildt, koncentrerat sig på att diskret framhålla sin personliga betydelse och sina talrika möten med andra framstående globala kulturpersonligheter.

Det kan förutsättas att Englund är tungt belastad av arbete i den svenska kulturens tjänst. Därför måste han ha ansett sig vara ute i angeläget ärende, då han den 10 januari ansett sig manad att i Akademiens blogg ånyo gripa till ordbehandlaren. En författare hade i Expressen, bland mycket annat, tyckt att Englund och hans akademikollegor inte borde fjärma sig från svenska folket utan, liksom han själv, vistas mera ute bland dem som tar del av deras konstnärliga bemödanden. Då genmäler Sekreteraren å Akademiens vägnar:

"Noterar att Björn Ranelid uppmanat mig att följa hans exempel och delta i dokusåpor. Det kommer inte att ske. Däremot har jag inga invändningar mot att han gör så själv. Allt som håller Ranelid borta från skrivandet välkomnas."

I den mån den inte uttalar sig annorlunda måste man tills vidare betrakta Akademiens Ständige Sekreterares mening som dess egen: Författaren, Stjärnan på slottet, Let´s Dancedansören och Fången på Fortet Björn Ranelid bör enligt Akademien alltså i fortsättningen inte skriva, åtminstone inte litteratur.

Problemet med uttalandet är att Englund leder en verksamhet med statligt (kungligt) uppdrag, till gagnet, om inte till namnet, en myndighet. Om dylika har JO däremot nyligen på förekommen anledning uttalat att:

"Det är självklart att staten inte får utnyttja utpekade individer som något slags avskräckande exempel" eller avsiktligt utforma sitt material så att det blir oförenligt "med kravet på att det allmänna ska respektera den enskilda människans frihet och värdighet".

Det tjänar kanske inte något till att i detta fall ropa på JO. Elakhet, arrogans och omoget beteende får vara sitt eget straff. Men jag vill med en vildsint parafras av Voltaire säga: Jag delar Englunds värdering av det jag har läst, sett och hört av Ranelid. Men jag skulle ändå ge, inte mitt liv kanske, men väl ytterligare en timma av detsamma, om detta på något sätt skulle motverka att svenska myndigheter eller akademier i fortsättningen leds av individer, som likt Englund använder sin position för personliga vendettor och för att förlöjliga eller kränka enskilda medborgare.

Kommentarer   

#2 Hans Isaksson 2011-01-20 00:15
1. Vad en enskild författare säger om Svenska Akademien står för honom själv och är annan sak än vad Akademiens Sekreterare säger om en enskild författare. Ett flertal kollegor i akademien delar uppenbarligen just i detta avseende min uppfattning. Peter Englund har nu dessutom medgett att han uppträtt olämpligt och lovar att det inte skall upprepas.
2. Ranelid gav i sammanhanget andra förslag, förutom dansen, på vad ledamöterna enligt hans uppfattning kunde göra för att lämna det elfelbenstorn som han ansåg de befann sig i.
3. Jag hävdar ej heller att Akademien bokstavligen är en myndighet, vilket klart framgår av mitt inlägg. Däremot instiftades den av Gustav III, som ursprungligen utsåg 13 ledamöter och måste godkänna de resterande. Dess stadgar skrevs av kungen. Ett flertal officiella uppdrag åvilar sammanslutninegn ( t ex utgivandet av Post och Inrikes Tidningar) jämte utdelandet av ett femtiotal priser /stipendier. Akademiens sekreterare har således stort inflytande över svenska författares väl och ve. I så måtto har Akademien en myndighets funktioner.
4. Det gläder mig ändå, att Björk har större förväntningar på mig, än på Peter Englund, eftersom det övertramp jag överhuvud taget inte anser jag har begått enligt hans utsago upprört honom mera än Englunds uppenbara.
Citera
#1 Leo Björk 2011-01-17 20:50
Jag finner detta inlägg demagogiskt, och det gör mig mer upprörd än Englunds plumpa och ovärdiga kommentar om Ranelid. Varför demagogiskt? Skälen är två.

Referatet av vad Ranelid sagt är förvrängt. Han uppmanade akademieledamöterna att delta i Let's Dance. Att de inte ska fjärma sig från folket är något annat och kan göras på andra sätt, som att delta i andra sorters teveprogram, såsom Englund gjorde med Lindström för några år sedan.

Akademien är ingen myndighet. Det är ett samfund som är juridiskt fristående från staten. De gör och säger därför vad fan de vill. Vilken kulturtidskrift som helst är mer av en myndighet, för så vitt den uppbär statliga bidrag. Akademiens enda stöd består i att den, om jag inte misstar mig, åtnjuter skattesubventioner. Men det finns det också andra föreningar som gör.
Citera

Nytt på Clartébloggen

Petrograd 18 juni 1917

St Petersburg, 18 juni 1917

Benny Andersson - 17 juni 2017

Söndagen den 18 juni för jämt hundra år sedan började som en klar och blåsig morgon i Petrograd, som staden hade döpts om till vid världskrigets utbrott. Redan i gryningen hade arbetarna samlats på Viborgsidan. Nu strömmade de över broarna mot Nevsky Prospekt, där de strålade samman med matroser...

Läs mer...

Svar till: "Vänstern och arbetarklassen - allians eller fiendskap?"

Olle Josephson - 7 juni 2017

Bengt Håkanssons plädering för en restriktiv invandringspolitik ger ju inte uttryck för Clartés linje i dessa frågor – tvärtom. Däremot ger det uttryck för en säkert uppriktig oro för att arbetarklassens positioner ska försvagas ytterligare. Den förtjänar därför ett ordentligt bemötande. Med all...

Läs mer...

Vänstern och arbetarklassen - allians eller fiendskap?

Bengt Håkansson - 5 juni 2017

Hur ska vi ta ställning politiskt? Vad är rätt och vad är fel för oss som anser oss vara socialister? Vilka vägar leder framåt och vilka är återvändsgränder? Finns det alls något att hålla sig till eller är det upp till vara och en att göra goda gärningar och hoppas på att den ackumulerade...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Bildtext

Öppet mål för arbetarrörelsen (intervju)

Mats Wingborg - 29 december 2016

Mats Wingborg om SD, alliansen och Svenskt Näringsliv _ Öppet mål för arbetarrörelsen.

Läs mer...

Bildtext

Klokt tänkt om miljön

Åke Kilander - 29 december 2016

Marxistisk analys behövs för att reda ut de ekologiska frågorna. Åke Kilander rekommenderar...

Läs mer...

Bildtext

Timothy Snyder sprider myter

Daniel Lazare - 29 december 2016

Partisaner, judiska motståndsrörelser i och inte minst Sovjet drog lika mycket elände över...

Läs mer...